Česká republika/Praha: 3. Česko-slovenská Fa konference

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Dne 18. 11. 2006 se v Praze uskutečnila 3. Česko-slovenská Fa konference.

Praktikující z mnoha evropských zemí se setkali aby společně sdíleli zkušenosti z kultivace, svá pochopení a naplnili tak slova našeho Mistra:

„Zlepšujte sa spoločne, ukážte správanie učeníkov Dafa, robte dobre tri veci, ktoré majú robiť učeníci Dafa dobre a zabezpečte, aby naša Fa konferencia bola úspešná a priniesla výsledky.“

Po promítání filmového zpracování básně „Navždy“ zavládla v sále důstojná a slavnostní atmosféra, provázející celou Fa konferenci. Srdce mnohých bylo pohnuto velkolepostí Dafa a nápravy Zákona, jež je ve filmu zobrazena a v očích některých praktikujících se leskly slzy.

Příspěvky vypovídaly o tom, s jakými situacemi se žáci setkali, o jejich řešení a pochopení, které v nich nalezli.

Jedna praktikující přednášela o tom, jak je důležité dívat se neustále do sebe, jak naše okolí odráží stav ve kterém se nacházíme a o bolesti, kterou při pravdivém pohledu na sebe musela snést a překonat.

Další praktikující mluvila o práci pro NTDTV. Přes velkou vytíženost, kdy si myslela, že je nemožné zapojit se do velkého projektu poslechla své srdce a začala psát scénáře, po nocích se naučila pracovat s novým programem a stříhat reportáže.

O kultivačním pokroku, který přinesl zpěv ve sboru Coming For You vypovídal příspěvek praktikujícího, který nikdy nezpíval, ale jeho cit pro hudbu ho přece do sboru přivedl. Svojí zkušeností se snažil ostatním přiblížit vnímání „jednoho těla“ praktikujících. Mluvil o tom, jak mu prostředí ve sboru ukázalo, že problém jednoho je problémem všech a že jedině vzájemnou pomocí lze docílit chtěného výsledku.

Příspěvek o pochopení Mistrova uspořádání, které nás provází celým životem, aniž si to můžeme plně uvědomit, a které se mám ukazuje jen ve střípcích nám přednesl praktikující z Anglie. Na několika příkladech ukázal, jak ho Mistrova uspořádání vedla životem a jak se mu teď, díky nim, otevřela cesta k objasňování pravdy široké veřejnosti a k pomoci s nápravou Fa.

V dalších vystoupeních praktikující ukázali vděčnost Mistrovi, svá pochopení předurčených vztahů, pokrok v kultivaci díky snu či jak se postavili k otázce citů a rodinných vazeb.

Zkušenosti, se kterými se podělili praktikující ve svých příspěvcích nám jistě pomohou zlepšit se, mohou nám dát nová pochopení a nový pohled na sebe sama, nápravu Zákona a naši kultivaci.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.