Co jsem viděla během vysílání spravedlivých myšlenek při odstraňování démona chtíče

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Po dlouhou dobu jsem se vypořádávala s démonem chtíče. Pořád mi posílal špatné prvky do mé dimenze, aby mě vzrušoval. Když jsem se dívala dovnitř a vysílala spravedlivé myšlenky, věci se trochu zlepšovaly. Rušení se nicméně po pár měsících pravidelně vracelo.

V poslední době to bylo opravdu špatné. V mých snech jsem se často cítila vzrušená. Během dne jsem neměla energii a vypadala jsem starší než mé vrstevnice. Rychle jsem se unavila a mé tělo bylo nafouklé. Dokonce jsem často neslyšela zvuk budíku, když byl čas na vysílání spravedlivých myšlenek.

Měla jsem potíže při studiu knih Falun Dafa, protože slova byla rozmazaná. Moje mysl putovala a nevěděla jsem, co čtu. I když jsem trávila spoustu času studováním Fa, nevěnovala jsem pozornost tomu, co jsem četla.

Obviňovala jsem se z toho, že se nečiním dobře.

Spolupraktikující mi vyprávěl o jednom článku z Ming-chuej. Po jeho přečtení jsem se cítila inspirovaná a od té doby jsem vysílala spravedlivé myšlenky, abych vyčistila svou dimenzi.

Scény z jiné dimenze při vysílání spravedlivých myšlenek

Rušení se zintenzivnilo, když jsem se rozhodla odstranit ho. Začalo to útočit na moji genitální oblast a vzrušovat mě.

Při vysílání spravedlivých myšlenek jsem si ve své mysli řekla: „Odstraňuji připoutání k chtíči a k lidským představám, které byly vytvářeny po mnoho životů. Odstraňuji zakořeněné přisluhovače, démona chtíče, zlého ducha Komunistické strany Číny a starých sil. Ruším smlouvu, kterou jsem podepsala se starými silami a rozkládám všechny mechanismy instalované v mé dimenzi starými silami. Následuji pouze uspořádání Mistra Li Hongzhi.“ Také jsem požádala Mistra, aby mě posílil.

Přede mnou se najednou objevil obrovský stoh papíru. Byla to smlouva. Popsaný papír se tyčil do výšky dvou podlaží.

Špatné elementy se rozpadly, jakmile se k nim dostavily mé spravedlivé myšlenky. Některé se přeměnily na černou vodu, jiné na černý kouř. Vysílala jsem spravedlivé myšlenky po dvě hodiny a dvacet minut. Poté jsem se cítila uvolněně a nebyla jsem unavená. I když jsem tak dlouho seděla s překříženýma nohama, nebolely mě.

I když jsem dokázala odstranit spoustu špatných látek, napadaly mě i nadále.

Třetí den vysílání spravedlivých myšlenek jsem uviděla, jak za mou postelí v jiné dimenzi sedí sedmiletý chlapec. Věděla jsem, že to je duch. Začal mi tlačit na pravé rameno. Pověděla jsem mu, aby odešel.

Na chvíli zmizel, ale pak se vrátil. Zvedl mi hlavu asi o dvacet centimetrů nad polštář. Hlasitě jsem křičela a žádala o pomoc Mistra. To probudilo souseda, který zaklepal na zeď.

Rychle jsem se zvedla a začala znovu po dlouhou dobu vysílat spravedlivé myšlenky.

Nedokázala jsem vyčistit všechny špatné elementy, které pokračovaly v posílání špinavých látek do mé dimenze. Nebyly tak silné jako předtím a dokázala jsem vyčistit vše, co bylo vysláno do mé dimenze.

Podívala jsem se dovnitř a Mistr mi ukázal věci. Vzpomněla jsem si, že jsem se před třiceti lety potýkala s city k jednomu chlapci, když jsem byla na střední škole. Uvědomila jsem si, že dokonce i nějaká připoutání z tak dávného času bylo nutné odstranit. Kdyby mi na to Mistr nepoukázal, nikdy bych si to neuvědomila.

Mistr řekl:

„Dosáhnout Dovršení můžete pouze, když jste opustili všechna svá připoutání a žádná z nich nezůstala.“ (Podstata dalšího pokroku, Kultivační praxe není politika, 3. 9. 1996)

Jakmile jsem přednesla verš pro vysílání spravedlivých myšlenek, uviděla jsem zlé prvky z nižších úrovní. Projevovaly se ve formě zvířat a bytostí, jako jsou ropuchy.

