Snemovňa reprezentantov v USA jednomyseľne schválila rezolúciu vyzývajúcu čínsku vládu, aby ukončila prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu.

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Popoludní 24. júla 2002, počtom hlasov 420-0, snemovňa reprezentantov v USA jednomyseľne schválila 188. súhlasnú rezolúciu snemovne, ktorá vyzýva čínsku vládu na ukončenie prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu. Rezolúcia obsahuje: Vláda Čínskej ľudovej republiky (Jiangov režim) má ukončiť prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu; Vláda USA má využiť každé primerané verejné a súkromné fórum, aby vyzvala vládu ČĽR na prepustenie všetkých praktizujúcich Falun Gongu z väzby a ukončenie praktík mučenia a iného krutého, neľudského a ponižujúceho správania sa voči nim a iným väzňom svedomia.

Rezolúcia bola iniciovaná floridskou kongresmankou Ileanou Ros-Lehtinen, predsedkyňou výboru medzinárodných operácii a výboru pre ľudské práva a zasadzovalo sa o ňu viac ako 100 členov kongresu.

Radi by sme vyjadrili svoju vďaku americkým občanom, členom kongresu a vláde USA za ich veľkú podporu praktizujúcich Falun Gongu počas ťažkého obdobia.

Nasleduje text Rezolúcie 188.

***************************************************

188. súhlasná rezolúcia snemovne

(stav 19/6/02)

Vyjadrujeme mienku kongresu, že vláda Čínskej ľudovej republiky by mala ukončiť prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu.

Berúc do úvahy, že Falun Gong je pokojná a nenásilná forma osobnej viery a praxe s miliónmi prívržencov v Číne a inde;

Berúc do úvahy, že vláda Čínskej ľudovej republiky zakázala praktizujúcim Falun Gongu praktizovať svoju vieru a systematicky sa pokúša zlikvidovať túto prax a tých, ktorí ju nasledujú;

Berúc do úvahy, že táto politika porušuje vlastnú ústavu Číny, takisto ako aj medzinárodnú zmluvu o občianskych a politických právach a medzinárodnú deklaráciu ľudských práv;

Berúc do úvahy, že režim Jiang Zemina vytvoril nechvalne známe kancelárie „610“ po celej Číne so špeciálnou úlohou dohliadať na prenasledovanie členov Falun Gongu pomocou organizovaného vymývania mozgov, mučenia a zabíjania.

Berúc do úvahy, že propaganda z čínskych, štátom riadených médií zaplavila verejnosť v pokuse množenia nenávisti a diskriminácie;

Berúc do úvahy, že počet známych smrtí v dôsledku mučenia dosiahol doteraz 422, desiatky tisíc bolo mučených počas pobytu v pracovných táboroch, väzniciach a psychiatrických nemocniciach a stovky tisíc bolo prinútených navštíviť prednášky vymývania mozgov

Berúc do úvahy, že boli urobené oficiálne opatrenia, aby sa zakryli zverstvá, ako okamžitá kremácia obetí, blokovanie pitiev a falošné označovanie úmrtí ako zo samovraždy alebo prirodzených príčin;

Berúc do úvahy, že osobitne ženy boli terčom početných foriem sexuálneho násilia, vrátane znásilnenia, sexuálneho nátlaku a núteného potratu;

Berúc do úvahy, že prenasledovacia kampaň bola vytvorená čínskou vládou, vykonávaná vládnymi úradníkmi a štátnou políciou a prenikla každou obcou a každou úrovňou vlády v Číne;

Berúc do úvahy, že niekoľko stálych obyvateľov USA a občanov bolo uväznených, mučených a vystavených svojvoľnému zadržaniu; a

Berúc do úvahy, že vláda Čínskej ľudovej republiky a jej diplomati v USA by mali ukončiť bezdôvodné obťažovanie amerických občanov a obyvateľov, ktorí praktizujú Falun Gong a ukončiť svoj tlak na vládnych úradníkov USA, aby odmietli podporu Falun Gongu a jeho praktizujúcim: Potom preto

Snemovňa reprezentantov(so súhlasom senátu) sa uzniesla, že mienkou kongresu je, že --

1) Vláda Čínskej ľudovej republiky má ukončiť prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu; a

2) Vláda USA má využiť každé primerané verejné a súkromné fórum, aby vyzvala vládu Čínskej ľudovej republiky --(A) na prepustenie všetkých praktizujúcich Falun Gongu z väzby a ukončenie praktík mučenia a iného krutého, neľudského a ponižujúceho správania sa voči nim a iným väzňom svedomia; a (B) dodržiavať medzinárodnú zmluvu o občianskych a politických právach a medzinárodnú deklaráciu ľudských práv tým, že dovolí praktizujúcim Falun Gongu vykonávať svoju osobnú vieru;

3) Vláda USA má preskúmať ilegálne aktivity vlády Čínskej ľudovej republiky a jej diplomatov, čo sa týka bezdôvodného obťažovania amerických občanov a obyvateľov, ktorí praktizujú Falun Gong a úradníkov, ktorí podporujú Falun Gong a spraviť zákonné kroky alebo siahnuť k deportácii tých čínskych úradníkov, o ktorých bolo zistené, že sa zapojili do protiprávnych aktivít na pôde USA.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.