Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Studium Fa, kultivace charakteru a pomoc Shen Yun

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zdravím, Mistře! Zdravím, praktikující!

Jsem čínský praktikující Falun Dafa žijící ve Velké Británii. Měl jsem to štěstí, že jsem v roce 1995 získal Fa. Do Velké Británie jsem se dostal v roce 2009. Manželka mi jednou řekla, že kdybych se neučil Dafa, byl bych nesnesitelným člověkem.

Pracoval jsem jako projektový manažer pro dodavatelské projekty v Číně. Abych mohl projekt získat, kromě dávání dárků jsem někdy musel s klienty chodit na karaoke, navštěvovat lázeňská centra i masážní služby. Vůbec jsem nevěřil v existenci Boha, byl jsem členem strany zla a opravdovým ateistou. Každý den jsem se vracel domů opilý. Když si manželka stěžovala, byl jsem netrpělivý, bil ji a rozbíjel věci. Ani nevím, kolik talířů a misek bylo kvůli tomu v našem domě vyměněno.

Když se schylovalo k rozvodu, jednou večer, v červenci roku 1995, manželka odešla z domu, aniž by mi o tom řekla. Byl jsem zmatený, protože jsem nevěděl, kam jde. A tak jsem ji nenápadně sledoval. Nakonec jsme přišli na místo, kde jsem viděl asi stovku lidí, kteří cvičili nějaký druh čchi-kungu.

Všichni v tu chvíli cvičili druhé cvičení, jak jsem se dozvěděl později. Byl jsem zvědavý a chtěl si to vyzkoušet. Téměř hned, jak jsem napodobil pozici, se mi na čele objevil záblesk bílého světla a celé mé tělo jako kdyby ozářilo bílé světlo, jako kdybych objímal horu.

Manželka cvičila kousek ode mě a nevěděla o mně.

Zatímco jsem byl v transu, dotkl se mě nějaký muž a požádal mě, abych dal ruce dolů. Opravdu mě to rozčílilo. Ale když jsem viděl kolem sebe tolik lidí, potlačil jsem vztek a nechal to být. Později jsem se dozvěděl, že asistent se mi jen snažil říct, abych přešel rukama do další pozice.

Pak jsem si pomyslel: „Jak to, že je tento čchi-kung tak mocný? Při držení kola mi tam bliká bílé světlo. Rád bych se také podíval do té knihy.“

V té době ještě nebyla kniha Zhuan Falun k dispozici. Manželce se podařilo získat revidované vydání knihy Falun Gong. Začal jsem ji zvědavě číst. Opravdu se dotkla mé duše. Později jsme získali i knihu Zhuan Falun. Po jejím přečtení jsem byl velmi nadšený. Dafa je tak úžasné! Při čtení knihy jsem se dozvěděl pravdu o bytí lidskou bytostí. Pomyslel jsem si: „Chci se také učit Falun Dafa!“

Po studiu Fa a nějakém čase praktikování cvičení jsem některé z mých špatných návyků odstranil a mé rodinné vztahy se staly harmonickými. Založili jsme skupinové studijní místo u nás doma. Každý večer k nám domů přicházelo studovat Fa asi dvacet praktikujících. Asistenční centrum mě dokonce požádalo, abych toto místo vedl. Každý den jsem vstával ve čtyři hodiny ráno a šel s manželkou cvičit ven.

20. července 1999 začala zlá strana zběsile potlačovat Falun Dafa. Zaměstnanci místní policie a místního úřadu správy čtvrti a pracovních jednotek často přicházeli k nám domů, aby nás obtěžovali. Neměl jsem jinou možnost než převést naše trvalé bydliště na dům mladšího bratra. Za měsíc ale za mnou mladší bratr a sestra přišli a řekli, abych to zrušil, protože každý den chodili teď k němu domů s tím, že pokud nebudu vymazán z evidence jeho domácnosti, nebude rodině vyplácen nízkopříjmový příspěvek.

Protože byl bratr zdravotně postižený, nezbylo nám nic jiného než se odhlásit. Nebylo, kde se jinde přihlásit, a tak jsme se stali vysídlenci.