Měla jsem velmi silnou myšlenku, která mi naznačila, abych použila božský hrom k jejich odstranění. Byly skutečně zničeny, jakmile jsem hrom vyslala. Špatné elementy se však nepřestaly do mě nalévat, takže jsem řekla: „Zastavte! Nikdo z vás nemůže vstoupit.“

Nakreslila jsem kruh a držela je venku. Byly nervózní a nemohly nic dělat, jen se dívat.

Poslala jsem zlatý blesk, aby odstranil shnilé prvky, které byly už uvnitř kruhu, a rychle je vyčistil. V centru kruhu se objevil černý sloup, který nešel zlatým bleskem zničit. Sloup byl plný stvoření, která se plazila všude kolem.

Použila jsem diamant pro vrtání do středu sloupu. Zvířata a stvoření na sloupu začala padat a některá uprchla dolů. Sloup se rozšiřoval celou cestu až od zvířecího hnízda, které bylo plné prvků starých sil.

Pokračovala jsem ve vysílání spravedlivých myšlenek, když jsem uviděla špatné prvky, které držely láhev s anestezií. Chtěly mě zdrogovat, ale nemohly. Takže použily „chtíč“, aby se ke mně dostaly, a vysypaly na mě růžový prášek. Posílila jsem své spravedlivé myšlenky a použila zlatý blesk a diamantový meč, který probodával špatné prvky.

Jakmile jsem se ho zbavila, objevilo se obrovské stvoření. Snažila jsem se ho zaklepat pomocí mých nástrojů Fa, ale bylo vůči nim imunní. Pak jsem použila božský oheň, aby ho spálil, ale to také nefungovalo.

Stvoření vytáhlo hustý papír, aby mi ukázalo, že jsem uzavřela smlouvu se starými silami. Řekla jsem: „Lžeš. Tuto smlouvu neuznávám.“ Požádala jsem Mistra, aby mi dal nějaký nástroj Fa.

Přiletěl ke mně zlatý hák. Když jsem přemýšlela, jak ho použít, zaslechla jsem hlas, který řekl: „Srdce.“ Hák pak letěl směrem ke zlověstnému tvoru a vytrhl jeho srdce. Stvoření se pomalu zhroutilo, jako při demoliční kouli.

Mistr mi dal láhev. Dala jsem srdce do láhve, utáhla víko a láhev vložila do Chladného paláce. Poté, co jsem zničila hlavu zlých bytostí, pokračovala jsem ve vysílání spravedlivých myšlenek. Odstranila jsem všechny malé tvory, kteří se skrývali v prasklinách způsobených zlatým hákem.

Démon chtíče přetrvával dlouhou dobu

Nemohla jsem překonat zkoušku žádostivosti dlouhou dobu, protože jsem nerozuměla důležitosti vysílání spravedlivých myšlenek na odstranění špatných elementů a nevěděla jsem o smlouvě, kterou jsem podepsala se starými silami.

Ačkoliv jsem viděla zlé prvky ve formě prasečí kejdy, úhořů, ropuch a hmyzu, když jsem vysílala spravedlivé myšlenky, vyčistila jsem jen to, co bylo na povrchu. Nebyla jsem odhodlána eliminovat jejich hnízdo.

Dívala jsem se dovnitř a vyčistila věci, když bylo zasahování závažné, ale ignorovala jsem připoutání, když se žádné zasahování neprojevovalo. Proto jsem byla znovu a znovu testována.

Mistr řekl:

„K napravení srdce je nevyhnutelným předpokladem upřímnost.“ (Falun Gong, Kapitola III, Kultivace charakteru, Význam charakteru)

Když vysíláme spravedlivé myšlenky, měli bychom být soustředění a neměli bychom se nechat rozptylovat. Nesmíme dovolit, aby nás špatné prvky ovlivňovaly, jinak je nebudeme schopni vyloučit.

Na závěr bych chtěla každého povzbudit Mistrovou básní:

„Jediná moje myšlenka ohromila nebeskou klenbu a dál –
Chtěl jsem spasit všechny bytosti a zbavit se všeho, co je zhoubné
Nesčetné vrstvy prohnilých Starých sil mi bránily v cestě
Po vstoupení do lidského světa jsem si uvědomil, že věci jsou horší
Napravuji Fa, kudy procházím, pronikám všemi vrstvami vesmíru
Všichni, kdo si vybrali oponovat nápravě, byli odstraněni
Když si Nebesa přejí změnu, kdo by se odvážil klást překážky?
Vesmír, nyní obnoven, se již nikdy znovu nezkazí.“

(Hong Yin III, Napravuji Fa, 23. 4. 2010)

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/16/364176.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/29/169527.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.