To, co člověk vidí u druhých, je jeho odrazem

Od praktikujícího Falun Dafa

Staré západní přísloví říká: „Člověk přemýšlí a Bůh se směje.“ Milan Kundera toto rčení citoval ve své knize Nesnesitelná lehkost bytí.

Běžní lidé se domnívají, že toto rčení znamená, že lidé si často myslí, že mají věci a svůj osud pod kontrolou, ale nakonec je to Bůh, který plánuje jejich osudy.

Jako praktikující Falun Dafa mám i jinou interpretaci tohoto přísloví. Proč se říká, že: „Člověk přemýšlí a Bůh se směje?“ Když člověk přemýšlí, koresponduje to s velmi nízkou říší, lidskou říší, a je to motivováno připoutáními, která vycházejí ze sobectví. Jelikož jeho startovací bod a směr jsou nesprávné, jak by se tomu Bůh nesmál?

Pokud uplatníme stejný princip ve společenských vztazích, hlavně když lidé přemýšlejí nad věcmi na základě dohadů více než faktů, vytvoří to množství konfliktů a nedorozumění.

Když praktikující prochází obtížemi a nehledá uvnitř, a přitom navíc tvrdohlavě odmítá zvažovat jiné názory, bude posilována jeho démonická povaha. Může to zapříčinit, že tento člověk bude přemýšlet extrémními způsoby a zraní ostatní.

Praktikující se z času na čas setkávají s nedorozuměním, protože stále mají lidské myšlenky. Pokud konflikt nebo nedorozumění přetrvává, praktikující by se měl mít na pozoru.

Když posuzuje lidi, vytvoří obraz té dané osoby s jejími vlastními standardy a světskými názory. Je to tak, jako v čínském přísloví: „To, co člověk vidí u druhých, je ve skutečnosti odrazem jeho samého.“

Chápu to tak, že když jsme v konfliktu, nebo vidíme konflikt mezi jinými lidmi, je to pravděpodobně odraz našeho problému. Takže bychom se měli nejprve dívat do sebe.

Obvykle jsou dvě možnosti. Jednou je, že Mistr chce, abychom konflikt viděli a mohli upozornit lidi, kteří jsou v něm zahrnuti, aby se chovali jako praktikující. Pokud je to tento případ, musíme použít velmi laskavý a soucitný způsob, jak o tom mluvit. Když druhá strana vycítí náš soucit, obvykle poznámku přijme. Nicméně vždy je tam také možnost, že náš návrh přijatý nebude. Je to na rozhodnutí dané osoby. Neměli bychom vnucovat naše názory jiným.

Druhá možnost je, že Mistr chce, abychom se podívali na sebe jako do zrcadla a odstranili připoutání v nás. Věřím, že takto to je ve většině případů, když vidíme konflikt.

Pokud chápeme, že problém, který vidíme, je ve skutečnosti v nás, bude jen samozřejmé, že musíme odstranit související připoutání.

Měli bychom se během sdílení navzájem respektovat. Pochopení ke stejné věci se mohou velmi lišit, protože praktikující se kultivují na různých úrovních. Neměli bychom se navzájem tlačit do kouta tím, že věříme, že pouze jeden názor je ten správný a všechny další chybné.

Ti praktikující, kteří vidí problémy jen u jiných a jsou připraveni ostatní takzvaně učit, jak se kultivovat, by se měli mít na pozoru.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/10/394409.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/23/180443.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.