O manželství (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201002/2798.html

Manžel má své povinnosti a žena má své ctnosti

Staří Číňané věřili, že manželství je kombinací morálky a povinností, což znamenalo slušné chování, závazek, náklonnost a lásku. Manželství je celoživotní pouto, ve kterém si muž a žena vzájemně důvěřují. Staří Číňané tvrdili, že manžel má své ženě projevovat náklonnost, slušnost a morálku, zatímco žena by měla předvádět ctnosti, jako například vhodné chování, vybranou mluvu, dobré mravy a pracovní činnost.

Co znamená výrok „povinnosti manžela“? Znamená to, že manžel má plnit své morální povinnosti. Čínské slovo „fu“ (manžel) doslova znamená „podpora“. Muž je hlavní oporou rodiny. Všichni členové rodiny jsou na něj odkázáni. Má povinnosti vůči svým rodičům, své ženě a svým dětem, a také má morální povinnosti vůči rodině a společnosti.

Od pradávna se říká: „Sto let povinností váže k sobě muže a ženu, i když spolu strávili jen jednu noc.“

Mistr Li Hongzhi řekl:

„Keď si ku mne dobrý, som šťastný, a keď už ku mne nie si dobrý, ten pocit je preč. Ako by ste teda mohli rátať s takou vecou? Mohli by citové väzby podopierať manželstvo?“ (Vyučování Zákona na setkání se studenty z Asie a Tichomoří, New York, 12. dubna 2004)

Od doby vlády dynastie Čou jsou v Číně ceněny následující ženské ctnosti: slušné chování, dobrá mluva, vhodné jednání a píle. Tyto čtyři ctnosti se nejprve objevily v Nej-čaj, v Tchien-kuanu (Nebeské ministerstvo), Čou-li (rituály Čou) a vytvořily čtyři základní povahové rysy, jaké má mít dobrá žena. V knize Lie-nu-čuan (Biografie neobyčejných žen) a v knize Chou-chan-šu (kniha pozdní dynastie Chan) je popsáno následující:

„Inu, to, co se nazývá ženskou ctností, nemusí být vždycky nějaká vynikající schopnost, která by ji odlišovala od ostatních žen. Slova ženy nemusejí být chytrá v debatách, ani obzvláště živá v zábavě. Žena nemusí vypadat ani krásně, ani dokonale v rysech obličeje či v tělesných formách. Práce žen také nemusí být vykonávána s větší pečlivostí, než jak ji vykonávají ostatní.“

„Bedlivě střežit svou počestnost, uvážlivě ovládat své chování, v každém svém pohybu projevovat skromnost a každou činnost vykonávat s nejlepším svědomím - to jsou ženské ctnosti. Pečlivě volit slova, vyhýbat se vulgárním slovům, hovořit jen v přiměřeném čase, neunavovat ostatní lidi dlouhým povídáním - tak by měla vypadat podstatná forma ženské výřečnosti. Umývat a vydrhnout špínu, oděv a šperky udržovat čisté, pravidelně si mýt hlavu, koupat se a udržovat tělo v čistotě - to je zhruba výčet podstatných rysů chování ženy. S celou oddaností šít a tkát, odmítat žvanění a přihlouplý chechot. V čistotě a pořádku připravovat víno a pokrmy, když je třeba obsluhovat hosty - to by se dalo také nazvat podstatnými rysy ženské práce.“

Tyto čtyři vlastnosti charakterizují největší ctnost ženy. Žádná žena si nemůže dovolit žít bez nich.

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200509/28811.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200509/26631.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.