Slovensko/Bratislava: Světový den Falun Dafa v Bratislavě

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

V sobotu 11. května 2024 se na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě konala akce u příležitosti Světového dne Falun Dafa. Kolemjdoucí měli možnost vidět cvičení této kultivační praxe a dozvědět se fakta o pronásledování, které probíhá v Číně. Mnozí podepsali petici, v níž žádají prezidenta Slovenské republiky, aby využil všech svých pravomocí k zastavení pronásledování Falun Gongu (Fa-lun Kungu) v Číně.

Vystoupili zde také hosté: pan Ondrej Dostál, poslanec Národního shromáždění Slovenské republiky a pan Peter Osuský, bývalý dlouholetý poslanec Národního shromáždění Slovenské republiky.

V úvodu pan Marek Tatarko, zástupce Slovenské asociace Falun Gong, uvedl, že letos uplynulo třicet dva let od chvíle, kdy byl Falun Gong 13. května 1992 představen v Číně jeho zakladatelem, panem Li Hongzhi. Řekl: „Vysoká popularita Falun Gongu i jeho hodnoty: Pravdivost, Soucit a Snášenlivost se staly trnem v oku čínské komunistické vládě, která je odhodlána jej zničit všemi prostředky. Již více než dvacet čtyři let jsou praktikující v Číně krutě pronásledováni, nebo dokonce podrobováni nucenému odběru orgánů.“

Vyzdvihl také pozitivní příklady představitelů zemí po celém světě, kteří vyjádřili solidaritu s Falun Gongem.

Pan Peter Osuský, bývalý dlouholetý poslanec Národního shromáždění Slovenské republiky, ve svém projevu uvedl, že je hluboce přesvědčen, že lidé, kteří vyznávají zásady pravdy, soucitu a tolerance si zaslouží podporu každého slušného člověka.

Zdůraznil, že je tragické, že tito dobří lidé jsou v samotném rodišti hnutí pronásledováni, vězněni a jsou jim násilně odebírány orgány: „S tím se demokratický a civilizovaný svět nemůže smířit. A to i přesto, že tyto zločiny páchá režim, jehož země má vysoký hrubý národní důchod. Tento režim je zločinný a ví to nejen hnutí Falun Dafa, ale i Tibeťané a vedoucí představitelé podzemní katolické církve, kteří o tom podají svědectví.“

Dodal, že je ostudou demokracie, když se nedokáže postavit za lidská práva, zejména v případě masivního porušování lidských práv v Číně. Řekl: „V Číně je to velmi důležité. Jediné, co nám zbývá, je, že nebudeme mlčet a že se budeme vždy snažit pozvednout hlas na obranu dobra proti zlu. Protože je známo, že k tomu, aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé neudělají nic. Nikdy, když jde o zlo, a v tomto případě o zlo, které pronásleduje vaše stoupence v Číně i jinde ve světě, nebudeme mlčet.“

Pan Peter OsuskýPan Peter Osuský

Pan Ondrej Dostál, poslanec Národního shromáždění Slovenské republiky, si ve svém projevu položil otázku, kdo by někdo mohl mít problém s hodnotami pravdivosti, soucitu a tolerance: „Určitě jen ten, kdo je zlý člověk nebo představitel zločinného režimu.“

Řekl, že přišel vyjádřit podporu a solidaritu všem lidem v Číně, kteří jsou pronásledováni pro své přesvědčení, pro své činy, speciálně následovníkům Falun Gongu.

Řekl, že hodnoty pravdivosti, soucitu, tolerance jsou nesmírně blízké i slovenským demokratům, a tuto myšlenku rozvedl: „Když se po desetiletích dvou totalit obnovovala demokracie, heslem prvního demokraticky znovuzvoleného prezidenta Václava Havla bylo ‚pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí‘. Láska je o soucitu a láska je o toleranci. Nenávist je nejen opakem lásky, ale také opakem soucitu a opakem tolerance. To znamená, že ti slovenští demokraté, kteří ctí své kořeny, vědí, že pravda a láska, ale také pravdivost, soucit a tolerance jsou právě těmi hodnotami, na kterých stojí svobodná a demokratická společnost.“

„Taková společnost nepochybně neexistuje v komunistické Číně, která pronásleduje stoupence Falun Gongu, která pronásleduje své kritiky, která pronásleduje příslušníky menšin, ať už náboženských nebo národnostních, která vězní, vraždí a používá orgány stoupenců Falun Gongu, a která se chová jako agresivní, totalitní imperiální mocnost. Je nebezpečná nejen pro své vlastní občany, ale i pro celý svět. Je povinností všech demokratů na celém světě postavit se za lidi, kteří jsou v Číně pronásledováni kvůli svému přesvědčení, své víře, za své svobodné jednání, které nikomu neškodí.“

Svůj projev zakončil slovy: „Svět potřebuje pravdivost, soucit a toleranci a demokratický svět by se měl postavit za Falun Gong. My za ním stojíme.“

Pan Ondrej DostálPan Ondrej Dostál

Na konci akce se účastníci společně vyfotili u transparentu s nápisem „Falun Dafa je dobrý“Na konci akce se účastníci společně vyfotili u transparentu s nápisem „Falun Dafa je dobrý“

Na petiční akci se zastavilo mnoho turistů i místních obyvatel, aby se dozvěděli více.

Paní Radka, bývalá manažerka bankovní pobočky, řekla: „Jsem ráda, že jsem se vrátila. Chtěla bych, aby každý měl ve svém životě svobodu a mohl dělat to, co ho baví a naplňuje, a aby mohl naplno projevit svůj potenciál.“ Praktikujícím Falun Gongu v Číně by ráda předala poselství, aby „neztráceli víru v sebe sama, aby věřili, že na tomto světě existuje láska, a aby měli odvahu věnovat se tomu, co je skutečně naplňuje a baví, co jim dělá radost a co cítí, že je pro ně. Aby tu odvahu v sobě opravdu měli a nenechali se zastrašit lidmi, kteří tomu nerozumějí“.

Co se týče pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně, studentka Nina řekla, že o tom dosud nevěděla a že „je neslýchané, že se něco takového děje a nikdo o tom neví“. Praktikujícím v Číně by ráda popřála, aby vytrvali ve své víře.

Na akci se zastavila paní Marta, 93letá učitelka, se svou kamarádkou, paní Zuzanou, 65letou historičkou umění. Řekla, že o pronásledování slyšely, protože „praktikující registrují pokaždé, když jsou tady“. Viděly také cvičení Falun Gongu na cvičebních místech v Bratislavě a vyzkoušely si je. Praktikujícím v Číně by řekla, „aby se nevzdávali a stále se stavěli za svou svobodu, aby ji chránili a že každý protest je velmi důležitý“. Dodala také, že cvičícím v jejich úsilí drží palce.

Společné cvičeníSpolečné cvičení

Podepisování peticePodepisování petice

Kolemjdoucí si zkoušejí cvičeníKolemjdoucí si zkoušejí cvičení

Slovenská verze: https://www.falungong.sk/2024/05/12/svetovy-den-falun-dafa-2024-v-bratislave-podpora-osobnosti-i-verejnosti

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.