USA/New York: Soucitná volání umělců se dotýkala srdcí; Čínskému Novoročnímu Gala se dostalo obrovského uznání

16. února 2007 se v Radio City Music Hall v New Yorku konala dvě představení Globálního Gala k čínskému Novému roku od New Tang Dynasty Television (NTDTV). Počasí se po předchozí sněhové bouři uklidnilo a publikum sledovalo show s velkým zájmem a nadšením. Talentovaní umělci, hluboká a vyspělá čínská kultura, perfektní souhra hudby, tance, kulis a osvětlení – to vše si získalo u diváků nadšený ohlas a velkou pochvalu.

Tanec „Forsytie na jaře“

Pohled do publika

1. Soucitné hlasy probouzejí ušlechtilé Číňany

Svými líbeznými hlasy vyzývaly slavné sopranistky Ťiang-Min a Paj-Süe, altistka Jang Ťien-šeng a oslavovaný tenor Kuan Kuej-min dobré Číňany, aby nalezli pravdu o své lepší budoucnosti. Mnoho diváků bylo dojato k slzám.

Paní Čang z New Jersey řekla: „Tyto písně jsou velmi dojímavé a cítím z nich milosrdenství a lásku, která mi byla jimi zprostředkována.“

Právník Johnson řekl: „Pravda je jednoduše pravda. Žádná vláda nemá právo utajovat skutečnosti. Vždycky pro národ existuje cesta zareagovat na jakoukoliv otázku, pokud je tato reálná. Jestliže však není lidem dovoleno dozvědět se skutečnosti, dopadnou na tento národ velké problémy.“

Sopranistka Ťiang-Min: „Proč odmítat“

Text písně:

Příteli můj, vzpomínáš si?
Přišli jsme shora jako hosté.
Tolik životů, nač jsme čekali?
Uprostřed mlhy, co jsme hledali?
Nosíš svou dávnou přísahu stále v srdci?
Pravda stojí před tebou, proč ji odmítat?
Ti, kteří následují Velkou cestu, to dělají správně.
Vyšší bytosti naplňují jejich přísahu.
Nyní se ukazuje, co lidé nejtoužebněji očekávali.
Bohové jsou nesmírně milosrdní,
avšak čas ubíhá velmi rychle.

Paní Ťiang-Min vyprávěla: „Když jsem stála před těmi více než pěti tisíci návštěvníky, měla jsem pocit, jako kdyby všichni patřili do mé rodiny a jako kdybychom všichni přišli slavit. Neměla jsem pocit, jako že něco předvádím. Vyprávěla jsem a hovořila jsem se svou rodinou ze svého srdce.“

Paní Ťiang-Min ještě dodala: „Mnoho Číňanů není ochotno podívat se pravdě do očí díky propagandě Komunistické strany Číny proti Falun Gongu a komunistické kultuře. Ale když se jich zeptáte, kolik toho o Falun Gongu vědí, zjistíte, že mnoho z nich toho ví velice málo. Právě díky komunistické kultuře nemají žádný nezávislý pohled co se této otázky týká. Doufám, že jim tato píseň pomůže na propagandu zapomenout a jejich uzamčenou paměť opět otevře, aby popřemýšleli o tom, odkud tato píseň pochází a jaký je účel života.“

Altistka Jang Ťien-šeng: „Soucit“

V představení „Holiday Wonders“ se altistka Jang Ťien-šeng s písní „Tchien-an-men, Please Tell Me“ hluboce dotkla srdcí publika. Při Čínském Novoročním Gala 2007 představila paní Jang Ťien-šeng novou píseň „Soucit“.

Text písně:

Proč mluvím pravdu?
Ne, aby ses stal takovým jako jsem já.
Ještě méně proto, abych tě k něčemu obracela.
Přeji si jen, abys poznal,
jak Strana podvádí.
Soucit mě nutí jednat.
Nesdílej osud se Stranou,
nebe jí předurčilo zánik.
Mám starost o tvé blaho.

Paní Jang Ťien-šeng řekla, že její píseň vypráví spravedlivou historii. Formou podobnou zábavě vypráví skutečnosti o Falun Gongu a vyzývá Číňany, aby odsoudili Komunistickou stranu Číny před tím, než bude zničena.

Paní Jang Ťien-šeng řekla: „Díky tomu aplausu jsem cítila, že mé poselství se dostalo k publiku.“

Sopranistka Paj-Süe: „Nalézt pravdu“

Text písně:

Nebe a země nesmírné;
Kam kráčí lidé?
Ztraceni, cesta je tmavá.
Nech pravdu kompasem se stát.
Když sestoupí neštěstí dolů,
nerozlišuje ani bohatství ani chudobu.
Avšak jedno východisko existuje;
Rozpoznej rychle pravdu!

Touto písní vyjádřila Paj-Süe Soucit Bohů: Nalezni pro tvé budoucí blaho rychle pravdu, abys byl uchráněn před katastrofou.

Paní Paj-Süe řekla: „Šla jsem na jeviště a zpívala jsem se soucitným srdcem. Když jsem viděla tolik lidí, kteří mi pokojně naslouchali, zpívala jsem a zpívala, a když jsem potom viděla, že tolik vzácných lidí otevřelo svá srdce, nemohla jsem téměř zadržet slzy.“

„Je jedno, jak je kdo bohatý, nebude si to moci ponechat, když přijde katastrofa. V jediném okamžiku vzalo tsunami v jižní Asii všechno pryč. Komunistická strana Číny zastává názor, že lidé mohou pokořit přírodu; lidé ale nikdy nemohou nad přírodou zvítězit.“

Čínské Novoroční Gala 2007 hostovalo ve více než 20 městech v Severní Americe. Paní Paj-Süe si všimla, že mnoho lidí plakalo, zatímco poslouchali její písně.

