Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2019 v New Yorku: Pomáhat bez úsilí a záměru při práci na projektech objasňujících pravdu (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111122-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-v-New-Yorku-Pomahat-bez-usili-a-zameru-pri-praci-na-projektech-objasnujicich-pravdu-1-cast.html

Od praktikujícího Falun Dafa z Velké Británie

Když jsme se chystali začít pracovat na aktivitách podpory návrhu EDM a diskuze, praktikující, se kterým jsem velmi úzce spolupracoval, se dostal do osobních těžkostí a musel se na chvilku stáhnout. V té době to pro mě bylo skličující, protože jsem věděl, že bude zapotřebí udělat spoustu práce a způsobí to větší tlak a práci navíc. Pohled dovnitř mi odhalil, že musím zvětšit svoji kapacitu, snášenlivost a srdce.

Tato situace mě přinutila dívat se dovnitř a pomohla mi uvědomit si, že v první řadě musím vložit svoji důvěru a víru do Mistra, a všechno půjde dobře. Stále jsem přemýšlel o Mistrových slovech:

„Věci byly uspořádány po tak dlouhou dobu a tohle je tak velká událost, takže věci jsou opravdu dobře uspořádány! Kdybych vám řekl, že i každý krok, který uděláte, když jdete, a že i to, jakým tempem jdete, je uspořádáno, nemuseli byste mi věřit.“ (Učení Fa přednesené na konferenci Fa v San Francisku, 16. 10. 2014)

Připomínáním těchto slov mi svým způsobem pomohlo dělat věci jednoduše – všechno už bylo uspořádané a já se jen musím snažit činit co nejlépe. Když jsem se ocitl v situacích, že jsem musel pracovat náročněji nebo zvládnout nějaký stres navíc, uvědomil jsem si, že to bylo uspořádané kvůli mé osobní kultivaci.

Když se při psaní této zkušenosti na tyto věci dívám zpětně, vidím, že mi Mistr mnohokrát pomohl povzbuzením, podporou a staráním se o mě.

Od té doby, co jsme spustili tyto aktivity na podporu návrhu EDM a diskuze, jsem byl hodně zaneprázdněný a musel jsem napsat a připravit zprávu, která měla být použitá na podporu těchto iniciativ, přičemž jsem zároveň organizoval tým na podporu těchto aktivit a spolupracoval s ním. I když jsem věděl, že je ta zpráva důležitá, byl jsem tak zaneprázdněný, že jsem si ji nechal na poslední chvíli, což znamenalo, že jsem měl jen dva nebo tři dny na přípravu.

Kvůli tomu jsem několik dní nepřetržitě pracoval dnem i nocí a skoro nespal. Když jsem po třech dnech dokončil poslední úpravy, cítil jsem, že musím jít na chvíli ven, protože jsem byl zavřený doma několik dní.

Blížil se čas společného večerního vysílání spravedlivých myšlenek a po něm jsem chtěl jít trochu na vzduch. Když jsem se usadil k vysílání spravedlivých myšlenek, začal jsem se cítit extrémně unavený. Sotva jsem se dokázal soustředit. Měl jsem pocit, že mě dobíhají ty poslední dny a že mi nezůstává žádná energie. Kromě toho jsem si uvědomil, že mi právě přišly nějaké e-maily, které si vyžadovaly, abych poslal nějaké zprávy a připravil a zorganizoval další věci.

V té chvíli jsem si nebyl jistý, jestli chci jít spát, na procházku nebo se zhluboka nadechnout a pokračovat. Přesto, že jsem byl velmi unavený, jsem věděl, že se musím soustředit na práci, a tak jsem si sedl k počítači a začal rozesílat e-maily. Téměř hned jsem se začal cítit, jako kdybych dělal páté cvičení, cítil jsem otáčení nejenom ve mně, ale v celé místnosti, ve které jsem pracoval. Cítil jsem, že mě Mistr povzbuzuje, abych pokračoval.

Vzpomněl jsem si na Mistrova slova:

„Kultivace závisí na vlastním úsilí jedince, zatímco přeměnu kultivační energie uskutečňuje jeho mistr.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Proč se praktikováním kultivačních cvičení vaše kultivační energie nezvyšuje?)

Připomnělo mi to, že se musím zaměřit na to, abych pracoval nejlépe, jak umím. Všechno je přece uspořádané Mistrem. A když se dokážu soustředit na svou kultivaci a dělat věci co nejlépe, Mistr pro mě uspořádá všechno, co potřebuji. Potom jsem se cítil velmi svěže, nebyl jsem vůbec unavený a cítil jsem, že je Mistr se mnou.

V době, kdy se v parlamentu konala kampaň upozorňující na tyto iniciativy, jsme měli tým lidí, kteří pomáhali povzbuzovat ostatní praktikující z celé krajiny, aby tyto aktivity podpořili. Pomáhali jsme praktikujícím spojit se a dohodnout si schůzky se členy parlamentu z jejich oblastí. V průběhu jednoho nebo dvou týdnů jsme dostali od praktikujících silnou odezvu a všichni se chtěli zapojit.

Bylo mnoho praktikujících, kterým se podařilo si popovídat nebo se setkat s jejich členy parlamentu, přičemž někteří s tím neměli žádnou nebo jen velmi malou zkušenost. Po setkání s praktikujícími začali členové parlamentu nabízet svou podporu návrhu EDM i diskuzi. Pokud je možné objasnit pravdu tváří v tvář, bude to vždy silnější, a když se spojíme a vytvoříme jedno tělo, naše snahy budou mít vždy větší účinek, přesně jako když Mistr před pár lety zvedl ruku v pěst, když hovořil o spolupráci praktikujících.

Věřím, že zapojení takového množství praktikujících, kteří se spojili se stejným srdcem, sehrálo velkou roli a pomohlo Velké Británii udělat v tomto procesu nějaké průlomy.

Práce na projektech souvisejících s parlamentem, jako byla tato, představuje zajímavou výzvu. Když totiž pracujeme na konkrétní věci, jako je návrh EDM, kde je naším cílem povzbudit členy parlamentu k přidání svého podpisu, přináší to otázku úsilí. Někdy je to dost náročné a nejsem si jistý, jestli jsem našel správnou rovnováhu v tom, jak na něčem usilovně pracovat a zároveň nebýt připoutaný k výsledku.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111125-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-v-New-Yorku-Pomahat-bez-usili-a-zameru-pri-praci-na-projektech-objasnujicich-pravdu-3-cast.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.