Nový Zéland: Právník Kerry Gore – Ťiang Ce-min porušil úmluvu OSN o genocidě

Od praktikujících Falun Dafa z Nového Zélandu

Od května roku 2015 byly proti bývalému čínskému vůdci Ťiang Ce-minovi podány desítky tisíc žalob. Některé z nich jsou i od Číňanů žijících v zahraničí.

Pan Kerry Gore, právník působící v oblasti lidských práv na Novém Zélandu, který pomohl místním praktikujícím Falun Gongu (Fa-lun Kungu) s některými případy, není překvapen počtem žalob: „Ťiang Ce-min se zaměřil na Falun Gong – tedy na odstranění všech praktikujících Falun Gongu. Tím se dopustil genocidy.“

 
Pan Kerry Gore

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 1948 a v platnost vstoupila 12. ledna 1951. Definuje právní podmínky genocidy a více než 140 zemí, včetně Číny, tuto úmluvu ratifikovalo.

„Pomáhal jsem svým klientům podat žaloby na Ťiang Ce-mina za spuštění pronásledování Falun Gongu v červenci roku 1999 a za vydání nařízení pronásledovat Falun Gong na národní úrovni. Toto je záležitost lidských práv, čili něco, čemu bychom všichni měli věnovat pozornost. Tyto případy jsou velmi důležité, protože rozsah utrpení praktikujících v Číně za jejich víru je ohromný,“ řekl.

Další žaloby

Pan Kerry Gore řekl, že případy, které předložil Nejvyššímu lidovému soudu a Nejvyšší lidové prokuratuře v Číně, slouží jako „dobrý východiskový bod“.

Podle Pohledu na realizaci reforem registračního systému podávání žalob na lidové soudy, který byl uveden do praxe 1. května 2015, jsou soudy povinny zpracovat všechny případy podané občany a kdokoliv, kdo bude bránit těmto procesům, bude veden k odpovědnosti.

Pan Kerry Gore podporuje praktikující Falun Gongu, aby využili tohoto nařízení a podali na Ťiang Ce-mina žaloby.

„Pokud jste praktikovali Falun Gong, ale přestali jste kvůli pronásledování, také můžete podat trestní oznámení, protože vás Ťiang Ce-min obral o právo na víru. Můžete takové žaloby podávat jako oběti jeho politiky.“

Zahraniční praktikující, včetně rodilých západních, mohou takové žaloby podávat také, protože na základě Ťiang Ce-minových příkazů „čínské ambasády a konzuláty očerňovaly Falun Gong a ohrožovaly praktikující po celém světě“.

Pan Kerry Gore řekl, že kromě Úmluvy o genocidě, čelí Ťiang Ce-min žalobám za porušování Dohody proti mučení a také Mezinárodní dohody o lidských a politických právech, a už vůbec nemluvě o porušování čínské ústavy a trestních zákonů.

Řekl, že takové žaloby jsou nejen důležité pro praktikující Falun Gongu, ale také pro běžné čínské občany a funkcionáře Komunistické strany Číny.

„Tyto případy poskytují konkrétní fakta o tom, jak Komunistická strana Číny rozšířila nenávistnou propagandu proti Falun Gongu, krutě mučila praktikující a jak Ťiang Ce-min během tohoto procesu porušil hodně zákonů. Takto se funkcionáři Komunistické strany Číny i obyčejní lidé dozvědí pravdu.“

„A to nám dá novou budoucnost.“

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/3/151377.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.