Paní Paj-Süe dodala: „To se děje proto, že jsou dojati Soucitem Bohů, který je jim dáván skrze písně. Jejich čistá stránka chápe význam těch textů.“

Tenor Kuan Kuej-min: „Nalézt sám sebe“

Text písně:

Tak velký se jeví tento svět a já nevím kým jsem byl.
Ó, kolik životů? Počet je neznámý.
Ztracen, žádná pomoc v dohlednu, jen utrpení a zármutek.
Tak unavené, tak znavené bylo toto hledající srdce.
V temnotě noci jsem slzy proléval, kvůli všemu, co se stalo.
Až jednoho dne jsem objevil pravdu;
až cesta, kterou jsem hledal, jako hrom pronikla k uchu.
Teprve tady jsem našel sám sebe
a rychle směřuji své kroky k božské cestě.
Až jednoho dne jsem objevil pravdu;
až cesta, kterou jsem hledal, jako hrom pronikla k uchu.
Teprve tady jsem našel sám sebe
a rychle směřuji své kroky k božské cestě.
A rychle směřuji své kroky k božské cestě.

Pan Kuan Kuej-min řekl: „Každý by si měl položit otázku: ‚Kdo jsem?‘ Známe na to skutečně odpověď? Častokrát si lidé myslí, že dobře znají sami sebe. Když se ale v klidu posadí a přemýšlejí o tom, odkud se berou všechny ty myšlenky, pocity a přání, možná objeví, že neví nic o svém pravém já. Odkud pocházejí životy, co je jejich účelem a co je pravým účelem naší cesty?“

„Upřímně doufám, že si lidé tuto otázku položí a budou moci nalézt své pravé já. Jen tímto způsobem mohou zvolit vědomou volbu pro své budoucí blaho.“

2. Obrovská chvála publika

Nositelka Oskara a Zlatého globu Patricia Neal (uprostřed) a její přítel, herec z Broadwaye (vpravo) si užívali show

Patricia Neal, která získala v roce 1963 Oskara jako nejlepší herečka, řekla, že si tu show opravdu užila a zažila nádherný večer. Slíbila: „Příští rok přijdu opět.“

Roberto Garcia: „To je to nejkrásnější a nejčistší kulturní představení, které jsem za celý svůj život viděl.“

Roberto Garcia řekl: „To je to nejkrásnější a nejčistší kulturní představení, které jsem za celý svůj život viděl. To ztvárnění scény působí tak opravdově a čistě a ti mladí tanečníci a tanečnice jsou tak krásní. Číňané jsou velmi chytří; umí všechno.“

Pan Ču se do USA přistěhoval před více než 20 lety a nyní je v důchodu. Řekl: „Je to velkolepá a dobře zorganizovaná show. Tanečníci a zpěváci jsou velkolepí a Tchien-jin orchestr je skutečně světová třída.“

Paní Kleinfeld, učitelka, je toho názoru, že píseň „Tchien-an-men, Please Tell Me“ obsahuje důležité pedagogické poselství pro děti

Jenny, která vyrůstala v USA, řekla: „Čína má dlouhou historii a my máme právo dozvědět se o její minulosti i současnosti. Ta show obsahuje scény, které popisují pronásledování Falun Gongu a já věřím, že to je v pořádku, protože každý má právo vyjádřit své mínění i svou víru.“

Judith Weiss, návrhářka, řekla: „Ty písně hovořily o otázce lidské povahy a je to velmi dobrý přístup. Ztvárnění scény je perfektní a každý příběh je inspirující. Je to opravdu dobrá příležitost pochopit a pocítit, že čínská kultura má mnoho hodnot, které se musím naučit.“

Joanna a Jim přivedli s sebou svou adoptovanou čínskou dceru Li Tuej, aby mohla show vidět. Jim řekl: „Miluji Kuan Kuej-minovu píseň. Zpívá velkolepě a jeho hlas se velmi podobá hlasu Pavarottiho. Ta show mi připomíná mou adoptovanou dceru – svět opravdu potřebuje toleranci a lásku.“

Pan Michael Hahn, specialista na chirurgii mozku, řekl, že se mu velmi líbila píseň od sopranistky Paj-Süe a dodal, že v budoucnosti se bude při operacích mozku řídit principy „Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti“

Pan Michael Hahn, specialista na chirurgii mozku, řekl, že na něho nejvíce zapůsobila píseň sopranistky Paj-Süe „Auspicious Words“. Opakoval slova písně „Vzpomeň si, Dafa Chao“ a zeptal se: „Co je Dafa?“ Později se dozvěděl, že Dafa má tři principy, a to „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“. Michael řekl, že v budoucnu se bude při operacích mozku řídit principy „Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.“

Jeden muž z Long Islandu, který se narodil v Libanonu, řekl: „Jsem nadšený. Ta pestrobarevnost, scéna a kultura, to všechno je tak nádherné. My tady nemáme vlastní kulturu. Avšak čínská kultura je tak hluboká, s historií starou tisíce let. To je něco, co v této zemi neuvidíte.“

Slečna Cchuej, Číňanka z New Yorku, řekla: „Protože se blíží čínský Nový rok, má ta show symbolický význam: ‚Osvoboď se v příštím roce od zlé Komunistické strany Číny‘.“

Jeden muž z New Yorku řekl: „Cítím, že poselstvím této show je Soucit a že nakonec naděje přemůže zlo a temnotu.“


Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200702/38111.html
Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200702/36481p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.