V té době se dcera nemohla zúčastnit přijímacích zkoušek na střední školu a nesměla ani vycestovat do zahraničí kvůli praktikování. Nakonec jsme neměli jinou možnost než převést její trvalé bydliště do jiné rodiny a požádat o studium ve Velké Británii jménem dítěte z této rodiny. V roce 2008 jsme s manželkou přijeli do Velké Británie pod jménem tety a strýce mé dcery a zúčastnili se jejího slavnostního ukončení studia. Poté zde manželka zůstala, aby požádala o azyl, protože byla vystavena tvrdému pronásledování. Do Velké Británie jsem přijel na konci roku 2009 pod záminkou rodinného setkání. Od té doby pravidelně studuji Fa, cvičím a účastním se různých aktivit Dafa.

V roce 2018 Asociace Falun Dafa Velké Británie spustila skupinové studium Fa a vysílání spravedlivých myšlenek online, aby pomohla hledat divadla pro Shen Yun. Stále se k této platformě každý den připojuji, abych studoval Fa a vysílal spravedlivé myšlenky. Po skončení představení Shen Yun v roce 2019 se tato skupina rozpadla. Uvědomil jsem si, že se nemůžeme jen tak rozpustit, a tak jsem vyzval praktikující, aby se přihlásili. Pokračovali jsme ve studiu Fa a vysílání spravedlivých myšlenek pro projekt Shen Yun každý večer až dodnes, ačkoli někdy se nás sejde jen pár.

Každý den přicházeli praktikující studovat Fa a vysílat spravedlivé myšlenky. Později následkem událostí kolem viru komunistické strany jsme nemohli studovat Fa tváří v tvář, ale praktikující z různých zemí světa vytrvale studovali Fa na sonantu každý den.

S manželkou jsme začali cvičit každé ráno ve čtyři hodiny všech pět cvičení a pak vysílat spravedlivé myšlenky. A pak studovat s ostatními jednu přednášku z knihy Zhuan Falun. Během tohoto období se můj charakter výrazně zlepšil.

Ve skutečnosti jsem během více než tří let studia Fa a praktikování cvičení na platformě dosáhl toho, že jsem se zlepšil jak duševně, tak fyzicky. Dříve jsem měl pocit, že vůbec nejsem jako učedník Dafa, který získal Fa již v roce 1995, protože jsem příliš daleko od požadavků Mistra. Je škoda, že mám stále tolik připoutání, kterých se nemohu zbavit. Rozhodl jsem se, že se zbavím všech připoutání a stanu se opravdovým učedníkem Dafa, takže důrazněji dbám na studium Fa a praktikování.

Jednou, když jsem četl Zhuan Falun, jsem najednou uviděl, jak se každé slovo v knize, včetně interpunkčních znamének, otáčí. V tu chvíli jsem byl velmi vzrušený. Věděl jsem, že mě tak Mistr povzbuzuje a že musím vytrvat ve studiu Fa ještě více a lépe.

V roce 2019 se ve Velké Británii konala Evropská konference Fa. Pro průvod byly potřeba rekvizity, jako čínský a anglický Zhuan Falun a další. Koordinátor mě požádal, zda bych je mohl vyrobit. Zbývaly jen tři týdny a já jsem ještě potřeboval nějaký čas na dokončovací práce na výzdobě. Bylo těžké je vyrobit, ale neváhal jsem ani chvíli a okamžitě úkol přijal. Pracoval jsem od rána do večera s jedním starším praktikujícím, aniž bych se cítil jakkoli unavený, protože jsme vytrvali ve studiu Fa a každodenním cvičení. A nakonec jsme ve vymezeném čase vše dokončili.

Praktikující, kteří vyráběli vnější obal, nám přišli pomoci. To už se blížil den přehlídky. Jako obvykle jsme každé ráno vstávali, abychom studovali Fa a cvičili. Jakmile se objevil nějaký problém, okamžitě jsme ho vyřešili. Každý den jsme tvrdě pracovali až do půlnoci, ale vůbec jsme se necítili vyčerpaní. Všichni jsme věděli, že je to výsledek Mistrova posilování. Všechna práce byla nakonec hotová v den přehlídky.

