Česko-slovenská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2019: Kultivačné skúšky na mojej ceste ma spravili pevnejším v Dafa (1. část)

Od praktikujícího Falun Dafa ze Slovenska

Vážený Majster, vážení praktizujúci,

rok 2018 pre mňa nebol ľahkým rokom. Niekedy som mal pocit, že sa vo svojej kultivácii štverám na kopec a požiadavky sa zvyšujú zo dňa na deň. Ale s pomocou nášho Majstra som sa bol schopný dostať sa cez to a v tomto procese tiež zachraňovať vnímajúce bytosti. Všetko sa to začalo takto.

Išiel som ako obvykle do práce – v tom čase som pracoval pre IT spoločnosť. Vlastne som pre tú spoločnosť pracoval posledných dvadsať rokov, už odvtedy, ako som skončil vysokú školu. Oblasti IT sa darilo dobre a nebol žiaden zvláštny dôvod na to, aby som zamestnanie menil. Pracoval som na čiastočný úväzok, čo mi okrem zabezpečenia živobytia poskytovalo aj dosť času pre prácu na projektoch a aktivitách Dafa.

Práca prebiehala ako zvyčajne. Časť mojej zodpovednosti v práci bola príprava podkladov pre fakturáciu odpracovaných hodín na našich projektoch, ktoré sa následne účtovali našej materskej spoločnosti v zahraničí. Začiatkom roka bola táto práca mimoriadne namáhavá, keďže všetky odpracované hodiny za celý rok bolo treba zosumarizovať a sfinalizovať pre koncoročné závierky.

Na moje prekvapenie, uprostred tejto rušnej práce prišiel ku nám do kancelárie môj šéf a požiadal ma, či je možné fakturovať o viac hodín, ako sa uvádza v pracovných výkazoch. Nepochopil som presne, čo chce, tak som mu len popravde odpovedal: „Technicky je to možné, ale potrebujeme podklady pre hodiny, ktoré budeme fakturovať.“ Nepovedal nič viac a ja som o tom ďalej neuvažoval.

O niekoľko dní neskôr ma však šéf požiadal, aby som pripravil nepravdivé údaje pre fakturáciu dvoch projektov. Hoci otvorene nevyjadril, že sú nepravdivé, bolo to pomerne jasné, keďže tie údaje nemali základ v našich odpracovaných hodinách či službách. Spýtal som na podrobnosti účtovníčky a projektového vedúceho, ale odpovedali len mlčaním a snažili sa ma presvedčiť, aby som to „jednoducho spravil“.

Odmietol som to spraviť, keďže podľa mojich vedomostí by to nebolo v súlade s princípom pravdivosti, ktorý sa ako praktizujúci snažím naplniť. Tiež by to bolo protizákonné a štátne úrady by to mohli vyhodnotiť ako trestný čin. Hoci sú dnes takéto „drobné“ účtovné podvody zrejme v spoločnosti dosť rozšírené, odmietol som sa na nich zúčastniť.

Vysvetlil som svoje dôvody šéfovi a pokúšal som sa správať ako praktizujúci a mať pre neho súcit, aby nerobil nesprávne veci a neničil svoju budúcnosť.

O niekoľko dní neskôr ma môj šéf zavolal do svojej kancelárie a oznámil mi, že som prepustený.

Bola to pre mňa tvrdá rana, aj keď nie úplne neočakávaná. V mojej mysli sa objavilo mnoho strachu – bál som sa, že nebudem mať dostatok prostriedkov na život, bál som sa, že moje doteraz stabilné kultivačné prostredie bude ovplyvnené a bál som sa, že stratím svoj status v spoločnosti, bál som sa, ako sa iný na mňa budú pozerať ako na „nezamestnaného“ atď. Avšak zároveň som sa v tom čase racionálne pozeral na situáciu z pohľadu praktizujúceho. Bolo to rozhodne prenasledovanie starými silami, ktoré videli niektoré moje pripútanosti a chceli ich „odstrániť“ svojím vlastným spôsobom. Ako som študoval Fa nášho Majstra, zastavil som sa na tomto odseku:

