Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2019 v New Yorku: Pomáhat bez úsilí a záměru při práci na projektech objasňujících pravdu (3. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111122-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-v-New-Yorku-Pomahat-bez-usili-a-zameru-pri-praci-na-projektech-objasnujicich-pravdu-1-cast.html
2.část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111124-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-v-New-Yorku-Pomahat-bez-usili-a-zameru-pri-praci-na-projektech-objasnujicich-pravdu-2-cast.html

Od praktikujícího Falun Dafa z Velké Británie

Mistr řekl:

„Takže kultivujete bez záměru, soustřeďujete se jen na kultivování svého charakteru, a budete tedy dělat průlomy ve své úrovni a určitě dostanete věci, které máte mít. Když se něčeho nemůžete vzdát, není to připoutání?“ (Zhuan Falun, Přednáška druhá, Chtít něco získat)

Toto mě skutečně donutilo přemýšlet o tom, jaké jsou naše záměry, když pracujeme na takovýchto projektech, a také podívat se zpět na podobné situace, ve kterých jsem se ocitl před několika lety.

V roce 2016 se v Evropském parlamentu pracovalo na písemném prohlášení o násilných odběrech orgánů v Číně. Koordinoval jsem anglický tým praktikujících a pomáhal v některých dalších oblastech. Jednoho dne mě požádali, abych sdílel s praktikujícími a povzbudil je. Potom jsme měli ještě jedno setkání, kde jsem se znovu pokoušel povzbudit a podpořit praktikující, kteří se chystali navázat kontakt se členy europarlamentu.

V té době jsme byli ještě velmi daleko od úspěšného písemného prohlášení, a i když jsem tenkrát praktikujícím nic neřekl, pamatuji si, že jsem začal cítit, jako kdyby byl na mě vyvíjen nějaký tlak, protože ten projekt byl na povrchu velmi důležitý. Když jsem té noci ležel v posteli, doslova jsem se modlil k Mistrovi, aby mi pomohl a vedl mě.

Prosil jsem o pomoc, aby všichni členové parlamentu podepsali prohlášení. V tu chvíli jsem najednou pocítil překážku, což mě překvapilo. Zkusil jsem se podívat dovnitř a uvědomil si, že jsem byl připoutaný k úsilí. Mým přáním by nemělo být, aby podepsali prohlášení. Namísto toho bych se měl pokusit využít tento proces na záchranu všech, se kterými se setkám: poslanců, asistentů a všech lidí z jejich týmů. V té chvíli jsem pocítil, jak mně tělem proudí nesmírný příliv energie. Uviděl jsem Mistrovo Tělo Zákona. Už bylo pozdě a byl jsem trochu unavený, ale vzal jsem to jako náznak, že mám důvěřovat Mistrovi.

Následujícího dne jsme se setkali s vlivným europoslancem z Velké Británie. V průběhu setkání se vyjádřil, že podporuje písemné prohlášení, ale zdráhá se ho podepsat kvůli problémům, které souvisely se stranickou politikou. Po chvíli nás uviděl další europoslanec ze stejné strany, přišel k nám a připojil se k setkání. Také se vyjádřil, že zvažuje podpis. Po diskuzích a výzvách oba poslanci naznačili, že podepíší. Potom jsem se jich zeptal, jestli by mohli povzbudit i ostatní poslance ze stejné strany, aby se připojili k podpoře. Pozvali nás do baru výlučně pro poslance, kde nás chtěli představit svým kolegům. Hned, jak jsme vešli, uviděli dalšího poslance z jejich strany. Představili nás. Poslanec, se kterým jsme se setkali jako s prvním, vysvětlil, že podepíše písemné prohlášení a řekl mu, ať nás vyslechne.

Hned, jak jsem začal mluvit, do baru vešel další poslanec ze stejné strany a celý proces se opakoval. Byli jsme představeni. Potom jsem se omluvil poslanci, se kterým jsem si právě povídal a vysvětlil mu, že bych rád začal od začátku. Potom se stalo něco, co se nedá nazvat ani jako zázrak; tento proces se neustále opakoval. Nakonec tam sedělo sedm poslanců a několik asistentů. Vždy, když přišel další poslanec, jsem v srdci cítil, že je důležité začít od začátku, nechtěl jsem ztratit příležitost, takže jsem se stále omlouval. Naštěstí mě v tom všichni podpořili.

