Lotosová mírová cesta Rakouskem (část 1): Poslanec Národní rady Hans Rädler podporuje tuto akci a přeje praktikujícím mnoho úspěchů

„Lotosová mírová cesta“, kterou podniká 5 praktikujících meditačního hnutí Falun Gong, bude probíhat celý týden a povede přes všechny spolkové země Rakouska. Má zaměřit pozornost Rakušanů na to, jaké utrpení musejí praktikující Falun Gongu snášet v Číně. Lidé, kteří v Říši středu praktikují tento qigong jsou tam od roku 1999 brutálně pronásledováni.

Odjezd mírové cesty

„Cvičím Falun Gong zde v Rakousku téměř každý den. V Číně by to pro člověka znamenalo pronásledování, hrozné mučení a každodenní smrtelné nebezpečí“, říká jeden ze spoluorganizátorů této cesty o panujících poměrech v Číně. Je těžko představitelné,  jakými hrůznými metodami tam mají být praktikující Falun Gongu nuceni k tomu, aby od této víry upustili. Elektrické šoky, znásilňování jsou v táborech nucených prací, těch zvaných Lao-kaj, na denním pořádku. Pro praktikující Falun Gongu doposud platí to, co řekl tehdejší čínský prezident Ťiang Ce-min: „Uveďte je do společenského opovržení, zruinujte je finančně, zničte je fyzicky!“

A dokonce i v Rakousku jsou známy případy, kdy se čínská ambasáda pokusila vyvíjet na zde žijící praktikující značný nátlak. Jeden příklad: V současnosti již rakouskému státnímu občanovi panu Wangovi bylo v roce 2004 odepřeno čínským konzulátem prodloužení jeho pasu. Teprve díky srdnatému zakročení dolnorakouské zemské vlády bylo zabráněno tomu, aby byl odsunut do Číny, kde by ho čekalo mučení a nucené práce. Mezitím se pan Wang oženil s Rakušankou a má s ní syna, stal se rakouským státním občanem a před hrůzami tábora nucených prací je v bezpečí. Mezinárodní společnost pro lidská práva rakouské sekce zdokumentovala několik takovýchto případů pod názvem „Pronásledování Falun Gongu se speciálním pohledem na případy v Rakousku“. Zveřejněno na adrese http://www.faluninfo.at (dokument ve formátu PDF).

Tábor nucených prací však neznamená jen převýchovu prací a brutální mučení. Tábor nucených prací znamená pro praktikující Falun Gongu také to, že se stanou živou bankou orgánů pro transplantace. Tato krádež orgánů je v současnosti také předmětem pojednávání v červenci 2006 zveřejněné studii (http://investigation.go.saveinter.net) od Davida Kilgoura, bývalého kanadského státního tajemníka pro Asii a Tichomoří a Davida Matase, kanadského právníka zabývajícího se lidskými právy. Výňatek z této zprávy zní: „Došli jsme k závěru, že čínská vláda a její úřady […] od toho roku nechaly vyvraždit neznámý, avšak velký počet vězňů svědomí praktikujících Falun Gong. Praktikujícím byly bez jejich svolení odebrány všechny životně důležité orgány, včetně srdce, jater, ledvin a očních rohovek a byly za vysoké ceny prodány.“

„S čím se dnes v Číně setkáváme je kriminalizování neviny. Oni vybrali jednu spirituální meditační praktiku, tu prohlásili za ilegální, její členy za divou zvěř, začali je pronásledovat, zastrašovat a věznit. […] Proto leží na nás, abychom promluvili jménem těch, kteří nemohou být slyšet, […] chránit ty, jejichž existence a dokonce i život jsou ohroženy a tím posílit hodnoty Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti a k těmto hodnotám se opět navrátit.“ (Irwin Cotler, Kanadský poslanec parlamentu )

V tomto smyslu byla v sobotu, 16. září oficiálně poslancem Národní rady Hansem Rädlerem v aquaparku v Mönichkirchenu zahájena Lotosová mírová cesta. Pan Rädler směřoval svá povzbuzující a pochvalná slova k účastníkům této mírové cesty a popřál jim, aby jejich cesta nadále probíhala úspěšně. Jako malé poděkování mu předali účastníci cesty hudební CD.

Poslanec Národní rady Hans Rädler přeje této akci všechno nejlepší

Zdroj: http://www.clearharmony.de/articles/200609/33903p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.