Kultivace mé řeči

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z provincie Ša-an-si, Čína

Poté, co jsem slyšel příběh na rádiu Ming-chuej, jsem si uvědomil své nedostatky.

Rád jsem zesměšňoval ostatní. Když jsem viděl chování praktikujících, které neodpovídalo mé úrovni nebo požadavkům Dafa, kritizoval jsem je, byl jsem sarkastický a cítil se nadřazeně.

Často jsem s oblibou vyprávěl hrubé vtipy, abych zaujal pozornost ostatních, a cítil se pak samolibě.

Myslel jsem si, že jsem vtipný a duchaplný. Rád jsem si hrál se slovíčky. Někdy jsem převracel slova ostatních a uváděl je tím do rozpaků. Bavil jsem se tím, že jsem dával lidem přezdívky. Měl jsem tendenci obviňovat ostatní, abych ochránil svou pověst. Také jsem mluvil o ostatních za jejich zády a zkresloval fakta.

Mé chování neodpovídalo požadavkům kultivace řeči praktikujícího Falun Dafa a moje slova svědčila o tom, že mám připoutání k předvádění se, fanatismu, soutěživosti a pověsti.

Jedna starší praktikující mi onehdy řekla, že jsem nesledoval svoji řeč a nebral její slova vážně. Nyní si uvědomuji, že když jsem byl uprostřed emocí, má démonická povaha převzala moji mysl a říkala nevhodné věci.

Jakmile jsem uviděl své nedostatky, rozhodl jsem se, že bych se měl zamyslel předtím, než něco řeknu, a ujistit se, že moje slova odpovídají standardu Fa.

Mistr řekl:

„Kultivace řeči, o které mluvíme my, se vztahuje na normální věci, jako je vlastní pověst a osobní zisk, kterých se nemůžete vzdát a které nemají nic společného se skutečnou prací praktikujících ve společnosti, na nepodstatné povídání mezi praktikujícími v téže škole praktikování, na to, když se člověk předvádí, protože má připoutání, na klepy nebo šíření fám a na diskuse o těch dalších věcech světa, o které má člověk velký zájem a které ho vzrušují. Myslím si, že toto všechno jsou připoutání běžných lidí...“ (Zhuan Falun, Přednáška osmá, Kultivace řeči)

Během posledních několika dnů jsem se cítil klidněji. Měl jsem méně sobeckých myšlenek a můj bezohledný temperament byl pryč.

Poté mi jedna praktikující řekla: „Všimla jsem si, že ses hodně změnil. Byl jsi zvyklý kritizovat ostatní, a dokonce jsi je nenechal ani vysvětlit jejich pohled na věc. Teď už toho ani moc nenamluvíš.“

„Tvoje kritika byla dokonce založena na Fa, nebral jsi v úvahu, když ji jiní nemohli zvládnout. Jen jsi chtěl říct, co jsi měl na mysli, a tvoje slova postrádala soucit. Není divu, že tě ostatní nechtěli poslouchat.“

Věděl jsem, že Mistr používá ústa této praktikující, aby poukázal na tyto věci. Ačkoliv se nyní držím zpět a neříkám cokoliv mám na mysli, stále jsem nesplnil standard praktikujícího pro posouzení, zda to ostatní mohou přijmout.

Mistr nás žádal, abychom byli soucitní, když poukazujeme na chyby ostatních. Abych dosáhl této úrovně, měl bych upřednostnit ostatní, opustit svoji sobeckost a snažit se přizpůsobit vyššímu standardu Fa. Věřím, že to tak mohu dělat.

Mistr řekl:

„Dafa dokáže dát sílu i diamantu, bylo by tedy možné, že bychom nedokázali pomoci jednomu takovému člověku, aby se zlepšil?“ (Učení Zákona na Mezinárodní konferenci Zákona v metropolitním New Yorku, 7. 6. 2009)

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/25/364540.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/15/170417.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.