Kanada/Toronto: „Krvavá sklizeň“ odhaluje krvavé zločiny v Číně

Jie Ling-chuej

V Torontu v Kanadě byla vydána „Krvavá sklizeň“ - první kniha o zabíjení praktikujících Falun Dafa kvůli jejich orgánům. Vypráví o odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Dafa v Číně. Advokát a ochránce lidských práv pan David Matas, jeden z autorů knihy, na autogramiádě 15. listopadu 2009 podepsal knihu „Krvavá sklizeň“ všem zájemcům. Pan David Matas řekl, že pro zastavení nezákonného odběru lidských orgánů v Číně je třeba, aby ještě mnohem více lidí otevřeně vystoupilo proti těmto zločinům.

 
Pan David Matas podepisuje knihu pro své čtenáře

 
Pan David Matas vypráví o procesu sledování odběru orgánů následovníkům Falun Dafa v Číně

V březnu roku 2006 bývalá zaměstnankyně nemocnice Su-ťia-tchun „Annie“ potvrdila, že její bývalý muž, neurochirurg, odebral v nemocnici od roku 2003 do roku 2005 na dva tisíce rohovek praktikujícím Falun Dafa. Současně s ním další lékaři odebírali játra, ledviny a další orgány v tu dobu, kdy praktikující byli ještě živí. Potom byla jejich těla ihned spálena, aby nebyly žádné důkazy. Pánové David Matas a David Kilgour, bývalý státní tajemník Kanady pro Asii a Tichomoří, odpověděli na prosbu Koalice na vyšetřování pronásledování Falun Gongu (CIPFG), aby provedli vyšetřování zločinů Komunistické strany Číny v oblasti nezákonně odebíraných orgánů.

Pan David Matas prohlásil, že přijali tento návrh, přičemž za to nevzali žádné peníze a nedostali žádné informace ani pokyny. Přijali tento návrh proto, že obsahoval tvrzení, že po odebrání orgánů jsou oběti páleny a nikdo živý nezůstal.

6. července 2006 pánové David Kilgour a David Matas po provedení dvouměsíčního vyšetřování publikovali výsledky potvrzující odebírání orgánů praktikujícím Falun Dafa v Číně v širokém měřítku kvůli zisku. Oba předpokládají, že tato zločinná činnost je v Číně široce rozvinutá a pokračuje i v současné době.

Při rozdávání autogramů pan David Matas rovněž demonstroval výsledky svého vyšetřování uvedené ve své knize. Byly to zápisy telefonních rozhovorů s nemocnicemi v Číně, které udělal, když se vydával za klienta hledajícího orgány pro transplantaci.

Mnozí čtenáři se pana Davida Matase ptali, proč Komunistická strana Číny potlačuje Falun Dafa a proč čínská velvyslanectví za hranicemi se snaží ze všech sil mařit praktikujícím objasňování faktů o pronásledování. Pan David Matas odpověděl na všechny dotazy.

V současnosti pánové David Matas a David Kilgour na základě získaných údajů opublikovali troje výsledky. Podle pana Davida Matase se nyní trh s lidskými orgány pro transplantace v Číně zaměřil na klienty uvnitř země místo na zahraniční turisty. Počet transplantací v Číně zůstává stejný, ale počet trestů smrti se zmenšil. To ukazuje na to, že v současné době praktikujícím Falun Dafa odebírají ještě více orgánů.

Pan David Matas řekl tisku, že doufá, že publikace jeho knihy přitáhne mnohem větší pozornost veřejnosti k tomuto problému a mnohem více lidí přijme opatření pro zastavení těchto zločinů. Pánové David Matas a David Kilgour cestují po celém světě s cílem propagace této knihy a posouzení problémů lidských práv.

Jako mezinárodní ochránce lidských práv, pan David Matas řekl, že zastavení porušování lidských práv po tak dlouhou dobu a v takových obrovských měřítkách považuje za svou zodpovědnost.

30. prosince 2008 byl pan David Matas vyznamenán Řádem Kanady. Je to nejvyšší pocta udělovaná kanadským občanům. 13. listopadu 2009 pan Lawrence Cannon, ministr zahraničí, vyhlásil zahrnutí pana Davida Matase do rady ředitelů Mezinárodního centra lidských práv a demokratického rozvoje (Práva a demokracie), se sídlem v Montrealu. Práva a demokracie je nestranická organizace vytvořená Parlamentem Kanady v roce 1988. Jejím cílem je povzbuzování a podpora takových všeobecných hodnot, jako jsou lidská práva, a propagovat demokratické instituce a postupy na celém světě.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/16/212741.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/11/17/112429.html
Ruská verze: http://www.ru-enlightenment.org/docs/2009/1129/276211142.htm


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.