„Ak sa čchi naozaj zastaví, stále to nespôsobí žiaden problém. Zvyčajne to spôsobujú naše vlastné psychické činitele. Okrem toho človek bude vystrašený, keď sa dozvie od falošného čchi-kungového majstra, že ak sa čchi dostane do temena hlavy, môže sa niečo stať. S týmto strachom to môže naozaj priniesť človeku nejaké ťažkosti.“ (Čuan Falun, Šiesta lekcia, Kultivačná pomätenosť)

Staré sily sa správali ako ten „falošný čchi-kungový majster“ a vkladali mi do hlavy myšlienky strachu. Rozhodol som sa neprijať túto skúšku starých síl a negovať tento druh finančného prenasledovania. Povedal som si v mysli: „Dobre, vy ma chcete prenasledovať finančne? Teraz si budem hľadať prácu a použijem tie príležitosti na záchranu ľudí a objasnenie im pravdy. V tom procese si budem odstraňovať pripútanosti, kultivovať sa podľa Majstrovho Fa a budem prijímať len Majstrove usporiadania.“ Náhle som pocítil, že budúcnosť je jasná.

Celá situácia mala aj pozitívny aspekt – nebol som si istý, či si zo svojho vtedajšieho platu budem môcť dovoliť vycestovať do USA kvôli Fa konferencii a aktivitám, ale keď ma prepustili, dostal som odstupné, ktoré mi poľahky umožňovalo vycestovať a navyše som už nebol obmedzovaný ani limitom svojej dovolenky.

Avšak rozhodnutie ísť do USA na Fa konferenciu pre mňa nebolo ľahké. Vyberiem si konferenciu, alebo si vyberiem usporenie nejakých peňazí, ktoré by mi dali viac „záruk na prežitie“ do budúcnosti? Po niekoľkých zdieľaniach s praktizujúcimi som pochopil, že moja predstava „usporenia peňazí“ pochádza v prvom rade zo strachu a že možno mne a mojej manželke, ktorá je tiež praktizujúcou, boli tie peniaze dané na to, aby sme mohli ísť do USA a rýchlejšie pokročiť v našej kultivácii. Tiež by som mal dodať, že sme nevyčerpali všetky naše peniaze a že nám zostala určitá rezerva do budúcnosti.

Tiež som si začal hľadať novú prácu. Nerobil som to nejakých dvadsať rokov, takže som si musel osviežiť niektoré svoje vedomosti. Začal som rozosielať svoj životopis, aby som sa uchádzal o prácu. Hoci som rozoslal mnoho životopisov a motivačných listov, čoskoro som zistil, že pre moju súčasnú kvalifikáciu je pomerne obmedzená ponuka, v podstate žiadna. Nedostal som ani jedinú odpoveď.

Avšak v mojej mysli sa objavila myšlienka. Hoci hlavné zameranie v mojej predchádzajúcej práci bol manažment kvality, mal tiež svoju vedľajšiu rolu, ktorá bola venovaná vývoju webstránok. Časťou mojej práce bol teda vlastne vývoj webstránky, ale vo veľmi základnej forme a moje vedomosti z tejto oblasti boli značne obmedzené. Moje hlavné skúsenosti v oblasti vývoja webstránok pochádzali z projektov Dafa, na ktorých som sa zúčastňoval a pre ktoré som webstránky vytváral. Ale či to bude stačiť na to, aby som získal prácu, to sa ešte len malo ukázať.

Bol som pozitívne naladený a začal som rozosielať svoj životopis do rôznych zamestnaní, ktoré sa týkali vývoja webstránok. Čoskoro som začal dostávať pozvánky na pracovné pohovory.

Avšak, ak mám byť úprimný, čoskoro som zistil, že moje vedomosti sú značne nedostatočné. Po niekoľkých pohovoroch mi bolo jasné, že si síce môžem nájsť prácu s mojimi súčasnými vedomosťami, ale bola by to nízko kvalifikovaná práca vývojára.

