Austrálie: „Divine Performing Arts“ - „Božská herecká umění“ se představila v Sydney

Luo Nan a Sin-jün, reportéři Ming-chuej

Poté co se s úspěchem představili ve čtyřech městech, dočkalo se 29. března 2007 i hlavní město Sydney.

Před začátkem představení uspořádala televize New Tang Dynasty Television (NTDTV) slavnostní přivítání. Přišli politici, zástupci obchodních kruhů, čínských obcí a uměleckých souborů, novináři domácích médií v Sydney, zástupci televizního a rozhlasového vysílání, novináři od novin italské a thajské obce. Ti všichni přišli, aby viděli představení a mohli o něm podat zprávu. Diváky toto představení velmi nadchlo. Mnoho Číňanů řeklo, že jsou na to pyšní a mnoho lidí ze Západu mínilo, že to bylo nejlepší představení, jaké kdy viděli. Sponzoři prohlásili, že toto představení bylo báječné a že jej rádi podpoří každý rok.

Poslanec parlamentu pan David Clarke: „Ten program má hluboký obsah.“

Poslanec parlamentu pan David Clarke z New South Wales řekl, že toto představení odhaluje čínskou kulturu tak, aby z ní Australané měli velký požitek. Řekl, že každý obraz v programu vychutnával díky jeho hlubokému obsahu, jako je svoboda, morálka a soucit. Gratuloval televizi NTDTV, protože připravila tak dobrou show a s úspěchem ji šíří po světě.

Poslanec parlamentu pan David Clarke


Pan David Clarke dále prohlásil, že číslo programu „Ke spravedlivému místu“ je velmi důležité, neboť to, co se praktikující Falun Gongu pokoušejí podporovat, se na každém člověku projevuje pozitivně. Praktikující jsou na celém světě vítáni.

Poslanec parlamentu pan Paul Mcleay: „Toto představení přispívá k multikulturnímu prostředí Austrálie.“

Poslanec parlamentu pan Paul Mcleay

Pan Paul Mcleay vyjádřil svou radost z toho, že toto představení s čínskou kulturou přispívá k multikulturnímu prostředí v australské společnosti.

Rušivé vlivy prováděné Komunistickou stranou Číny jsou reklamou pro představení

Před představením vydal nejznámější televizní program Austrálie, Lateline od ABC TV, zprávu o této události a také se zmínil o narušování tohoto představení ze strany čínského konzulátu v Sydney. Toto oznámení vzbudilo pozornost a zvědavost lidí, takže se prodaly i poslední zbylé vstupenky. Tímto způsobem působilo zlé chování Komunistické strany Číny jako propagace této show.

Tlak vyvolávaný Komunistickou stranou Číny neodradí lidi od toho, aby se šli na představení podívat

Večer před představením televize odvysílala, že Komunistická strana Číny vyvíjela na některé lidi nátlak tím, že se je pokoušela odradit od toho, aby toto představení shlédli. Pan Ian Cohen, mluvčí Strany zelených, zveřejnil zprávu v novinách s názvem: „Tyranizování čínskou vládou neodradí Stranu zelených od účasti.“ Napsal: „Toto dnešní představení by člověk neměl propást. Nadměrná reakce úředníků čínské vlády dává prostor otázce: ‚Co chtějí utajit?‘“

Pan Ian Cohen novinářům řekl, že toto představení je báječné, tance i hudba jsou okouzlující. Obzvláště se mu líbilo předvedení hry na dvoustrunný nástroj erhu a nazval ho „čínské housle“. Také se mu velmi líbil tanec „Lotosové květy v zasněžených horách“.

Řekl, že čínský konzulát mu napsal, aby na toto představení nechodil. Podle jeho názoru, ale musela přece čínská vláda vědět, že jejich akce jsou zbytečné, zvláště v Austrálii. Prohlásil, že mu to připadá velmi podivné, když se nějaká vláda, politická moc či vládní představitelé obávají jednoho představení.

Diplomati: „Je to dobrá příležitost seznámit se s čínskou kulturou.“

Pan Ernst Hofstetter, švýcarský generální konzul v Austrálii a jeho manželka

Pan Ernst Hofstetter, švýcarský generální konzul v Austrálii a jeho manželka vyjádřili svou radost z toho, že mohli vidět toto představení. Pan Ernst Hoffstetter řekl, že je to dobrá příležitost, jak se více dozvědět o čínské kultuře. Věci, které člověk na tomto představení poznal, jsou podle jeho názoru velmi působivé.

Pan Ernst Hofstetter vyprávěl, že dostal před deseti dny dopis od čínského konzulátu, v němž ho úředníci prosili, aby na představení nechodil. Navíc ještě tento dopis pomlouval Falun Gong. Jeho manželka byla velice udivena a nemohla uvěřit tomu, že úředníci takové velké země poškozují její jméno tím, že narušují svobodu diplomatů jiných zemí.

Italské noviny chtějí nadále podávat informace o pronásledování

Pan Gilbert, manažér italských novin La Fiamma, se svou ženou a přáteli

Pan Gilbert, manažér italských novin La Fiamma, přišel na slavnostní přivítání se svou ženou a přáteli. La Fiamma informovaly o tomto představení. Po představení chválil on i jeho přátelé celou show. Vyprávěl, že viděl zprávu v televizi a nemohl pochopit, proč by Komunistická strana Číny chtěla představení narušit. V lednu byl v Číně a shlédl tam několik takových představení. Ale nelíbila se mu. Show od NTDTV je naproti tomu něco úplně jiného. Pan Gilbert, jeho žena a přátelé řekli, že příští rok přijdou na představení zase. Pan Gilbert byl také pyšný na to, že jeho noviny jsou jedním ze sponzorů této show. Doufá, že získá od NTDTV nějaké zajímavé fotografie, aby mohl o představení napsat zprávu.

Zástupce pojišťovací společnosti: „Pozoruhodné!“

Belinda, zástupkyně společnosti NRMA, největší společnosti pro pojištění automobilů v Austrálii, a její přítel byli nejvíce nadšeni ze hry na erhu, kterou předvedla Čchi Siao-čchun. Také tanec „Sen Tun-chuanga“ se jim velice líbil. Obdivovali to, že tance byly založeny na historických příbězích.

Belinda řekla, že díky tomuto představení získala lepší pochopení pro čínskou kulturu. Všechny příběhy, které byly líčeny tancem, vypovídaly to samé: „Vrať se ke svému pravému já.“ Řekla také, že si velice cení čínského tance.

Cestovní kancelář z Tchaj-wanu: „Každý rok budeme sponzorovat show NTDTV.“

Cestovní kancelář z Tchaj-wanu je jedním ze sponzorů tohoto představení. Čchang Fu-nan, vedoucí této kanceláře v Austrálii, řekl, že je velmi cenné podporovat tuto show, která je tak báječná. Jemu se líbil „Folklorní tanec“ a představení bubnů. Řekl, že by chtěl toto představení sponzorovat každý rok, aby mohl podporovat čínskou kulturu.

Předsedkyně čínské obce řekla: „Mým favoritem je tanec ‚Mulan‘.“

Čchen Šu-i, prezidentka Sdružení čínských žen v Sydney, chválila představení a jeho účinkující. Moc se jí líbily tance a obzvlášť tanec „Mulan“, který vyjádřil charakter Chua Mu-lan. Také se jí velmi líbil tanec „Sen Tun-chuanga“.

30. a 31. března 2007 se konala ještě další tři představení „Divine Performing Arts“ v Sydney.

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200704/38755.html
Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200704/37198p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.