Opuštění připoutání k životu a strachu ze smrti

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Často slýchávám, jak praktikující měli chorobovou karmu a poskytli mezeru starým silám, kterou staré síly využily k jejich pronásledování. Rád bych sdílel pár svých myšlenek a pochopení v této věci. Chorobová karma je zkouška života a smrti a je spousta důvodů, proč my praktikující tuto zkoušku nezvládneme.

Domnívám se, že chorobová karma je druhem pronásledování, které je v této dimenzi neviditelné, ale přitom je horší než vězení. Praktikující, kteří procházejí chorobovou karmou a spolupraktikující v té oblasti by měli zvážit těchto pět kroků:

Za prvé, zamyslete se nad svým kultivačním stavem a zeptejte se sami sebe, zda opravdu věříte v Mistra a Fa. Opravdu věříte, že Mistr pro vaši kultivaci připravil tu nejlepší cestu, aby vám pomohl se pozvednout a odstranit vaše připoutání? Můžete doopravdy dosáhnout úrovně, na které, jak Mistr řekl:

„...úplne všetko opustíte a správate sa ako čestný a vznešený učeník Dafa, bez želaní, bez pripútanosti a prenecháte na Majstra aby usporiadal, či zostanete alebo pôjdete.“ (Vyučovanie Fa v Los Angeles, otázky a odpovede, 25. 2. 2006)

Za druhé, zeptejte se sami sebe, jestli se ještě pořád bojíte smrti.

Mistr řekl:

„Pokud jste opravdu schopni vzdát se myšlenky na život a smrt, opravdu tam můžete jít. To je ten rozdíl mezi člověkem a Bohem. Můžete-li se vzdát života a smrti, jste Bůh; pokud se nemůžete vzdát života a smrti, jste člověk – to je ten rozdíl.“ (Vyučování Zákona na setkání v New Yorku, 22. 3. 1997)

„Samozřejmě, být schopen opustit život a smrt se nerovná skutečnému umírání: účelem kultivace je odstranit lidská připoutání.“ (Vyučování Fa na Fa konferenci v Austrálii, Sydney, otázky a odpovědi, 2. – 3. 5. 1999)

Praktikující, kteří měli vážnou chorobovou karmu, pravděpodobně všichni říkali, že popírají uspořádání starých sil a souhlasí jen s uspořádáním Mistra, ale mnozí stejně o život v tomto světě přišli. Nepomohl jim Mistr a Fa? Samozřejmě, že ano. Přemýšlejte o procházení útrapami: Jak moc jste věřili Mistrovi a Fa? Opravdu jsme mohli říct:

„Čeho se máme obávat? Moje tělo tu stále bude sedět, i když mi odseknou hlavu.“ (Podstata dalšího pokroku, Velké odhalení, 28. 8. 1996)

To, jestli dokážete čelit připoutání k životu a strachu ze smrti s pokojnou myslí, je rozhodnuto vaším kultivačním stavem. Pátrejte uvnitř sebe bez jakýchkoliv lidských názorů a zeptejte se, jak moc se pořád smrti bojíte: Do jaké míry stále toužíte po ochraně? Do jaké míry můžete zanechat slávu a city? Kolik jste toho o sobě zapomněli?

Někteří učedníci spoléhají na Mistrovu ochranu a slitování, ale přitom se stále zatvrzele drží svých připoutání k soupeřivosti, závisti, žádostivosti, ochraňování vlastních zájmů, předvádění se, atd. Někteří dokonce ztratili víru v Mistra. Měli by se kultivující obávat smrti? Toto je mezera.

Za třetí, hledejte v sobě, abyste zjistili, jestli se bojíte žití. Když někteří praktikující trpí vážnou chorobovou karmou, chtějí rychle umřít, aby své trápení skončili. Tato lidská tužba dokazuje, že ve skutečnosti nechtějí snášet. Kultivující mají před sebou spoustu úkolů a nechtít žít je také mezera.

Za čtvrté, praktikující, kteří žijí ve stejné oblasti, studují Fa a cvičí s praktikujícími, kteří mají chorobovou karmu. Někdy ale nejsou výsledky ideální. Mnozí říkají, že musíme mít spravedlivé myšlenky a následovat Mistrovo uspořádání, odmítat uspořádání starých sil, opustit život a smrt, hledat uvnitř, atd., ale pro ty, kteří zrovna procházejí utrpením, to zní jen jako poučování.

Proč nebýt přímý a nemluvit rovnou o opuštění života a smrti? Pokud se praktikující bojí i jen o tom mluvit, toto připoutání je třeba opustit. Uprostřed utrpení se praktikující mohou cítit zkroušeně, ztrácet naději a uvědomovat si, jak zoufale chtějí přežít. Když s nimi hovoříme o vážné otázce života a smrti, může jim to pomoct začít se dívat do sebe, zda nemají strach ze smrti. Když najdou, kde si nevedou dobře, možná, že budou schopni to úplně opustit.

A nakonec se zamyslete, jestli jsme dosáhli standardu pro učedníky Dafa. Nevíme, jak jsou naše cesty kultivace uspořádány a jaké říše nakonec dosáhneme, a tak bychom se vůbec neměli zaobírat uvažováním o těchto věcech. Měli bychom se pouze přísně ukáznit na základě Fa, hledat ve svém nitru a dobře dělat své úkoly. Když čelíme zkouškám a těžkostem, udržujme si mysl klidnou a opusťme všechna svá připoutání, včetně strachu ze smrti. Nikdy bychom neměli zapomínat, že bychom se měli pilně snažit o to, abychom se vždy považovali za učedníky Dafa a bez usilování mohli naplnit své sliby, které jsme v dějinách učinili.

Výše uvedené jsou moje osobní myšlenky. Poukažte, prosím, na cokoliv nevhodného.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/8/363872.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/23/169457.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.