Keď som o tom uvažoval, videl som tam analógiu so svojou kultiváciou – po niekoľko rokov som zostával na nejakej úrovni a nedarilo sa mi stúpnuť nahor. Bolo to ako hovorí náš Majster:

„Keď sa v našej praxi nemôžeme dostať cez priechod, alebo keď čchi nemôže zísť dole, mali by sme hľadať príčiny vo svojom charaktere, aby sme určili, či nie sme zaseknutí na tejto úrovni príliš dlho a či by sme si nemali zlepšiť svoj charakter! Len čo si naozaj zlepšíte svoj charakter, zistíte, že hneď ide dole.“ (Čuan Falun, Šiesta lekcia, Kultivačná pomätenosť)

Rozhodol som sa preto pristúpiť k tejto veci ako praktizujúci a použiť túto príležitosť na zlepšenie svojich zručností. Spravil som si malý prieskum, ktoré technológie sú vysoko vyhľadávané a overil som si, čo by bolo pre mňa dosiahnuteľné v nasledujúcich mesiacoch. Tiež som sa pokúsil vybrať tie, ktoré by boli užitočné pre moju budúcu prácu na projektoch Dafa a začal som sa ich učiť.

Okrem učenia sa nových technológií som pokračoval v štúdiu Fa a učení sa Fa naspamäť na dennej báze. Tiež som si udržiaval svoju dennú rutinu robenia všetkých cvičení. Študovanie Fa mi umožnilo vidieť veci z pozitívnej perspektívy. Neupínal som svoje nádeje na svetských ľudí a videl som to viac ako proces, kde môžem zachrániť ľudí a zároveň odstraňovať svoje pripútanosti.

Medzitým som ďalej rozosielal svoje životopisy. Na mnohých pohovoroch som mal pocit, akoby som úplne stratil svoju tvár. Spomínam si na jeden pohovor, kde som bol požiadaný, aby som napísal program pre jednoduchú úlohu, ale nevedel som to spraviť a ešte som pritom plietol aj rôzne programovacie jazyky. Muž z pohovoru na mňa pozeral trocha pobavene: „Takže vy hovoríte, že programujete?“ V tej chvíli som si želal, aby som zmizol... Avšak neskôr, keď som o tejto situácii premýšľal, zistil som, že to, čo bolo pre mňa na tej situácii najťažšie bolo to, že som sa obával, čo si ten muž a dve prísediace ženy budú o mne myslieť. Na tom, že som nedokázal napísať program, ma až tak veľmi netrápilo. Zistil som, že toto je obrovská pripútanosť k menu a sláve.

Neskôr v tom rozhovore som mal príležitosť rozprávať o Shen Yune a predstavil som im Shen Yun a jeho krásu. V skutočnosti to bolo preto, že potom ako som úplne stratil tvár – aspoň vo svojich očiach – pri programovacej úlohe, pomyslel som si, že sa budem jednoducho dobre činiť vo zvyšku rozhovoru ako praktizujúci. Pretože som niečo opustil, dokázal som sa správať normálne a ako praktizujúci.

Hoci som túto prácu, ako asi už tušíte, nezískal, mal som pocit, že som spravil to, čo by praktizujúci mal spraviť a bol som si tiež sebaistejší pri ďalších rozhovoroch, pravdepodobne preto, že som objavil svoju pripútanosť ku sláve a začal som ju odstraňovať.

Náš Majster povedal:

„Avšak ja dúfam, že potom čo spadnete, všetci si z toho vezmete niečo dobré. Neberte si zakaždým z vašich skúseností to zlé. Keď si z toho vezmete zlé veci, používate v skutočnosti na posudzovanie vecí ľudské myslenie a stávate sa prešibanejším a chytráckejším, čo znamená, že sa stávate horším.“

„Musíte o veciach premýšľať pozitívnym spôsobom a keď spadnete na nos, pohľadajte príčinu z pohľadu kultivujúceho a spýtajte sa: ‚Kde som spravil chybu?‘ Iba ak posudzujete veci podľa Fa, budete sa schopní naučiť z vašich skúseností to dobré. Ak to naozaj dokážete, veci určite pôjdu dobre.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku, Manhattan, otázky a odpovede, 5. 9. 2010)

Rozhodol som sa nebrať si z pohovorov negatívne lekcie. Po každom neúspešnom pohovore som zhrnul body a otázky, v ktorých som neuspel a študoval som ich hlbšie, aby som im rozumel. Hoci tam bolo niekedy zároveň mnoho pocitov – ako chýbajú ti kvalifikácie a tvoje vedomosti sú nedostatočné na to, aby si dostal dobrú prácu – pokúšal som sa ich prekonávať a brať to tiež ako súčasť kultivácie. Pokúšal som sa nebrať si ich k srdcu, odmietať ich a jednoducho som sa pokúšal vziať si z nich pozitívne ponaučenie, ako nás učil náš Majster. Jednoducho, naučiť sa niečo nové alebo opustiť novo objavenú pripútanosť.