V srpnu 2021 se konala konference Fa, po které jsme začali propagovat představení Shen Yun pro další rok. Koordinátorka pro rozvoz letáků mě požádala, zda bych mohl zůstat na propagační základně Shen Yun v Londýně. Naše rodina žije v jiném městě a bylo to tři a půl hodiny jízdy autem. Dcera byla již matkou tří dětí, přičemž nejmladšímu byl teprve rok a stále se ještě zotavovala z lékařské chyby při porodu. S manželkou jsme se starali o veškerou domácnost a já se staral o veškeré kuchyňské práce. Díky studiu Fa na platformě jsem si uvědomoval, že jsem učedníkem Dafa, který se nemůže vymlouvat na takovéto rodinné triviality. Zůstal jsem tedy na propagační základně a vařil jídlo pro mnoho praktikujících.

Praktikující měli velkou radost, když viděli chutné pokrmy poté, co se vrátili z roznášení letáků, a únava z celého dne byla naráz pryč. Když bylo lidí méně, šel jsem s nimi rozdávat letáky do vybraných obytných čtvrtí. Domů bych se vracel jen v případě, že by bylo třeba řešit nějakou naléhavou situaci. Domů jsem jezdil jednou za dva týdny.

Uprostřed skupinového prostředí jsme mohli studovat Fa a cvičit každý den. A každý z nás se zlepšoval. I dcera začala studovat Fa. Její stav se ohromně zlepšil. Náš soucitný Mistr ji zachránil.

V roce 2010 jsem začal pracovat v cateringovém týmu pro Shen Yun. V té době jsem mohl dělat jen některé práce, jako je mytí nádobí. Dříve jsem doma nevařil, dělala to moje manželka. Pak jsem si uvědomil, že to nemůže být ospravedlnitelné, když nedokážu uvařit ani žádné severovýchodní jídlo.

Rozhodl jsem se, že se začnu učit vařit severovýchodní pokrmy a míchat studená jídla online. Pilným studiem a usilovnou praxí se mé kuchařské dovednosti výrazně zlepšily. Každý den máme na stole severovýchodní pokrmy, které jsem připravil. Dcera mi řekla, že nemusíme chodit jíst ven do restaurací, protože takové jídlo máme každý den doma.

V letech 2017 a 2018 umožňoval stravovací tým vstup pouze těm, kdo přišli do zahraničí před rokem 2005. Byl jsem nekvalifikovaný a vyloučený, protože jsem přišel v roce 2009. Tehdy jsem byl velmi nespokojený. Myslel jsem si: „Tolik let jsem pro ně dělal a v kuchyni jsem tvrdě pracoval, aniž bych si stěžoval. Nemůžou se ke mně chovat takhle.“ Tehdy jsem na to nemohl přijít.

Po studiu Fa a sdílení jsem si uvědomil, že mám stále hodně lidských myšlenek, kterých se musím zbavit, jako je žárlivost, předvádění se a nejrůznější další připoutání. Postupně jsem si uvědomil, že jsem nebyl přijat, protože mi stále zůstávalo mnoho připoutání. Pevně jsem věřil, že pokud budu více studovat Fa a vzdám se všech druhů připoutání, budu se schopen přirozeně vrátit do kuchyně. Během posledních dvou let jsem pracoval na tom, abych se naučil vařit jídla severovýchodní kuchyně a studené kuchyně online.

V roce 2019 se na mě obrátil koordinátor, který měl na starosti cateringový tým, a požádal mě, abych se vrátil do kuchyně. Dohodl jsem se na spolupráci s praktikujícími, abychom společně dobře odváděli práci v kuchyni. Po skončení sezóny představení Shen Yun byl tým kuchyně pochválen umělci Shen Yun. Poté, kvůli rozšíření komunistického viru Shen Yun nepřijel do Velké Británie na téměř dva roky.

