USA: Slyšení Kongresu USA ohledně loupeže orgánů živým praktikujícím Falun Gongu Komunistickou stranou Číny

Li Ťing-fej, korespondent Ming-chuej/Clearwisdom

V poledne 29. září 2006 konal Kongres USA své první slyšení ve věci obvinění z loupeže orgánů živým praktikujícím Falun Gongu Komunistickou stranou Číny. Vypověděli čtyři svědkové. Slyšení se zúčastnilo více než 100 lidí, včetně poslanců, představitelů zákona, úředníků, poradců americké vlády a také reportérů. Pan Dana Rohrabacher, poslanec Kongresu USA a předseda Výboru pro mezinárodní záležitosti Bílého domu, naléhal na vládu USA, aby učinila další opatření a tyto zločiny zastavila.

Republikánský poslanec Kongresu USA pan Dana Rohrabacher Demokratický poslanec Kongresu USA pan William Delahunt z Massachusetts

Čtyři svědkové vypovídali při slyšení Dr. Allison učinil při slyšení svědeckou výpověď

Pan Dana Rohrabacher po slyšení při interview řekl: „Dnes jsme se dozvěděli, že na tomto světě je páchán nehorázný zločin. Už jen potlačování svobody vyznání je dost zlé. Ale vláda Číny zatýká ony věřící praktikující, kteří ve své zemi nepředstavují vůbec žádné ohrožení, uvězní je ve věznicích a vraždí je, aby jim odebrala orgány a ty pak s obrovským ziskem prodávala. Toto je nová úroveň zla. Dnes jsme slyšeli svědecké výpovědi, které potvrzují existenci této zločinnosti, a teď je na nás, abychom na čínskou vládu učinili nátlak, aby tento zločin ukončila.“

Pan Dana Rohrabacher také řekl, že tváří v tvář takovéto ukrutnosti nesmí svět mlčet. Zločinnost této totalitní vlády nesmí být ignorována kvůli hospodářským zájmům.

Pan David Kilgour, bývalý kanadský státní tajemník pro Asii a Tichomoří, pan David Matas, mezinárodní právník pro lidská práva, pan Er-pching Čang, mluvčí za Falun Gong a zodpovědný ředitel Asociace pro vyšetřování v Asii, a pan Dr. Kirk C. Allison, Ph.D., ředitel Programu pro lidská práva a zdraví fakulty pro veřejné zdravotnictví a náměstek ředitele Programu pro lidská práva a medicínu lékařské fakulty univerzity v Minnesotě, při slyšení vypovídali jako svědkové.

Ubohá reakce Komunistické strany Číny na obvinění z loupeže orgánů živým lidem

Pan Kilgour a pan Matas zveřejnili svou „Vyšetřovací zprávu k obviněním z odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně“, která vzbudila v mnoha evropských zemích pozornost. Požádali Společnost národů, aby zastavila tyto zločiny proti lidskosti.

Pan Matas při slyšení řekl: „Zkoumali jsme všechny důkazy a protidůkazy, které jsme měli k dispozici; celkem jich bylo 18.“

Pan Kilgour řekl, že všechny tyto důkazy vedly k závěru: „Měsíc poté, co tato zpráva byla zveřejněna, napadla čínská vláda jen to, že jsme špatně napsali názvy dvou provincií.“

Pan Matas k tomu dodal: „Naše závěry jsou posíleny díky chabé reakci ze strany čínské vlády. I přes její veškeré rezoluce a znalosti neposkytla žádné informace, aby naši zprávu vyvrátila. Místo toho na nás osobně útočili, a co je ještě více zneklidňující, že verbálně osočovali Falun Gong, stejným způsobem, který jsme udali jako jeden z důvodů, proč věříme tomu, že se tyto hrůznosti dějí.“

„Utlačovatelská a záludná povaha čínské vlády nám dělala těžkosti, abychom ta obvinění vyhodnotili. Přestože jsme se snažili získat povolení, vstupní vízum do Číny nám bylo odepřeno. Loupež orgánů se nekoná na veřejnosti. Pokud jsou ta obvinění pravdivá, jsou ti zúčastnění buď oběti, které mají být zabity a jejich těla spálena, nebo jsou to pachatelé, kteří se provinili zločiny proti lidskosti, a ti se přirozeně nepřiznají.“

