Návrat k Falun Dafa mi dal nový život (2. část)

Od čínské praktikující Falun Dafa žijící v Japonsku

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110985-Navrat-k-Falun-Dafa-mi-dal-novy-zivot-1-cast.html

Síla Dafa: Čisté tělo

Zašla jsem do univerzitní knihovny, abych si tam na internetu našla články o Falun Dafa. Když jsem se odpoledne vrátila domů, usnula jsem a měla sen.

Uprostřed prudkého útesu byl domek, který měl místo okna jen díru ve zdi. Najednou se moje tělo vzneslo k tomu otvoru. Tělo několikrát narazilo na stěnu útesu a sneslo se zpátky na postel. Pak mi chodidly, celým tělem a hrdlem prošel teplý proud.

Když jsem se vzbudila, uvědomila jsem si, že mi Mistr pročistil tělo.

Dál jsem studovala Zhuan Falun a cvičila. Na konci roku jsem byla už zase zcela zdravá. Cítila jsem, že mi Mistr upravuje tělo, i když jsem zažívala po dva týdny velké bolesti. Pak jsem měla v ústech asi devět měsíců velké vředy, z nichž každý se hojil jeden měsíc. Ale nic mi nemohlo zabránit v kultivaci v Dafa.

Falun Dafa mi dal sílu vytrvat

Můj manžel je hodný a poctivý, ale velký nepořádník. Nosí si domů spoustu knih a časopisů, které rád čte, ale nikdy je nevyhodí. A tak jsem mu po pár letech nějaké věci vyhodila.

Strašně se rozzuřil a začali jsme se hádat. Pokaždé, když jsem s ním bojovala, jsem cítila v krku pálení. Ale naše konflikty mi pomohly získat hlubší pochopení Mistrova učení a zlepšit si charakter.

Mistr řekl:

„Ale když máte s lidmi problémy, může se to projevit v třenicích, které vám upevňují charakter. Pokud to můžete vydržet, vaše karma se odstraní, zlepší se váš charakter a zároveň vzroste vaše kultivační energie. To všechno je spojeno.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Přeměňování karmy)

Opustit připoutání k výsledkům zkoušek

Po několika letech samostudia jsem prošla první částí přípravné zkoušky. Měla jsem o sto bodů víc, než bylo potřeba k přijetí. O tři měsíce později jsem snadno prošla i druhou částí. To vše bylo možné díky kultivaci ve Falun Dafa, díky níž jsem zažila sílu Velkého Zákona.

Po přípravné zkoušce jsem musela projít roční praxí na ambulantním oddělení. Teprve potom jsem mohla jít ke státní lékařské atestaci.

Bála jsem se, protože jsem se při přípravách na zkoušku nemohla soustředit na čtení Zhuan Falunu. Ale za čas jsem se zklidnila a pomyslela si: „Proč jsem tak podrážděná? O co usiluji? Po čem toužím? Není to připoutání?“ Přestala jsem tedy na tu zkoušku myslet.

Mistr uspořádal, že jsem měla klinickou praxi ráno, což mi umožnilo odpoledne studovat knihy Dafa. To mi pomohlo se zklidnit.

Lékařská atestace v Japonsku probíhá po tři dny. Když jsem jela autobusem na zkoušku, přemýšlela jsem: „Je v pořádku odpovídat jen na základě toho, co vím. Nemusím usilovat a nemusím se bát o výsledky zkoušky.“ Po zkoušce jsem se cítila uvolněně. Mistr mi z mysli odstranil špatné myšlenky, protože jsem měla správné uvažování.

Když byly výsledky atestace zveřejněny, všimla jsem si, že jsem prošla s velmi dobrým hodnocením. Uvědomila jsem si, že studium Zhuan Falunu mi pomohlo, abych si udržela spravedlivé myšlenky a nebyla připoutaná k výsledkům.

Kultivace

V Japonsku působím jako lékařka už šest let. Protože praktikuji Falun Dafa, jsem laskavá a ohleduplná. Snažím se co nejlépe pochopit pohledy a názory pacientů. Tím se usnadňuje spolupráce s nimi.

Jeden z mých pacientů byl z Číny. Poté, co jsem stanovila diagnózu, jsem ho požádala, ať na mě počká, až v práci skončím, abychom mohli odejít spolu. Zastavili jsme se v kavárně a já jsem mu pověděla o své nemoci a o tom, jak se mi praktikováním Falun Dafa podařilo znovu nabýt dobré zdraví, zlepšit si povahu a získat atestaci.

„Odvažuji se věřit tomu, co o Falun Dafa říkáte,“ řekl. „Po celé Číně je spousta letáčků o Falun Dafa, ale nikdy jsem neměl odvahu je číst.“ Pověděla jsem mu o stránkách Ming-chuej a doporučila mu, ať si přečte Zhuan Falun.

Také svého manžela jsem vybízela, aby začal praktikovat Falun Dafa a šel se podívat na představení Shen Yun, ale on odmítal. Jak jsem pokračovala ve studiu Fa a dělání cvičení, a zacházela dobře s jeho rodiči, změnil se.

„Jestli budeš dál takto kultivovat, opravdu uvěřím ve Falun Dafa,“ řekl. Pak mi oznámil, že se mnou letos půjde na Shen Yun.

Pozvala jsem na představení Shen Yun také jednu kolegyni. Chtěla vědět, proč policie dává po zatčení praktikujících na dveře velké „X“.

Odpověděla jsem jí: „Komunistická strana Číny nedovoluje svým občanům, aby věřili ve Falun Dafa a v Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Policie zatkla spoustu praktikujících a zabavila jim domy. Zapečetila pak dveře a takto je označila.“

O dobrotě Falun Dafa a pronásledování této kultivační praxe Komunistickou stranou Číny hovořím s příbuznými, přáteli a dalšími lékaři. Někteří z nich mi však odmítají věřit.

Říkám si, že jsem se zřejmě nekultivovala dost dobře, a proto nemám dost mocné ctnosti na to, abych se dotkla jejich srdcí. Musím být pilnější!

Příspěvek byl zaslán k oslavě Světového dne Falun Dafa 2018.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/12/365023.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/22/170495.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.