Niekedy so mnou potenciálny zamestnávateľ rozprával arogantne, keď mal pocit, že moje vedomosti sú nedostatočné. Keď som sa neskôr pozrel dovnútra, zistil som, že mám tiež tendenciu pozerať sa na ľudí zhora, akoby som bol niečo viac. Začal som tiež odstraňovať túto pripútanosť svojimi spravodlivými myšlienkami.

Bola jedna firma, ktorá ma chcela zamestnať. Avšak keď som navštívil ich webstránku, zistil som, že tam pracuje veľa mladých študentiek. Začal som mať obavy: „Keď tam bude okolo mňa toľko mladých dievčat, nepodnieti to vo mne pripútanosť ku žiadostivosti?“ Táto obava bola dosť veľká a takmer som chcel odmietnuť potenciálnu ponuku práce. Avšak po zdieľaní s jedným praktizujúcim som opäť pochopil, že by som nemal robiť rozhovor na základe svojho strachu. Ako prvé by som mal odstrániť tento strach a až potom sa rozhodnúť, čo spraviť.

Keď som študoval Fa, prišiel som k nasledovnému odseku:

„Prvá myšlienka, ktorá mu prišla na myseľ, bola: ‚Ja nie som obyčajný človek. Ja som praktizujúci. Nezaobchádzajte so mnou takto, pretože ja som praktizujúci Falun Dafa.‘“ (Čuan Falun, Šiesta lekcia, Priťahovanie démonov čchi-kungom)

Začal som sa na túto situáciu pozerať inak. Predtým som sa videl ako obeť: „Čo spravím, keď bude okolo mňa toľko mladých dievčat?“ Teraz som začal vnímať situáciu takto: „Som praktizujúci. Mám hlavné slovo v tejto situácii. Ak sa budú správať nevhodne, môžem ich požiadať, aby odišli. Bude existovať spôsob, ako to riešiť a nemusím túto skúšku starých síl prijímať.“

Po tomto novom pochopení mi odľahlo. Tiež som mal pocit, že moja úroveň sa zlepšila. Naozaj som dostal ponuku práce od tejto spoločnosti, ale kým som o tej ponuke uvažoval – pretože v určitých ohľadoch nenapĺňala moje očakávania – neočakávane mi zatelefonovali z inej firmy, kam som poslal životopis už pred dlhším časom.

Muž v telefóne povedal, že je mu ľúto, že sa ozýva neskoro a povedal, že sa im niekde stratil môj životopis medzi inými, ale náhle ho našiel. Povedal som, že nemám veľa času a že už mám nejaké veci rozrobené, ale on povedal, že to bude rýchle a pozval ma na pohovor na nasledujúci pracovný deň, čo bol pondelok, ráno.

Počas pohovoru som využil mnoho z vecí, ktoré som sa naučil pri predchádzajúcich pohovoroch. Atmosféra bola veľmi otvorená. Po pohovore som ešte v ten istý deň dostal ponuku práce. Podmienky boli oveľa lepšie ako v ďalšej firme, takže som ponuku prijal.

Mal som pocit, že som pri svojom hľadaní práce prešiel dosť dlhou kultivačnou cestou. Nakoniec sa zdalo, akoby práca prišla ku mne sama. Zároveň som mal pocit, akoby som sa počas tej cesty zbavil poriadneho bremena pripútaností. A zároveň som bol schopný stúpnuť vyššie.

Celé hľadanie práce mi trvalo asi šesť mesiacov. Počas celého toho času, vďaka súcitným usporiadaniam nášho Majstra, nebola narušená moja účasť na projektoch Dafa a iných Dafa aktivitách. Vo svojej novej práci si taktiež zlepšujem svoje zručnosti ako vývojár web aplikácií, ktoré sa stávajú profesionálnejšími a môžem ich použiť aj pre projekty Dafa. Ďakujem nášmu Majstrovi za toto usporiadanie.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111166-Cesko-slovenska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-Kultivacne-skusky-na-mojej-ceste-ma-spravili-pevnejsim-v-Dafa-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.