Česká republika/Praha: Veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

V úterý 23. dubna 2024 v odpoledních hodinách proběhlo v Poslanecké sněmovně v Praze veřejné slyšení. Jednání pořádal Petiční výbor na výzvu více než padesáti tisíců občanů České republiky, kteří podepsali petici „Za ukončení pronásledování praktikujících Falun Gongu páchaného čínským režimem“. Podle petentů by se měli čeští ústavní činitelé zasadit za ukončení násilných represí v Číně, které dosahují „zločinů proti lidskosti“ a naplňují skutkovou podstatu „genocidy“. Slyšení mělo seznámit veřejnost s obtížnou situací lidí v Číně.

Výboru předsedal poslanec Tomio Okamura (SPD) a zpravodajem petice byl jeho bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL).

Veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně

Veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně

Na akci promluvili pan Harold King, zástupce ředitele organizace DAFOH, pan Le-pin Ting, paní Chuej Li, pan Leoš Strnad, zástupce petentů, zástupci Ministerstva zahraničních věcí, zdravotnictví a spravedlnosti a další.

Jedním z vystupujících byl pan Harold King, zástupce ředitele organizace DAFOH (Doktoři proti násilným odběrům orgánů), která se specializuje na vyšetřování v oblasti čínské transplantační chirurgie, sdružuje lékařské profesionály, zaměřuje se na sběr informací a osvětovou činnost v lékařských kruzích.

Podle pana Harolda Kinga se soustřeďují na důkazy zahrnující počty prováděných transplantací v Číně, krátkou čekací dobu na vhodný orgán, dostupnost, množství a druhy dodávaných orgánů – játra, srdce a plíce.

Pan Harold King, zástupce ředitele organizace DAFOH

Pan Harold King, zástupce ředitele organizace DAFOH

Dalším vystupujícím byl pan Le-pin Ting, původem z Číny, který dnes žije v azylu v Německu a opakovaně pořádal kampaně za osvobození svých rodičů z vězení. Během veřejného slyšení ukázal poslancům transparent, s nímž na náměstí Nebeského klidu v Pekingu protestovala proti násilným represím komunistické strany jeho matka.

Pan Le-pin Ting ukázal během veřejného slyšení transparent, s nímž šla jeho matka protestovat na Náměstí nebeského klidu v Pekingu proti násilným represím

Pan Le-pin Ting ukázal během veřejného slyšení transparent, s nímž šla jeho matka protestovat na Náměstí nebeského klidu v Pekingu proti násilným represím

Slyšení se účastnila také paní Chuej Li, Číňanka, jejíž matka byla několikrát zatčena a vězněna. Svědčila o svých zkušenostech z Číny a také poděkovala za možnost azylu ve Velké Británii, kam se jí loni podařilo dostat i její matku.

Paní Chuej Li

Paní Chuej Li

Součástí petice byla také žádost o prosazení zákazu transplantační turistiky do Číny.

Pan Václav Pláteník, náměstek ministra zdravotnictví, uvedl, že ministerstvo si je vědomo vznesených obvinění a jejich závažnosti a po jednání zveřejnil na jedné platformě post, v němž zmiňuje, že: „Ministerstvo zdravotnictví varuje před transplantačním turismem do Číny, kromě zdravotního rizika můžete dostat orgán násilně odebraný vězni. V České republice jsou transplantace přísně sledovány.“

Pan Hayato Okamura, poslanec (KDU-ČSL), navrhl, aby Petiční výbor přijal usnesení v tomto znění: „Petiční výbor vyzývá ústavní činitele a státní orgány České republiky k trvalému zájmu a citlivosti vůči utiskovaným stoupencům Falun Gongu v současné Číně a k hledání cest k jejich podpoře.“

Petiční výbor nakonec vydal doporučení „státním orgánům České republiky, aby věnovali trvalou pozornost osudu utiskovaných stoupenců Falun Gongu v současné Číně“.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.