5. Česko-slovenská Fa konference: Ako súcit otvára všetky brány

Od praktizujúcej Falun Dafa zo Slovenska

Vážený Majster, milí praktizujúci.

Posledné leto bolo bohaté na udalosti. Do našej krajiny na návštevu zavítal čínsky prezident. Pre nás ako praktizujúcich sa tak naskytla výborná šanca objasniť fakty veľkej skupine ľudí z hlavného prúdu spoločnosti. Ako to už býva, rôzni praktizujúci chápali túto situáciu rôzne. A tieto naše pochopenia sa následne odrazili v celkovom stave vecí.

Na námestí pred prezidentským palácom, kde návšteva prebiehala, sme sa zhromaždili aj s našimi transparentmi, pričom sa k nám pridala pomerne veľká skupina bežných ľudí. Aj keď nás na tejto strane barikády bolo veľa, omnoho početnejšia bola skupina „vítačov“ čínskeho prezidenta, ktorí zaplavili námestie. Vystupovali voči nám dosť agresívne, trhali nám transparenty a útočili na nás. Niektorým dokonca spôsobili aj zranenia. Pri tejto trme-vrme boli v početnej prítomnosti aj príslušníci polície, ktorí na situáciu väčšinou len nemo prihliadali a ignorovali naše volania o pomoc. Niektorí sa dokonca otvorene zastávali napádajúcich Číňanov so slovami: „Nemali ste ich provokovať,“ čo veľmi jasne naznačovalo ich nepochopenie celej situácie. Až po čase sa niektorí praktizujúci spamätali a začali polícii objasňovať pravdu. To však už malo iba čiastočný účinok. Moje pochopenie je, že ak polícia nevie čo je Falun Gong, nemá správne pochopenie vecí, takže do týchto ľudí môže ľahko zasahovať zlo a zneužívať ich k tomu, aby bránili praktizujúcim v ich aktivitách. Mnohí okoloidúci sa divili nad absurdnosťou celej situácie, keďže bolo zrejmé, že polícia si neplní svoju úlohu. Na druhej strane, celá táto udalosť mala následne značný účinok objasnenia pravdy, keďže sa tieto udalosti ešte dlho zoširoka rozoberali v našich i zahraničných médiách a Falun Gong sa dostal do širokého povedomia ľudí. Treba však bohužiaľ dodať, že nielen v pozitívnom zmysle. Počas incidentu mnohí praktizujúci, vrátane mňa, neboli pokojní, neuvedomili si, že po celý čas môžu vysielať spravodlivé myšlienky a nebojovať pri tom s opačnou stranou. V tejto vypätej situácii u mňa vystúpilo mnoho negatívnych vecí, hlavne strach a pripútanosť k bojovnosti. Na vlastnej koži som lepšie pochopila Majstrovu vetu z knihy Čuan Falun: „Veľké vlny zmývajú piesok.“ Zdalo sa, že policajti boli proti nám, boli zlí a nechápali nás, to isté sa týka aj mnohých politikov. Áno, je možné, že títo ľudia hrali negatívne úlohy, no neboli zároveň tiež tými, ktorých zlo prenasleduje a bráni im pochopiť veci?

Náš Učiteľ v prednáške Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii metropolitnej oblasti New York 2009 hovorí:

„Hoci to boli staré sily, čo zostavili toto kruté prenasledovanie, je to kvôli učeníkom Dafa, že čínski ľudia si vytrpeli takúto pokoru a utrpenie. Takže z tejto perspektívy, nemali by ste ich ísť spasiť? Nemali by učeníci Dafa naširoko otvoriť svoje srdcia? S výnimkou hlavy zla, nie sú aj tí, ktorí uskutočňujú toto prenasledovanie, tiež sami prenasledovaní?“

Chápem to tak, že ak sú nejakí ľudia proti Dafa, či učeníkom Dafa a ich aktivitám, aj keď hrajú zlé úlohy, je to vlastne forma, akou sú tieto životy prenasledované. Ak si uvedomíme, že staré sily prenasledujú mnoho ľudí preto, že sa takto podľa ich pokrútenej logiky snažia učeníkom pomôcť v napredovaní, bez ohľadu na to, aké straty to prinesie, je o to viac namieste mať s týmito ľuďmi súcit.

Za akt súcitu považujem aj to, ak sa praktizujúci je schopný pozrieť do seba, aj napriek tomu, aké je to niekedy ťažké.

Učiteľ v prednáške z Washingtonu 2009 hovorí:

„Pre kultivujúceho je pozeranie sa dovnútra čarovným nástrojom.“

A ďalej:

„Ľudská spoločnosť sa nachádza takmer v strede vesmíru, uprostred medzi väčšími a menšími formami hmoty. Keď sa dívame von, je bezhranične veľký, taký veľký, akoby nemal žiadnych hraníc. Predtým som vám hovoril o nesmiernosti vesmíru. Dlho som rozprával, a potom som už nerozprával, pretože som nemal ako pokračovať. Minuli sa slová ľudského jazyka, ktoré by to popísali a ľudské myslenie už nedokázalo poňať tú predstavu. Dalo by sa to pochopiť iba božskými myšlienkami. Vesmír je rovnako nesmierny, keď sa dívame dovnútra.“

Chápem to tak, že existujú akoby dve cesty - pozeranie sa von a pozeranie sa dnu. Ani jedna nie je nesprávna, ibaže pre praktizujúcich vybral Majster cestu pozerania sa dnu. Dnu je vesmír rovnako nesmierny ako vonku, aj keď sa nám to zdá niekedy nepochopiteľné.

