Další projev závisti

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Mistr hovoří o závisti v Zhuan Falunu:

„Závist je velmi vážná věc, protože se přímo týká toho, zda můžete dospět k dokonalosti.“ (Zhuan Falun, Přednáška sedmá, Závist)

Závist je projevem sentimentu a je věcí, která musí být učedníky Falun Dafa úplně odstraněná. Toto je něco, co musí být pochopeno jasně. Neexistují žádné výmluvy.

Moje máma řekla jednomu svému bohatému příbuznému: „I když se vaše rodina má dobře, to, co získáváme my prostřednictvím kultivace, se s tím nedá porovnat.“ Ten příbuzný jí na to neodpověděl. Ale z jeho výrazu tváře jsem viděla, že nejen mojí mámě nevěřil, ale nedokázal ani pochopit, co se mu snažila říct.

Protože jsem byla toho svědkem, později jsem jí řekla: „Vím, že to, co získáváme kultivací, je neocenitelné a žádné světské bohatství se s tím nedá srovnávat. Ale to, co jsi řekla, ukázalo, že tvoje srdce bylo vyrušené závistí kvůli bohatství jiných lidí. Kdyby tvoje srdce bylo nepohnuté, cítila by ses šťastná, že se jim daří. Je to jejich požehnání.“

Když nabízíme spásu vnímajícím bytostem, můžeme využít lidskou touhu po uspokojení, abychom jim řekli, jak si zajistit bezpečí. Ale když s nimi začneme soutěžit v otázce moudrosti nebo bohatství, můžeme dosáhnout jen opaku. Dokonce si mohou vyvinout odpor vůči Falun Dafa.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/15/326682.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/24/156401.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.