Dívat se na záležitosti z pohledu Fa

Od praktikujícího ze Spojených států amerických

(Clearwisdom.net) Během několika posledních dnů jsem si přečetl články od tchaj-wanských praktikujících na webové stránce clearwisdom, které se vztahovaly k dívání se dovnitř na emoce, které všichni máme k různým politickým stranám. Ačkoli nejsem praktikující z Tchaj-wanu, rovněž jsem prozkoumal každou svou myšlenku a postoj, který v tomto ohledu chovám. Uvědomil jsem si, že když se díváme na věci z pohledu Zákona, můžeme se povznést nad bouřlivé iluzorní změny v běžné společnosti a splnit naši historickou misi jako praktikující Dafa.

Jestliže si uchováváme pohled lidské společnosti, budeme nevyhnutelně ovlivňováni různými koncepty, které jsme si vytvořili během let v běžné lidské společnosti. Jako například společenský systém by měl být ten či onen; političtí lídři a strana by měli zastávat určité hodnoty; ty a ty historické události by měly být hodnoceny takto; a tak dále. Jakmile očekávání či vyhlídky běžné společnosti zaberou přední místo v našem srdci, takový člověk bude mít sklon favorizovat, podporovat a dokonce se spoléhat na ty osobnosti (včetně některých politických představitelů), jejichž představy jsou podobné jeho vlastním, či na ty, s jejichž vyhlídkami v běžné společnosti souhlasí. Někomu se pak bude dělat zle z těch, jejichž ideologie nedopovídá jeho vlastní.

Z takového úhlu pohledu je rovněž velmi snadné pohlížet na pronásledování praktikujících Dafa Komunistickou stranou Číny jako na pronásledování lidských bytostí lidskými bytostmi a pokládat všechno, co je proti pronásledování, za hybnou sílu, která povede ke společenské reformě. Takový pohled by vedl ke způsobu myšlení, kdy se spoléháme na jednotlivce z řad politiků a doufáme, že jejich postavení pomůže našim aktivitám vyvíjeným proti-pronásledování. Ty, kteří se chovají dobře, on či ona si oblíbí; a ty, jejichž chování není až tak dobré, on či ona si je znelíbí. Takový praktikující zapomene na misi učedníka Dafa, totiž pomáhat Učitelově nápravě Zákona a zachraňovat vnímající bytosti.

Pokud jde o to, jaká by lidská společnost měla být, bude tomu věnována pozornost během období nápravy Zákona lidského světa. V této době, nicméně, pro praktikující Dafa je nejkritičtější zodpovědností objasnit pravdu, pomoci lidem prohlédnout skrze lži šířené Komunistickou stranou Číny a poskytnout jim příležitost, aby vstoupili do budoucnosti, a tak byli zachráněni. Kromě těch, kteří pronásledují Dafa přímo, aniž by pocítili lítost či kajícnost, a tedy už nemohou být zachráněni, všichni ostatní jsou ti, o jejichž záchranu bychom se měli usilovně snažit. Praktikující Dafa mají značnou dávku tolerance, která umožňuje nést rozmanité životy, a s opravdovým soucitem uvažují o budoucnosti druhých. Všechno, co děláme, je pro vnímající bytosti, nikoli pro naše vlastní zalíbení.

Někteří praktikující se domnívali, že jejich připoutání k různým politickým stranám či skupinám je ovlivněno médii – televizí, novinami apod. A proto měli v úmyslu přestat sledovat televizi a číst noviny. Své pochopení ale takto nějak zvlášť nezlepšili. Odstraňujeme připoutání, abychom lépe zachraňovali vnímající bytosti. Proto musíme zcela změnit svůj způsob uvažování běžných lidí a se vším zacházet z pohledu Fa. Jakmile náš pohled napravíme, základní povaha každé bouřlivé změny ve společnosti bude jasná a nic nebude stát za to, abychom k tomu byli připoutáni.

Je to jen mé osobní porozumění. Jestliže shledáte něco nesprávného, laskavě mě – prosím - na to upozorněte.

Čínská verze dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/8/129917.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/6/27/74865p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.