Finsko: Před summitem Evropské unie o vztazích s Čínou se Helsinky dozvídají o odebírání orgánů, které provádí Komunistická strana Číny

Na své cestě do Švédska, David Kilgour a David Matas, dva kanadští nezávislí vyšetřovatelé a autoři „Zprávy o obvinění z odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně“, přijeli do Helsinek, hlavního města Finska. 6. září 2006 dopoledne tam představili svoji zprávu médiím. Finská poslankyně Parlamentu a předsedkyně Strany zelených, paní Hautala, přišla vyjádřit svoji podporu. Mnoho finských médií z hlavního proudu udělalo reportáž o události ve spojení s přicházejícím summitem Evropské unie o vztazích s Čínou ve finštině i švédštině. Parlament bude mluvit o záležitosti odebírání orgánů během diskusí o programu summitu s finskou vládou tento týden.

Přání bývalého nacistického vojáka

David Matas na tiskové konferenci prohlásil, že zatímco se v Číně incident děje, čínská ambasáda odmítla jejich žádost o víza. Proto udělali rozhovor s různými svědky, kteří jsou s touto věcí ve spojení, poslouchali nahrávky telefonních rozhovorů se zaměstnanci čínských lékařských zařízení a shromáždili osmnáct důkazů, které potvrzují, že odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Gongu kvůli zisku se skutečně v Číně děje.

David Kilgour, bývalý zástupce kanadské diplomacie pro oblast Asie a Tichomoří, zmínil, že po vydání zprávy cestovali do mnoha zemí Evropy, Asie, Austrálie a Ameriky, aby informovali vlády a veřejnost o tragédii probíhající v Číně, která má obrovský dopad.

Bývalý nacistický voják z Německa, kterému je již 89 let, se o těchto zločinech dozvěděl od své dcery, a vyšetřovatelům napsal. Celý svůj život cítil bolest, protože se zapletl do zločinů nacistického Německa. Doufal, že se takové věci nikdy znovu na zemi nestanou, a věří, že všechny vlády budou dělat vše, co mohou, aby zastavily tato zvěrstva v Číně, jakmile to bude možné.

Poslankyně finského parlamentu: „Nepředstavitelné.“

Finská poslankyně Parlamentu a předsedkyně Strany zelených, paní Hautala, moderovala tiskovou konferenci. Tuto zprávu nezávislých vyšetřovatelů přečetla přes noc. Cítila, že zpráva i metody vyšetřování byly tak dobře uspořádány, že nezbyl prostor pro pochybnosti o závěru zprávy. Obsah zprávy s ní otřásl: „To je nepředstavitelné.“ Postoj, který zaujala Komunistická strana Číny po zveřejnění zprávy jí připomněl odpověď typickou pro Komunistickou stranu bývalého Sovětského svazu.

Podle paní Hautaly by finská vláda, na základě tohoto faktu, měla hovořit o této záležitosti na summitu Evropské unie o vztazích s Čínou i na summitu Evropské unie o vztazích s Asií. Čínský premiér Wen Ťia-pao se summitu zúčastní se svojí delegací. Poté, co finská hlavní média odvysílala zmíněnou zprávu vyšetřovatelů, následovala velká reakce. Strana zelených a křesťanští demokraté se již v Parlamentu rozhodli, že společně předloží tuto záležitost finské vládě před summitem Evropské unie o vztazích s Asií.

Reakce z Evropského parlamentu

7. září 2006 Evropský parlament schválil dodatek k rezoluci „Vztahy mezi Evropskou unií a Čínou“, ve kterém požaduje, aby čínské úřady propustili pana Kchao Č'-šen-ka, advokáta lidských práv, pana Čchen Kuang-čchenga, obhájce lidských práv a pana Pchu Tung-wej, praktikujícího Falun Gongu. Dodatek společně iniciovali mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Charles Tannock, viceprezident Edward Mc Millan-Scot a člen výboru Ministerstva zahraničních věcí Simon Coveney, a následně ho Evropský parlament jednohlasně schválil.

V dodatku stojí: „(Evropský parlament) vyzývá čínské úřady, aby odhalily, kde se nachází pan Kchao Č'-šen-k, advokát lidských práv, jeden z nejotevřenějších a nejpřímočařejších advokátů v Číně a disident, který je podezírán ze zločineckých aktivit, a aby ho propustili, pokud není obviněn z uznaného trestného kriminálního činu. Podobně žádá o propuštění pana Čchen Kuang-čchenga, advokáta zastávajícího se práv zemědělců, který pomohl občanům v jejich pokusu zažalovat místní úřady za provádění nucených potratů a sterilizací a který byl odsouzen k více než čtyřem letům ve vazbě, a pana Pchu Tung-wej, který byl odsouzen na dva a půl roku převýchovy prací a který je držen na neodhaleném místě. Proto naléhá, aby úřady zaručily, že všichni obhájci lidských práv mohou vykonávat pokojné a legální aktivity bez strachu ze svévolného uvěznění, mučení nebo špatného zacházení, a že budou mít v případě uvěznění přístup k řádným zákonným zástupcům.“

Dodatek byl schválen 7. září 2006; doplnil tak rezoluci o podmínkách lidských práv v Číně, kterou navrhl Hans Belder, člen Nezávislé a demokratické strany a holandský poslanec Evropského parlamentu. Při kritizování podmínek v Číně, rezoluce obzvláště „odsuzuje rozpor mezi ústavní svobodou přesvědčení (dle článku 36 Ústavy) a pokračujícím zasahováním v záležitostech náboženských komunit ze strany státu“. Evropský parlament je hluboce znepokojen existencí mučení a zařízení na „převýchovu prací“ v Číně. Evropský parlament požaduje, aby Čína skoncovala s trestem smrti a zdržela se vyhrožování, pronásledování a věznění obhájců svobody projevu.

Podle centrálního tisku, Evropský parlament, který zastupuje lid v Evropské unii, schválil tuto rezoluci před summitem se záměrem připomenout vůdcům Evropské unie, aby zůstali obezřetní, když uvažují o posílení strategie a obchodního partnerství s Čínou. Měli by věnovat pozornost špatnému jménu Číny v jiných oblastech.

Předchozího dne tři poslanci Evropského parlamentu společně napsali dopis ministru zahraničí Evropské komise, ve kterém ho požádali, aby prošetřil obvinění odebírání orgánů s čínskou delegací na summitu Evropské unie o vztazích s Čínou.

Zdroj: http://en.clearharmony.net/articles/200609/35467p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.