Lékařka propaguje Falun Dafa a pacienti z toho těží (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110988-Lekarka-propaguje-Falun-Dafa-a-pacienti-z-toho-tezi-1-cast.html

Informování lidí o Falun Dafa v nemocnici

Díky milosrdné ochraně Mistra jsem dostala svou práci zpět a ředitel nemocnice mi znovu vydal povolení k provozování lékařské praxe a lékařské osvědčení.

Pracovala jsem pro několik soukromých nemocnic. Každému řediteli jsem s vážností řekla, že budu pilně pracovat, ale že odmítám vystavovat falešné lékařské zprávy. Také jsem představila Falun Dafa ostatním lékařům, zdravotním sestrám, dalším zaměstnancům i pacientům.

Jednou jsem pracovala v geriatrické nemocnici. Spousta pacientů měla problémy s chůzí a někteří neměli poblíž děti, které by se o ně staraly.

Mistr řekl:

„Samozřejmě že při praktikování kultivace v běžné lidské společnosti máme ctít své rodiče a chovat se k nim dobře, právě tak jako máme učit a vychovávat své děti. Ve všech situacích musíme být dobří a laskaví vůči ostatním, o členech své rodiny nemluvě. Musíme se ke každému chovat stejně, musíme být dobří ke svým rodičům a dětem a musíme být vždy ohleduplní ke druhým. Pak vaše srdce není sobecké, je srdcem laskavosti a dobroty – a to je soucit.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Démonické zasahování z vlastní mysli)

Chovala jsem se k nim tak, jako kdyby byli mými rodiči. Trpělivě jsem jim vysvětlovala jejich zdravotní stav. Pomáhala jsem jim do postele i z postele a s obouváním bot. Dokonce jsem je tlačila na vozíku ke zdravotním sestrám.

Jednou mi jedna asi čtyřicetiletá pacientka řekla: „Paní doktorko, vy jste opravdu laskavá.“ Odpověděla jsem jí: „Věřím ve Falun Dafa. Náš Mistr nás učí, abychom byli k druhým soucitní. Jsme ve věku konce dharmy a náš Mistr šíří univerzální principy, aby zachránil vnímající bytosti.“

Její známá mi řekla: „Nevěděla jsem, že Falun Dafa je tak dobrý.“ Odpověděla jsem: „Komunistická strana Číny je ničemná. Zachránit se můžete jen tak, že z ní vystoupíte. Měly byste se správně rozhodnout, abyste měly dobrou budoucnost.“

Obě ženy nakonec ze strany vystoupily.

Mnoha vážně nemocným pacientům jsem poradila, aby odříkávali: „Falun Dafa je dobrý. Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré.“ Když se z nemocí vyléčili, všichni vystoupili ze strany.

Falun Dafa pomáhá pacientům

Falun Dafa široce zachraňuje vnímající bytosti. Pacientům kolem mě se stala spousta zázraků. Některé z nich ilustrují sílu Dafa.

Před pár lety byl jedné pacientce na mé klinice diagnostikován děložní fibroidní nádor. Poté, co byl nádor odstraněn, jí našly rakovinové buňky. Přišla za mnou a plakala: „Lékař ve fakultní nemocnici v Šen-jangu mi poradil, ať si nechám vyoperovat dělohu, vaječníky i vejcovody.“ Pověděla jsem jí: „Nebojte se. Buddhův Zákon je bezmezný a vy budete v pořádku. Když budete upřímně odříkávat ,Falun Dafa je dobrý‘, budete uchráněna od neštěstí.“

Když jsem viděla, že o mých slovech pochybuje, dodala jsem: „Jen to zkuste. Čtyři měsíce. Bude to fungovat. A když ne, nemáte co ztratit.“

Přišla za mnou za tři měsíce a podávala mi bednu sušeného mléka. Šťastně mi vyprávěla, že jí rakovina zmizela. Využila jsem této příležitosti, abych jí o Falun Dafa řekla víc.

Jindy mě navštívila žena v nemocnici, kde jsem se učila pracovat s ultrazvukem. V břiše měla bouli velkou jako hlava plodu. Gynekolog jí doporučil, ať si zajde do fakultní nemocnice v Šen-jangu. Plakala: „Jsem rozvedená. Nemám peníze. Abych zaplatila školné pro syna, dělám nárazové práce.“

Bylo mi jí líto, a proto jsem ji po cestě ven zastavila. Řekla jsem jí: „Můžu vám pomoct. Slyšela jste někdy o hluboké kultivační praxi Falun Dafa? Má léčivou moc. Vyléčila hrudku v mém prsu.“

„Nemám čas,“ odsekla. Řekla jsem: „Jen upřímně odříkávejte: ,Falun Dafa je dobrý. Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré.‘ Jsem si jistá, že vám to přinese požehnání.“ Navíc jsem jí dala přívěšek Dafa.

Za tři a půl měsíce přišla tato žena zpátky, abychom jí udělali ultrazvuk. Boule v břiše zmizela i bez operace. Vyhledala mě a řekla mi, že za mnou přišla, aby mi pověděla, že moje rada fungovala. Všem to připadalo neuvěřitelné.

Měla jsem z ní radost. A také jsem si vážila toho, co pro ni Mistr udělal.

Další zázrak se stal 17leté dívce, která přišla na ultrazvuk krčních tepen (karotid). Vyprávěla, že už byla ve fakultní nemocnici. Tam jí oznámili, že její problém vyléčit nejde.

Pověděla jsem jí: „Jsi taková milá. Je mi tě líto, že jsi v takové situaci. Proč nezkusíš praktikovat Falun Dafa? Mohlo by tě to vyléčit.“

Odpověděla, že její teta je praktikující Falun Dafa, ale její máma jí nedovolí praktikovat.

Její máma přišla za nějaký čas do nemocnice na ultrazvuk také. Využila jsem toho, abych si s ní promluvila.

„Vaše dcera je vážně nemocná a zachránit ji může jen Falun Dafa. Nenechte si utéct šanci na její záchranu, jinak toho budete litovat. Co kdybyste ji pustila na pár dní k tetě, ať může Falun Dafa praktikovat?“

Za pár dnů se ta dívka za mnou vrátila a pověděla mi, že se rozhodla, že bude s tetou praktikovat a že už vystoupila z Mladých pionýrů.

Za dva týdny přišla na kontrolní prohlídku. Její karotidy se hodně zlepšily. „Není to zázrak?“ vyhrkla nadšeně.

Příspěvek byl zaslán k oslavě Světového dne Falun Dafa 2018.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/15/365151.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/24/170525.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.