Objasňování pravdy a vzpomínky z kosmického prostoru (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z Německa

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110977-Objasnovani-pravdy-a-vzpominky-z-kosmickeho-prostoru-1-cast.html

Probuzený díky vzpomínkám, které jsem hledal celý život

Na doporučení jednoho praktikujícího jsem si přečetl Mistrův jingwen „Vyučování Fa na turné v Severní Americe, březen 2002“. Poté se mi vrátily vzpomínky z předchozího života.

Zjistil jsem, že se nacházím v kosmickém prostoru, který spadá pod určitou oblast. Mluvil jsem zde s vnímající bytostí o svém současném životě a o souvisejících opatřeních.

Přišel jsem do tohoto kosmického prostoru příliš pozdě, abych byl přidělen k životu, který jsem si chtěl vybrat. Chtěl jsem se narodit v zemi, ve které by se začalo šířit Fa. Byl jsem si jistý, že by tam bylo mnoho příležitostí. Avšak přišel jsem příliš pozdě, protože všechny úkoly pro Čínu už byly rozdány. Také jsem se bál, že bych možná nerozuměl hlubokým významům Fa v jiném jazyce a v zemi, která je daleko od místa, kde jsem chtěl být. Bylo mi však řečeno, že to nebude vůbec žádný problém. Každopádně jsem se vždycky mohl naučit jazyk, který byl původně naplánován pro začátek šíření Dafa do světa. Abych byl upřímný, stále si pamatuji, že jsem si myslel, že západní písmo není ve srovnání s čínskými znaky estetické.

Poté mi před očima prolétl seznam mých už uspořádaných životů. Ta bytost, se kterou jsem mluvil, cítila, že toto uspořádání vypadá celkem dobře, a tak jsme se dohodli na současném uspořádání, do kterého spadal i můj současný život.

Přesto jsem nebyl s výběrem opravdu spokojený, ale nebyla lepší vyhlídka.

Diskutovali jsme o okolnostech, například, jaké základní podmínky budou pro mě připraveny a jaké vlastnosti budu mít. Také jsme podrobněji diskutovali o některých fázích mého života.

Vzhledem k perspektivám mé rodiny jsem pochopil, že mi bude trvat nejméně dvacet, ne-li dvacet pět let, než získám Fa a začnu se kultivovat. Chtěl jsem vyjednávat o nejlepších možnostech, a tak jsem se zeptal, jestli se můžu narodit do rodiny praktikujících. Přišel jsem však příliš pozdě. Kdybych nepřijal toto uspořádání, nebylo by pro mě možné, abych se kultivoval v této konkrétní fázi šíření Dafa – což bylo pro mě něco mimořádně významného.

Měl jsem starosti, co se týče příležitosti, díky které bych se měl seznámil s Fa. Bylo mi řečeno, že o Fa se dozvím prostřednictvím přátel, a že je to skvělé a užitečné uspořádání. Domníval jsem se však, že existuje riziko, že ti, kteří mi měli pomoci získat Fa, by sami Fa nemuseli třeba dostat. Bylo mi však řečeno, že se nemusím bát, že všechno bude v pořádku. Nicméně jsem zjistil, že také já sám musím poznat, až ke mně přijde Fa a že to je to, na co jsem čekal.

Podívali jsme se také na uspořádání, které bylo uděleno k získání živobytí. Bylo důležité, že nebudu mít žádné finanční potíže, což znamená, že mohu věnovat celý svůj čas kultivaci. Kromě toho jsem nechtěl vydělávat příliš mnoho peněz, protože by to mohlo být škodlivé pro mé kultivační základy. Myslel jsem si totiž, že materiální výhody by mohly být pro mou kultivaci nevhodné. Mělo by to být jen dost pro zajištění slušného života a abych neměl velké starosti.

Když jsme dospěli k těmto dohodám, začali jsme se zabývat schopnostmi osvícení a připoutáními. Co se týče připoutání, začal jsem odkrývat některé tlusté vrstvy, které existovaly v mých vzpomínkách. Získal jsem tyto schopnosti kvůli odstranění svých připoutání a ke zlepšení mé kultivace.

Snažil jsem se použít některé látky, abych oslabil má připoutání. Nicméně to nebylo tak snadné, jak jsem očekával, protože když bylo vzato nějaké připoutání, další bylo posíleno. Nebylo možné snížit všechna má připoutání, protože by jinak byla moje kultivace příliš snadná, a pro moji kultivaci by pak byly neužitečné. Také mi bylo uspořádáno jedno připoutání, které mělo být výrazně silnější.

Byl jsem si však jistý, že stejně budu schopen toto silné připoutání bez problémů opustit. Bylo mi však řečeno, abych tuto otázku nepodceňoval. Dnes je mi jasné, co to všechno znamenalo.

