Vnucování pochopení jiným není soucitné

Včera jsem byla na turistickém místě říkat lidem pravdu o Falun Dafa a povzbudit Číňany, aby vystoupili z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací.

Přišla jsem ke skupině čínských turistů. Avšak jakmile jsem zmínila vystupování ze strany, mnozí z nich mě začali hlasitě kritizovat. Vypadalo to, že se se mnou hádají.

Snažila jsem se udržet si svůj charakter a vyhnout se hádce. Nicméně když mě postupně verbálně napadali další a další, nedokázala jsem už mluvit klidně a začala jsem být emocionální.

V noci jsem o tom incidentu přemýšlela a zeptala jsem se sebe samotné: „Proč mě neposlouchali a proč mě nahlas kritizovali? Nemyslím si, že bych mluvila příliš hlasitě. Tak proč reagovali tak negativně, když jsem jim řekla o vystupování ze strany? A proč jsem byla tak emocionální, když mě verbálně napadali?“

Když jsem se uklidnila, uvědomila jsem si, že jsem nemyslela především na druhé a často jsem jiným vnucovala své pochopení. V případě čínských turistů jsem chtěla, aby udělali to, co jsem říkala. Když jsem k nim mluvila, dala jsem sebe a své pochopení na první místo a selhala jsem v tom, že jsem se nechovala soucitně a nedala jsem na první místo jejich potřeby.

A proto jsem byla tak emocionální, když mě kritizovali. Kdybych k nim mluvila bez jakékoliv snahy o sebepotvrzení, zůstala bych soucitná, bez ohledu na to, co by říkali.

Praktikující vědí, že Falun Dafa je dobrou praxí. Mistr nám nikdy principy Fa nevnucuje. Když tlačíme na jiné, ignorujeme to, jak se cítí, a když očekáváme, že jiní budou dělat to, co chceme, pak nejsme laskaví. To je připoutání, které praktikující musí odstranit.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/24/325751.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/4/156152.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.