Starověké kultivační příběhy: Soucit

Jednoho syrového zimního dne opuštěný muž vešel do chrámu, aby se zde setkal s mnichem. Třásl se zimou a hladem.

Tento muž řekl mnichovi: „Můžete říct, že mám hlad a že mi je zima. Celá moje rodina je nemocná a ve smrtelném nebezpečí. Jestliže máte něco, co by nám pomohlo udržet naše životy dokonce o jeden jediný den, prosím, pomozte nám s vaším soucitem a milosrdenstvím."

Mnich pocítil k němu soucit, ale nemohl najít nic, co by tomu muži poskytl. Když se podíval nahoru, uviděl sochu Buddhy v chrámu, ke které se klaněl. Vzal zlatý kroužek ze zadní části sochy Buddhy a dal ho tomu muži, řekl: „Vezměte si to a vyměňte za peníze.“

Když to ostatní mniši uviděli, udiveni pocítili hněv. Peskovali ho: „Jak můžeš odebrat zlatý kroužek ze sochy Buddhy?“

Mnich odpověděl: „ Udělal jsem pouze to, co je založeno na Buddhově učení. Buddha přišel do tohoto lidského světa, aby zachránil všechny lidské bytosti. Kdyby Buddha byl svědkem situace, s níž jsem se právě setkal, useknul by si ruce a nohy, aby mohl spasit toho muže.“

Ach běda! Zatímco se člověk klaní před Buddhou či se kultivuje v buddhovské škole, Buddhův soucit se vlastně může odrážet v každé nepatrné věci. Lidské bytosti! Dokonce i když platíte, abyste přidali více zlata na tvář sochy Buddhy, ale nejednáte s lidmi s opravdovým soucitným srdcem, Buddha možná vůbec nebude potěšen!

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200608/34844p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.