Pan Kilgour zmínil situaci pana Kao Č'-šenga, právníka zastupujícího lidská práva, který je od 15. srpna vězněn Komunistickou stranou Číny: „Počítám také s Amnesty International, která nedávno vydala naléhavou zprávu o zatčení čínského nejodvážnějšího právníka pana Kao Č' šenga. Byl to pan Kao Č'-šeng, který pozval pana Matase a mne do Číny, abychom vyšetřili záležitost loupeže orgánů vězněným praktikujícím Falun Gongu, přestože nám čínskou vládou nebyla poskytnuta žádná víza.“

Pan Matas řekl, že lidé se pod vládou Komunistické strany Číny nemohou obhajovat. Oběti nemají žádnou jinou možnost, než se spolehnout na Společenství národů. Společenství národů nemůže být kontrolováno. Spojené státy americké nemohou být kontrolovány. Amerika a jiné země musí vystoupit, aby promluvily ve jménu obětí.

Pan Dana Rohrabacher sdělil, že zpráva od pana Kilgoura a pana Matase na sebe přitáhla pozornost médií na celém světě. Doufá, že díky tomuto slyšení bude USA a Kongres USA věnovat této zprávě více pozornosti.

Pan Er-pching Čang: „Neměli jsme jinou možnost, jak zdvihnout náš hlas o pronásledování.“

Pan Er-pching Čang vysvětlil: „Čínský režim oloupil Falun Gong o každý hlas tím, že spálil jeho knihy na veřejných shromážděních, veškerou literaturu Falun Gongu zakázal a zablokoval webové stránky provozované praktikujícími Falun Gongu a zablokoval dokonce i západní zprávy. Za těchto okolností jsme neměli jinou možnost, než pozdvihnout náš hlas. Náš cíl byl jediný, a to, aby se lidé dozvěděli naši stránku historie, odhalit porušování našich práv a tím ukončit tuto genocidu, proti které stojíme. My se nezajímáme o politickou moc. Nedělali bychom nic raději, než tiše a pokojně meditovali v parcích. Ale když lidé rozbíjejí naše dveře, zatýkají a mučí naše rodiče, přátele i naše děti, když se pokoušejí zlikvidovat naši existenci, cítíme to jako povinnost, toto všechno říci nahlas.“

„Za druhé bych chtěl poukázat na to, že Falun Gong není odchýlený, divný nebo nebezpečný, jak se to pokouší předvádět čínský režim. Posuďte celkový obraz. Zmiňme jen jednu věc: Všechna tato obvinění, která režim učinil, přišla přes noc se zákazem Falun Gongu v roce 1999. Během těch sedmi let předtím, od roku 1992 do roku 1999, praktikovaly Falun Gong miliony lidí. Falun Gong se plně etabloval ve společnosti, byl vychvalován dokonce i různými oficiálními úřady Číny. To ukazuje, že ta náhlá obvinění byla jen politickým výmyslem. Čínští úředníci nedovolí žádnému nezúčastněnému, aby vyšetřil tato obvinění, která postrádají jakékoliv podklady, a ti, co se o to pokusili, byli zatčeni. Při posouzení z jiného zorného úhlu můžeme spatřit, že žádná z těch obvinění, která režim vznesl, se neprojevila na Tchaj-wanu - rovněž čínské společnosti. Tam, na tom malém ostrově, praktikují Falun Gong svobodně statisíce lidí.“

„Naše úsilí se děje zcela pro blaho Číňanů a dokonce do té míry, že se snažíme zachovat zákon a ústavu – pro celou zemi. To není ‚proti-čínské‘, podporovat práva, která zaručuje ústava, a jestliže tato nejsou respektována, odhalit pachatele. Děláme to pro lidi této obrovské země - „Číny“, a ne pro její nezvolené panovníky, kteří se svým lidem neustále zle nakládají a vykořisťují ho kvůli svým soukromým zájmům.“

Poslanec Kongresu USA z Massachusetts chválí praktikující Falun Gongu ve svém rodném městě

Pan Delahunt, poslanec Kongresu USA, při slyšení řekl: „Sdílím vaše starosti ohledně čínské vlády, obzvláště v oblasti lidských práv. Záznamy týkající se lidských práv jsou vskutku hrozné. A obzvláště to, co se děje praktikujícím Falun Gongu, je do nebe volající. Moje rodné město Quincy, Massachusetts, má velmi velký podíl asijského obyvatelstva. Je tam velká skupina praktikujících Falun Gongu. Jsou to výjimeční, laskaví a soucitní lidé. Jsou pro mé město a celé okolí mimořádným přínosem.“

