Poslední události, Pronásledování se šíří do Evropy