USA/New York: Demonstrace před čínskou ambasádou proti kampani Komunistické strany Číny, která chce v přípravném stádiu olympijských her zničit Falun Dafa

Od praktikujícího Falun Dafa z New Yorku

27. března 2008 se na protest proti zvěrstvům Komunistické strany Číny konala mezi 17.00 a 19.00 hodinou demonstrace před čínskou ambasádou. Sešly se zde stovky praktikujících Falun Dafa a jejich příznivců. Komunistická strana Číny nedávno vydala jménem Ústředního státního a justičního úřadu tajnou vyhlášku, ve které nařizuje rozsáhlé zatýkání a domovní prohlídky praktikujících Falun Dafa pod záminkou přípravného stádia olympijských her. Tato akce přináší s sebou další četná úmrtí praktikujících Falun Dafa.

Praktikující Falun Dafa v New Yorku uspořádali demonstraci před čínskou ambasádou, aby protestovali proti rozsáhlému pronásledování ze strany Komunistické strany Číny v přípravném stádiu olympijských her

Mezi 17.00 a 19.00 hodinou je v New Yorku dopravní špička, ale přesto auta zpomalovala, když projížděla kolem čínské ambasády. Kolemjdoucí se divili, když procházeli kolem. Navzdory mrazivému větru praktikující Falun Dafa drželi transparenty s čínskými a anglickými nápisy, které odsuzovaly zvěrstva Komunistické strany Číny: „Zastavte Komunistickou stranu Číny v zatýkání praktikujících Falun Dafa ve jménu olympijských her“, „Okamžitě propusťte všechny uvězněné praktikující Falun Dafa“ a „Olympijské hry a zločiny proti lidskosti nemohou existovat vedle sebe“.

Kolemjdoucí mladík se zeptal jednoho z praktikujících, co se děje. Když se dozvěděl pravdu, s dojetím řekl: „Jak vám mohu pomoci?“

Paní Song Yun, koordinátorka Asociace Falun Dafa pro východ USA, řekla, že čínské úřady slíbily zlepšení situace lidských práv, když se ucházely o pořádání olympijských her. Dnešní situace ale dokazuje, že sliby Komunistické strany Číny byly hanebnou lží. Současná situace lidských práv v Číně se vůbec nezlepšila. Právě naopak, neboť vláda zesílila pronásledování praktikujících Falun Dafa a disidentů, a olympijské hry používá jako záminku. Praktikující Falun Dafa zaslali Společenství národů naléhavý apel a poprosili o pomoc, aby byla učiněna přítrž násilnostem čínského režimu a brutálnímu pronásledování, které trvá již devět let.

Komunistická strana Číny začala během posledních dvou měsíců rozsáhle zatýkat praktikující Falun Dafa po celé Číně, a to ve jménu příprav na olympijské hry. To zahrnuje 29 provincií, větší města a autonomní regiony. Na základě jednoho seznamu došlo k 1 878 zatčením praktikujících Falun Dafa. Případy úmrtí v důsledku mučení od konce minulého roku do 11. března 2008 zjevně narostly. Bylo zjištěno, že toto nové kolo zvýšeného pronásledování přímo souvisí s tajnou vyhláškou, kterou 19. února 2008 vydal Ústřední státní a justiční úřad, který podléhá Komunistické straně Číny.

Komunistická strana Číny použila Olympijské hry 2008 v Pekingu jako záminku k tomu, aby tím nejbrutálnějším způsobem pronásledovala praktikující Falun Dafa. Na celém světě praktikující Falun Dafa odsuzují tyto zločiny nejostřejším způsobem. Současně apelují na všechny lidi, kteří mají svědomí, aby rozpoznali hanebný zločinný charakter Komunistické strany Číny a odvážně se jí postavili, a tak pomohli zastavit její zločinnost. Toto je důležité pro budoucnost každého jednotlivce.

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200803/71490.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200803/42611p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.