Česká republika: Brněnské dny zdraví a cvičení Falun Gong

Letošní rok Magistrát města Brna znovu navázal a zopakoval již tradiční, tentokrát dvanácté Brněnské dny pro zdraví v rámci akce Brno – zdravé město. Jde o mezinárodní Projekt Zdravých měst, který iniciovala Světová zdravotní organizace s cílem uplatňovat zásady „zdraví pro všechny“ v prostředí městských společenství. Cílem je postupné ozdravování života městského společenství jako celku, zlepšování kvality životních podmínek a zdraví obyvatel města Brna.

Do této akce se tak jako každoročně zapojili i praktikující Falun Gongu v Brně a nabídli obyvatelům Brna výuku cvičení tohoto systému. Výuka i cvičení probíhá zdarma v krásné scenérii prvního veřejného parku ve střední Evropě – v Lužánkách. Skupinka přibližně 20 zájemců se tak v úterý odpoledne (26.9.) seznámila při hodinovém setkání nejen se základy cvičení, ale dozvěděli se stručnou historii i aktuální informace o tomto systému a současně dostali informační letáčky s kontakty v případě, že budou chtít pokračovat ve cvičení. Mnohé zaujala nabídka nedávno vydaných dvou knih Falun Gong a Zhuan Falun – myšlenkových pilířů tohoto systému. Po skončeném setkání zbyl čas i na dotazy. Účastníci setkání se tak rozcházeli s další inspirací k práci na zlepšování svého zdraví i charakteru.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.