Když se mi nakonec podařilo vysvětlit situaci všem, bylo jasné, že většina nás podpoří. Naznačili, že podepíší prohlášení. Podobně jako po prvním setkání jsem se zeptal, jestli by mohli povzbudit další poslance ze strany, aby prohlášení podpořili. Začali se se mnou domlouvat a ptali se mě, jestli bych jim přišel udělat krátkou prezentaci na mezistranickém setkání, které měli naplánované na později ten samý den. Samozřejmě, že jsem souhlasil a všem poděkoval za podporu. Během celého procesu jsem cítil, že Mistr všechno uspořádával a otevíral.

Řekli mi, že budu mít asi pět minut na povídání o odběrech orgánů a že to bude malé setkání pro dvacet až třicet lidí. O pár hodin později mi telefonovali, abych si připravil kratší řeč na tři až čtyři minuty a že tam bude o něco více lidí. Ukázalo se, že jistý vysoce postavený politik odstoupil z funkce a hned po tomto setkání se konala nějaká událost. V důsledku toho bylo přítomno asi osmdesát lidí. Ne všichni byli poslanci, byla tam i spousta asistentů. Cítil jsem, že všichni tam byli proto, aby se dozvěděli pravdu.

Když řekli moje jméno, abych přednesl svoji řeč, řekli mi, že mám devadesát sekund. Praktikující, se kterým jsem tam byl, zašeptal: „Co budeš dělat?“ Ani jsem na to nepomyslel. Řekl jsem si, že musím přednést celou řeč. Nebylo možné ji na místě změnit, takže jsem ji povykládal celou. Všichni přítomní poslouchali. Cítil jsem, že jsou upřímně zaujatí. Po přípitku mě člověk zastřešující setkání požádal, abych mu něco objasnil. Měl jsem pocit, že byl ohromený násilným odběrem orgánů v Číně a moc o tom nevěděl. Hned potom se postavili dva poslanci, jeden z Itálie a druhý z Francie. Řekli, že se podepíší a povzbuzovali i ostatní.

Tuto zkušenost si navždy zapamatuji jako silnou připomínku toho, abych neusiloval o věci a snažil se je dělat srdcem. Projekty, na kterých jsem nedávno pracoval, byly podobného typu, ve smyslu, že jsme se snažili dopracovat k určitému cíli, ale bez toho, abychom byli připoutaní k výsledku.

Zjistil jsem, že je velkou pomocí sdílení s praktikujícími, kteří mně i ostatním připomínali, že naším záměrem není samotný výsledek, ale pokusit se zachránit bytosti, se kterými se díky tomuto procesu setkáme.

S takovou myslí se mi zdálo, minimálně na povrchu, že některé naše projekty, na kterých jsme pracovali, získali více energie v parlamentu a že Mistr nám otevírá další dveře pro spolupráci v budoucnosti.

Návrh EDM vyzývající k zákazu transplantační turistiky ve Velké Británii byl podepsaný čtyřiceti sedmi poslanci anglického parlamentu. 10. března se konala parlamentní diskuze, kde se poslanci bavili o pronásledování Falun Dafa, násilných odběrech orgánů a celkové atmosféře současného náboženského pronásledování v Číně.

Zaznělo více poznámek, které upozorňovaly na podobnosti mezi pronásledováním a násilnými odběry orgánů na jedné straně a holocaustem v době 2. světové války na straně druhé. Jeden z poslanců řekl, že toto není „nic jiného než genocida 21. století“. Zaznělo i několik silných výzev, aby Velká Británie zakázala transplantační turistiku do Číny. Tyto výzvy se následně objevily i v hlavních mediích a také v mnoha dalších národních i mezinárodních médiích.

Příležitost pracovat s tolika praktikujícími, snažit se je podpořit a činit se co nejlépe patří mezi zkušenosti, kterých si budu velmi vážit. Doufám, že se v budoucnosti dokážu činit lépe a dokážu pracovat s větším soucitem a srdcem.

Děkuji Mistrovi. Děkuji praktikujícím.

Zdroj: https://sk.minghui.org/201906183355/Fa-konferencia-v-New-Yorku-Pomahat-bez-usilia-a-zameru-pri-praci-na-projektoch-na-objasnovanie-pravdy.html
Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/25/387730.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/26/177783.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.