Příběhy ze staré Číny: Legenda o vzniku civilizace

Hlavními znaky civilizace jsou systematické zemědělství, usídlený život a osady. A právě tyto znaky lze v Číně najít už od třetího tisíciletí před naším letopočtem a možná, že sahají ještě daleko hlouběji do minulosti než znaky v Mezopotámii. Jisté je, že nejstarší nálezy lidských pozůstatků pocházejí z Číny. „Čínská Genesis“ odpovídá na otázku o původu lidstva jednou legendou.

„Na počátku světa bylo vejce. Vejce puklo a z vrchní části skořápky vzniklo nebe a ze spodní části země. Z vejce vystoupil muž jménem Pangu a žil celých osmnáct tisíc let. S pomocí draka, fénixe, jednorožce a želvy pracoval Pangu neúnavně, aby dal zemi nějakou formu. Tak stvořil údolí a hory. Po jeho smrti se maso z jeho těla změnilo na zemský povrch, jeho krev se přeměnila na jezera a řeky, z jeho očí vzešlo slunce a měsíc, jeho dech se proměnil ve vítr a hlas dal sílu hromu. Z parazitů, kteří se živili na jeho těle, se stali předkové lidské rasy. V dávném čase vládli lidu, který vzešel z Panguových parazitů, hrdinní králové s nadpřirozenými schopnostmi. Jedním takovým byl i Fu-si. Ten naučil muže lovit, chytat ryby, chovat dobytek a psát. Vyučoval je hudbě i filozofii a také je učil, jak žít v harmonickém manželství.“

Jü Veliký založil ve 21. století před naším letopočtem první nám známou dynastii, dynastii Sia. Jiný velký panovník založil další dynastie a ty pak vládly po tisíce let a navykaly svůj lid na stále civilizovanější způsoby života. Vytvořily instituce, které pak pozdějším lidem sloužily za dokonalý vzor. Tito panovníci pobízeli svůj lid ke zbožnosti a obětním darům pro Bohy, učili ho ohleduplnosti k rodině a úctě k předkům. Toto vše dodnes tvoří základní atributy čínské kultury.

Zdroj: http://newsletter.faluninfo.at/n13/a208.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200507/24992.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.