V roce 2021 Asociace Falun Dafa Velké Británie oznámila, že Shen Yun přijede v roce 2022. Stejně jako ostatní jsem byl velmi nadšený. Protože jsem se neustále učil vařit severovýchodní jídla online a díky přísným požadavkům praktikujících se mé kuchařské dovednosti zlepšily.

V lednu 2022 přijel Shen Yun. Každý z nás věří, že se účinkující Shen Yun dobře stravovali. Každý den jsme vstávali před čtvrtou hodinou ranní, abychom cvičili, do kuchyně jsme přišli před svítáním a každý večer jsme vytrvale studovali Fa. Jídla, která jsme připravovali, byla účinkujícími Shen Yun opravdu vítána a my jsme se pod Mistrovým požehnáním necítili unavení.

Během představení přišel Mistr. Setkal jsem se s Mistrem a pozdravil ho spojením rukama v heshi pozici. Mistr řekl: „Tvrdě jsi pracoval.“ Odpověděl jsem: „Vůbec ne.“ Mistr byl tak soucitný a usmíval se a já byl tak nadšený, že jsem měl v očích slzy. Podělil jsem se s ostatními o mé setkání s Mistrem. I oni byli velmi nadšeni. O týden později, když se Mistr vrátil ze zahraničí, jsem Mistra viděl znovu. Pozdravil jsem ho. Mistr řekl: „Jste opravdu pozorný.“ Pomyslel jsem si: „Mistr dobře zná všechnu naši práci.“

Každý z nás tvrdě pracoval na přípravě každého pokrmu. Po představení dali účinkující Shen Yun týmu britské kuchyně vysoké hodnocení. Po skončení představení Shen Yun ve Velké Británii se koordinátorka, která měla na starosti cateringový tým, zeptala, zda bychom zvládli přijet do Itálie a vařit pro účinkující Shen Yun po dobu asi šesti týdnů.

Jako první jsem se přihlásil, že budu vařit v Itálii po celou dobu, i když jsem nakonec zůstal jen patnáct dní kvůli různým důvodům a přerušením. Téměř vždy jsme vstávali v půl čtvrté ráno a cvičili jsme. Po vysílání spravedlivých myšlenek nás koordinátorka poslala do kuchyně. Na večer jsme studovali Fa a sdíleli o problémech, které se objevily během dne. Všichni jsme společně pracovali na zlepšení.

Nakonec se praktikující dohodli, že za každých okolností musíme nechat Shen Yun dobře najíst, což je účelem našeho pobytu. Šéfkuchař upravil jídelníček a snažil se co nejlépe připravit mnoho jídel, která účinkující Shen Yun rádi jedí. Přestože čas na odpočinek byl krátký, nikdo se necítil unavený. Věděli jsme, že nás Mistr posiluje. Náš britský tým po překonání mnoha obtíží nakonec tuto cateringovou službu dokončil. Účinkující Shen Yun opět udělili našemu britskému cateringovému týmu vysoké hodnocení.

Když se ohlédnu na cestu mé kultivace, cítím, že vytrvalost ve studiu Fa je tím nejlepším klíčem k neustálému zlepšování. Když budete studovat Fa, vaše porozumění Mistrova Fa se bude prohlubovat a postupně si budete více uvědomovat a nadále se zbavovat různých připoutání.

Díky základům vytvořených studiem Fa, účastí na propagaci Shen Yun a ve stravovací službě se mohu udržovat v dobrém stavu, poskytovat nejlepší služby pro Shen Yun a přispět svým omezeným dílem k úspěchu představení Shen Yun a ke spasení vnímajících bytostí.

Nakonec bych se rád s vámi podělil o Mistrovu báseň:

„V srdci Čen, Šan, Žen,

vo Falun Dafa uspej.

Xinxing neustále kultivuj,

Dovŕšenie je nádherné a bez hraníc.“

(Hong Yin, Opravdivá kultivácia, 27. 12. 1994)

Děkuji, Mistře! Děkuji, přátelé praktikující!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.