Zaměřit se na silné stránky druhých a nezabývat se jejich nedostatky

(Clearwisdom.net) Kchung Ťi, rovněž znám jako C'-s', byl Konfuciovým vnukem. Byl to význačný myslitel období Jara a Podzimu i válečného období.

Jednou C'-s' se zmínil císaři státu Wej o Kou Pienovi, když řekl: „Kou Pien může velet armádě složené z pěti set válečných vozů.“ Císař řekl: „Vím, že tu schopnost velet armádě má. Nicméně, když Kou Pien byl úředník, jednou si vzdal dvě vejce od občanů a snědl je, když vybíral daně. A tak jsem ho nezvolil.“

C'-s' řekl: „Mudrc si vybírá schopné zaměstnance, jako si tesař vybírá dřevo, vezme si dobrou část a tu špatnou odloží. Jestliže tedy velký kus dobrého kmene má jen několik palců hniloby, dobrý tesař nedá stranou celý kmen. Vy jste nyní v čase, kdy je válka a nepokoje. Nicméně, když jste vybíral generála, který by velel vašim jednotkám, obešel jste dobrého kandidáta jen kvůli těm dvěma vejcím. Nepřipusťte, aby se o tom dověděl sousední stát!“

Císař státu Wej opakovaně C'-s'ovi děkoval a řekl: „Tvou radu přijímám.“

Ve skutečnosti každý má své silné stránky. A každý má rovněž své nedostatky a občas dělá špatné věci. Když se díváme více na silné stránky druhých a odpouštíme více a chápeme jejich nedostatky a chyby, pak je to dobrý způsob, jak vycházet s ostatními a vybírat pravé lidi pro vhodný úkol.

Čínská verze dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/21/151241.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/3/31/84068p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.