„Kritizuji to, že Komunistická strana Číny pohrdá zákony, což vede ke korupci a plýtvání. Korupce podkopává všechny hospodářské zisky, jakých Čína za poslední roky dosáhla. A pokud nebude Čína spojovat svůj obrat ke kapitalismu s demokracií, svobodou slova a lidskými právy, pravé angažování se za lidská práva nikdy nedosáhne svého plného potenciálu. A tragédií je, že za to zaplatí Číňané.“

Dvojitá strategie Komunistické strany Číny při pronásledování Falun Gongu

Dr. Kirk C. Allison, Ph.D., ředitel Programu pro lidská práva a zdraví fakulty pro veřejné zdravotnictví a náměstek ředitele Programu pro lidská práva a medicínu lékařské fakulty university v Minnesotě, řekl: „Moje starost je všeobecná, protože nejsem praktikující Falun Gongu. Od července roku 1999, kdy začalo systematické pronásledování mírumilovných praktikujících Falun Gongu, se vytvořila v Číně nejvyšší koncentrace porušování lidských práv proti určité skupině od dob kulturní revoluce. Program ideologického vyhlazení byl prováděn systematicky s dvojitou strategií: veřejně a dobře viditelně, s ohledem na státní propagandu, avšak hermeticky uzavřen při zatýkání a trestání mimo konvenčně soudní procesy. Systematický program ideologického vyhlazení Falun Gongu šel ruku v ruce s nevysvětlitelným nárůstem transplantací orgánů, a také mezinárodního turismu za transplantacemi orgánů do Číny. Otázkou je, kde se nachází zdroj orgánů.“

„Se zřetelem k tomu, že praktikující Falun Gongu jsou nedobrovolnými oběťmi – byly panem Davidem Kilgourem a panem Davidem Matasem ve „Vyšetřovací zprávě k obviněním z odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně“ ze 6. července 2006, sestaveny nutné důkazy.“

Čtyři svědkové přednesli konkrétní doporučení

Čtyři svědkové žádali Kongres USA a administrativní oddělení, aby využili všech příležitostí a hovořili o tématu loupeže orgánů s čínskými vůdci, a aby podnikli konkrétní kroky k zastavení těch hrůzných činů a pronásledování.

Pan Kilgour uvedl ve své zprávě 17 doporučení: „Naše zpráva obsahuje 17 doporučení. Prakticky nebylo v současnosti podniknuto nic, co by zamezilo loupeži orgánů praktikujícím Falun Gongu. Pokud to myslí vláda vážně, měla by být co nejrychleji učiněna všechna možná opatření. Naším prvním doporučením je přirozeně to, že musí být okamžitě ukončeno odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu.“

Zde jsou některá z ostatních doporučení (výňatky):

„3) Nezávislé organizace pro lidská práva by měly provádět svá vlastní vyšetřování, zda jsou tato obvinění pravdivá, či nikoliv.“

„11) Všechny věznice, včetně táborů nucených prací, by měly být zpřístupněny pro mezinárodní vyšetřování Mezinárodním výborem Červeného kříže nebo jinými humanitárními organizacemi.“

Pan Čang vyzval Kongres USA, aby vydal rezoluci a zakázal příjezd všem čínským úředníkům a lékařům, kteří se podílejí na pronásledování Falun Gongu a na loupeži orgánů praktikujícím Falun Gongu zaživa. V případě, že do USA přicestují, by byli postaveni před soud.

Pan Matas navrhl, že by poslanci Kongresu USA měli Spojené státy a ostatní země tlačit k tomu, aby vyzvali Čínu k zodpovězení otázek zvláštního zpravodaje OSN ohledně mučení, a problémy řešila.

Naděje na další slyšení

Pan Dana Rohrabacher řekl, že kdyby měl v nejbližší době předsednictví, učinil by slyšení na téma loupeže orgánů. Kromě vládních úředníků USA by byli pozváni také lékaři, aby odpověděli na otázky.

Pan Dana Rohrabacher také několikrát vyjádřil politování nad tím, že při slyšení nebyli přítomni žádní úředníci Ministerstva zahraničí USA, aby vypovídali. Při takových příležitostech by mělo Ministerstvo zahraničí formálně odpovídat.

Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200610/34122p.html
Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200610/35749.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.