V ďalšej situácii onedlho nato sa nám znova ukázalo, že v našom objasňovaní pravdy sme zrejme niečo zanedbali. Ako prvé miesto našich tradičných letných petičných akcií sme si vybrali hlavné mesto. Len čo sme začali rozkladať veci, pristúpili k nám dvaja policajti, ktorí začali vyžadovať rozličné dokumenty a presviedčať nás, že veľkú časť našich transparentov musíme zbaliť. Na našej strane sme však všetky úradné náležitosti mali splnené. No policajti aj tak neracionálne zotrvávali na svojom stanovisku. Od začiatku sme sa im snažili objasňovať pravdu, no bez želaného účinku. Medzitým sa do situácie primiešavali ďalšie policajné hliadky, znova v nepriateľskom tóne. Niektorí spomínali aj udalosť z príchodu čínskeho prezidenta a zdalo sa, že sme sa im do myslí nezapísali príliš pozitívne. Nechápali, o čo sa snažíme, z ich pohľadu sme sa iba pokúšali „robiť problémy“.

Po tejto udalosti, aj keď bolo na našej strane všetko zdanlivo v poriadku, no polícia stála opäť proti nám, sme sa nad tým boli nútení hlbšie zamyslieť. A naozaj sme došli k tomu, že sme ako skupina brali v našich mysliach policajtov ako nepriateľov, nehovoriac o tom, že sme zabudli, že sú to takisto vnímajúce bytosti - ibaže s odlišným povolaním, ktorým tiež musíme objasniť fakty a zahrnúť ich našim súcitom. Potom, čo sme na to prišli, rozhodli sme sa napísať na všetky policajné stanice v našej krajine list na vysvetlenie toho, čo je to Falun Gong a tiež prečo organizujeme naše akcie. Poslali sme im aj informačné materiály s prosbou sprístupniť ich na dostupnom mieste všetkým zamestnancom. Samozrejme to, čo bolo ale hlavné, bolo, že sme k nim zmenili náš postoj v srdci.

Onedlho nato sme znova usporiadali petičnú akciu. Scenár sa opakoval a hneď na začiatku k nám pristúpili policajti a žiadali nás o dokumenty. Tentoraz však nerobili žiadne problémy, naopak boli veľmi milí a živo sa zaujímali o Falun Gong a o prenasledovanie. Dokonca vystúpili z auta, aby si zblízka prečítali naše stojany. Aj neskôr počas ich hliadky, keď prechádzali okolo, milo sa na nás usmievali a zdravili nás. Situácia sa takto opakovala toho dňa ešte mnohokrát s ďalšími policajtmi, ktorí tadiaľ prechádzali. Všetci boli prívetiví, ale čo bolo hlavné, veľmi dlho chceli počúvať objasňovanie pravdy a vyzerali ním veľmi pohnutí. Chápem to tak, že naším zmeneným postojom sme im otvorili bránu k tomu, aby si sami mohli vybrať budúcnosť a nenechali sme ich stáť na opačnej strane k nám. Keď k niekomu nemáme súcit, darmo mu môžeme čokoľvek vysvetľovať. On akoby nie je schopný vtedy počúvať a tým ho v podstate svojim pričinením dostaneme do ťažkej situácie.

V prednáške vo Washingtone 2009 Majster hovorí:

„Keď treba, musíte byť racionálny a jasne uvažovať ako kultivujúci, aby vás riadili vaše zodpovednosti a spravodlivé myšlienky, a iba potom sa prejaví váš opravdivý šan. V tom je rozdiel medzi kultivujúcim a bohom. Toto je milosrdenstvo - nie je to niečo ukazované zámerne, ukázanie nejakej ľudskej sympatie či antipatie. Nie je to tak, že keď si ty ku mne dobrý, ja voči tebe prejavím šan. Je bez podmienok a nie je tam odmena - je to úplne pre vnímajúce bytosti. Keď vystúpi tento milosrdný šan, jeho sila je neporovnateľná a môže rozložiť všetky zlé faktory. Čím väčšie milosrdenstvo, tým väčšia je jeho sila.“

A ďalej:

„Milosrdenstvo je v skutočnosti obrovská energia, energia spravodlivého boha. Čím väčšie milosrdenstvo, tým väčšia bude táto energia a tá dokáže rozložiť čokoľvek zlé.“

Táto skúsenosť vyjadruje len obmedzené pochopenie na mojej úrovni. Prosím, ak ste postrehli niečo, čo nie je v súlade s Fa, bola by som Vám vďačná, keby ste ma na to upozornili. Ďakujem.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.