Tchaj-wan: Sloupy energie zmíněné v knize Zhuan Falun se ukázaly v lidském světě

9. května 2009 vytvořili praktikující Falun Dafa v národním parku Kchen-ting na jihu Tchaj-wanu zobrazení knihy Zhuan Falun na počest 10. výročí celosvětového Dne Falun Dafa a 17. výročí šíření Falun Dafa. Na několika videozáznamech z tohoto dne se nad jejich hlavami objevily nádherné sloupy energie. Tyto sloupy se pohybovaly podle toho, jak se pohybovali praktikující.

Na prvním záznamu je vidět nad hlavou každého praktikujícího fantastický světelný sloup pohybující se podle toho praktikujícího, ke kterému patří. Všichni se shodli na tom, že se jedná o sloupy kultivační energie. V knize Zhuan Falun je o těchto sloupech zmínka.

Toho dne svítilo slunce a bylo nádherné počasí. Na začátku záznamu není vidět nic zvláštního, protože sluneční svit byl příliš jasný. V páté sekundě záznamu běží jeden praktikující kolem kamery a lze pozorovat, že nad hlavami praktikujících jsou vidět zřetelné sloupy energie. V posledních pěti sekundách záznamu můžeme vidět, že je úplně jedno, kde se praktikující pohybují, sloupy se pohybují s nimi.

 
Obraz „Čistý lotos“ z výstavy umění „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost“. Na obraze praktikuje mladá žena pátý cvik Falun Gongu; nad její hlavou je sloup kultivační energie.

 
Světelné sloupy nad praktikujícími sahají až do nebe

„Čemu lidé dnes nevěří se jednou ukáže“

Ve „Vyučování Zákona na konferenci Zákona v Atlantě, 2003“ se zeptal jeden praktikující Mistra: „Co jsou tři duše a sedm duchů a jaký mají vztah ke kultivaci?“

Mistr na to odpověděl: „Toto jsou lidské věci a je lépe, jestliže o nich nyní nebudu mluvit.“ … „Protože je to rozděleno na dvě fáze - náprava Fa a náprava Fa lidského světa - další fáze je vybavit toto lidské místo tady a já obšírně vysvětlím Tři říše, lidstvo, vztah mezi planetami a Zemí a mezi životem a lidským tělem, důvod pro každou fázi vývoje v lidské společnosti - co je skutečná historie lidstva - Bohové vytvářející lidské bytosti a tak dále. Budu mluvit o všech lidských záležitostech a všechno, čemu lidské bytosti nevěří se projeví.“

Nádherný den

Do Kchen-tingu na jihu Tchaj-wanu se dopoledne 9. května 2009 sjelo přes 6 000 praktikujících Falun Dafa z celého Tchaj-wanu. Společně vytvořili na velké louce Pchu-ting zobrazení knihy Zhuan Falun, hlavního díla Falun Gongu, jejímž obsahem je návod ke kultivaci ve Falun Gongu. Tato kniha byla 200 metrů dlouhá, 120 metrů široká, byla vytvořena trojdimenzionálně a zářila světelnými paprsky. Celá scenérie měla slavnostní a důstojný ráz.

 

Výše uvedená videa můžete shlédnout zde:

http://www.youmaker.com/video/sv?id=731aa5436ea3453d84e8382adb5855da001
http://www.youmaker.com/video/sv?id=80337aca181f46e19e75be721f16642c001

Čínská verze: http://www.minghui.ca/mh/articles/2009/5/13/200919.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/5/16/107421.html
Německá verze: http://www.minghui.de/data/article/527/a52703.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.