Odhalování a odstraňování připoutání

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z provincie Che-pej, Čína

Jsem 70letý praktikující Falun Dafa. Mnoho praktikujících v mé oblasti se začalo učit Zákon zpaměti. Také jsem se chtěl začít učit Zákon nazpaměť, ale vzhledem k mému věku jsem si byl poněkud nejistý.

Moje sestra také praktikuje Falun Dafa. Navrhla mi, abych Zákon přepisoval, namísto toho, abych se ho učil. Dokonce mi koupila papíry. Zjistil jsem, že se to snadněji poví než udělá.

Komunistickou stranou Číny bylo požadováno, aby studenti vykonávali nucené práce, takže jsem chodil do školy jen několik měsíců v roce. Byl jsem schopný rozpoznat jen několik čínských znaků, což mi při přepisování Zhuan Falunu způsobovalo těžkosti.

Vzpomněl jsem si na to a uvědomil si, že se nemusím obávat tak, jak by se obával běžný člověk. Jsem praktikující Falun Dafa a měl bych to být schopný zvládnout.

Rozpuštění připoutání k fanatismu a předvádění se

Poprvé, když jsem přepisoval Zhuan Falun, byl můj rukopis ubohý. Cítil jsem, že dobře nereprezentuje Zákon. Rozhodl jsem se to zkusit znovu. Můj rukopis se ohromně zlepšil. Bylo to úžasné! Ukázal jsem to ostatním praktikujícím, kteří mě velice chválili.

Aniž bych si to uvědomoval, vyvstaly u mě připoutání k fanatismu a mentalita předvádění se. Věděl jsem, že moje práce se zlepšila díky Zákonu, ale nemohl jsem se ovládat a pokračoval jsem v předvádění mého rukopisu ostatním. Měl jsem silné nutkání, abych slyšel více chvály.

Potom jsem si uvědomil, že toto chování bylo kvůli připoutání k fanatismu a předvádění se. Hned jsem začal vysílat spravedlivé myšlenky. Požádal jsem Mistra, aby mi pomohl odstranit tato připoutání. Brzy poté jsem mohl pocítit jejich odstranění.

Z této zkušenosti jsem se naučil, že praktikující může dosáhnout čehokoli, bez ohledu na to, jak složité je to dokázat, pokud je to v souladu se Zákonem a praktikující si je tím jistý. Mistr pomůže, když vidí čisté srdce naplněné úsilím a oddaností.

Mistr řekl:

„Kultivace závisí na vlastním úsilí jedince, zatímco přeměnu kultivační energie uskutečňuje jeho mistr.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Proč se praktikováním kultivačních cvičení vaše kultivační energie nezvyšuje?)

S tímto pochopením jsem se začal učit Zhuan Falun. Během toho procesu jsem odstranil mnohá další připoutání.

Odstranění připoutání k lenosti

Jednou po snídani jsem si sedl na pohovku a vzal knihu Zhuan Falun, abych se učil Zákon. Najednou jsem začal cítit bolest, závratě a slabost, a tak jsem si lehl.

Něco se mnou bylo v nepořádku. Vzpomněl jsem si na sdílení několika praktikujících na Ming-chuej, která jsem četl před několika dny. Praktikující popisovali příznaky připoutání k strachu, jako například pulzující nohy a bušení srdce.

Uvědomil jsem si, že připoutání k lenosti mi zabraňuje v učení se Zákona. Okamžitě jsem se posadil a vysílal spravedlivé myšlenky, abych odstranil připoutání k lenosti. Odešlo to po deseti minutách. Cítil jsem, jak se moje energie vrátila a moje mysl se stala opět čistou.

Odstranění připoutání ke spánku

Jednou, když jsem se učil Zákon, jsem se cítil tak ospalý, že jsem nemohl udržet víčka. Připomněl jsem si, co Mistr řekl:

„Nestáváte se ospalými? Necítíte se ospalí, jakmile čtete knihu, nebo nestanete se otupělí, jakmile studujete Zákon? Dovolte mi říci, že jsou to tito Bohové na úrovni v této lidské dimenzi. Jestliže přes ně nemůžete prorazit, zůstanete člověkem. Nedělají vám něco záměrně – zacházejí takto s každým. Proto se lidé cítí unavení a ospalí. Chcete-li se odpoutat od bytí člověkem, předtím než to můžete učinit, musíte se přese všechno dostat. Jestliže půjdete podle nich, budou si myslet, že jste jenom člověk.“ (Vyučování Zákona na Fa konferenci asistentů v Čchang-čchunu, otázky a odpovědi, 26. 7. 1998)

Rozhodl jsem se promluvit na démona ospalosti: „Jsi vyšší bytost, která je zodpovědná za běžné lidi. Ale já jsem praktikující Falun Dafa, který studuje Zákon vesmíru. Děláš mě ospalým, takže nemohu studovat Zákon a ani se ho učit. Je to zločin, kterým zasahuješ do mého studia. Můžeš přijmout takovou zodpovědnost? Musíš odejít.“

Jakmile jsem dokončil svá slova, přestal jsem se cítit ospalý. Už nikdy jsem se necítil při studiu Zákona ospalý.

Uvědomil jsem si, že některé druhy zasahování jsou výsledkem připoutání. Každé připoutání má své vlastní příznaky. Když vidíme nebo cítíme nesprávné chování, měli bychom se podívat dovnitř, abychom identifikovali připoutání, a poté musíme vysílat spravedlivé myšlenky k jejich odstranění.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/27/364637.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/22/170501.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.