Pokud jde o určité časy v mém životě, poslední dva roky se mi objevovaly nějaké vzpomínky. Měly mi připomínat moje připoutání. Stalo se to při absolvování zkoušky nebo při setkání s určitou osobou. Pokusím se to zde vysvětlit.

Jednou jsem se účastnil semináře, který uspořádalo mé pracoviště. Myslel jsem si, že přednášející se ve své prezentaci nečinil dostatečně dobře. Byl jsem si jistý, že to mohl udělat mnohem lépe. Cítil jsem obzvlášť silně, že přednáška mohla být více neformální a uvolněná. Po pár letech v této práci jsem se také rozhodl, že i já uspořádám několik seminářů, a určitě to udělám mnohem lépe!

Jak jsem o tom přemýšlel, poprvé jsem si uvědomil, že mám silné ego. Také jsem zjistil, že jsem bojoval a toužil po uznání. Objevil jsem aroganci a mentalitu předvádění se. Řekl jsem si: „Jsem praktikující a takto přemýšlet nechci. To všechno jsou věci, kterých se musím vzdát.“ Následně jsem si vzpomněl na svou předchozí zkušenost v kosmickém prostoru a na tuto silnou vazbu. Cítil jsem, že mám jasnou hlavu. Byl to docela důležitý okamžik. Kdybych to tehdy nepoznal, možná bych příště už takovou příležitost nedostal.

Jindy, během mé první schůzky s jiným praktikujícím, se mi náhle něco připomnělo. Tento výjimečně klidný praktikující byl velkým králem. Dokonce jsem si vzpomněl na jeho okouzlující a silnou postavu.

Když mi dal během pátého cvičení návrh, uvědomil jsem si, že jsem si vybral, jaký návrh mi dá při kultivaci. Byly zde různé možnosti, z nichž si mohu vybrat, avšak nesmělo to být něco bezvýznamného.

Myslel jsem si také, že by bylo prospěšné si pamatovat co nejvíce detailů z mého času ve vesmíru, což by mi pomohlo zůstat vytrvalým. Takže jsem kladl velký důraz na to, na co si mohu vzpomenout. Bylo mi však řečeno, že bych se neměl spoléhat pouze na vzpomínky. Dnes tomu dobře rozumím a jsem vděčný za všechny návrhy. Jsou také chvíle, kdy je moje paměť zamlžená, a někdy dokonce zmizí. Později se vrátí a stane se zcela jasnou. Je však obtížné tyto vzpomínky uvést do určitého pořadí nebo je zaznamenat. Věřím, že se objeví, když je to nejvíce potřebné.

Občas se vracejí vzpomínky ohledně určitých schopností. Pokud si správně pamatuji, uspořádání takových opatření se děje z nějakého důvodu. Nezobrazují se, pokud nejsou podmínky zralé. Objeví se, abychom mohli dokončit úkol, který nám byl přidělen.

Mistr řekl:

„Buddhisté mluví o karmickém vztahu. Všichni jsme tady kvůli svému karmickému vztahu. Když jste ho dostali, snad se předpokládá, že ho máte mít. Proto byste si toho měli cenit a neměli byste chtít nic získat.“ (Zhuan Falun, Přednáška druhá, Chtít něco získat)

V určitém okamžiku přicházejí do popředí další vzpomínky. Vím proto, že se tato konkrétní otázka stala právě tak, jak byla ustanovena a uspořádána. To mi říká, že je důležité dobře plnit své úkoly, protože teprve tehdy dokážeme uspořádání dobře dokončit.

Závěrečná poznámka

Než jsem začal praktikovat Falun Dafa, zeptal jsem se sám sebe, když jsem meditoval: „Co chci?“ Když jsem přemýšlel o této otázce, přišel jsem k následující odpovědi: „Chci dělat dobré věci a pomáhat lidstvu.“ V té době jsem to chápal povrchně, například otevřít někomu dveře atd. Věřil jsem, že dobré skutky by vedly k dobrým odměnám. Dnes chápu význam odpovědi, kterou jsem dostal při meditaci.

Kdykoliv čelím něčemu obtížnému ve své kultivaci, což mě přivádí k tomu, abych kultivaci vzdal, mám dvě základní myšlenky, které mě vždy podrží: „Vím, že jsem si vybral tento život a chtěl ho, včetně všech jeho obtíží a nepříjemností. Díky tomu mám šanci být opravdu dobrý a skutečně pomáhat lidem.“

Svou zkušenost bych zakončil Mistrovou básní:

„Važte si toho!
Přísahy Bohů se naplňují;
Važte si toho!
Toto je to, co jste hledali;
Važte si toho!
Zákon je přímo před vámi.“

(Podstata dalšího pokroku II, Věnování pro ruskou verzi Falun Dafa, 10. 7. 1999)

Čínská verze: https://www.zhengjian.org/node/239974
Anglická verze: https://www.pureinsight.org/node/7328


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.