Příběhy ze staré Číny: Mnich jako otec (2. část)

Příběh o velkém buddhistickém mnichovi Ta-singovi

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201203/2943.html

Pověst mnicha Ta-singa byla v tom okamžiku zničena. Býval kdysi velmi respektovaným mnichem, ale nyní byl známý jen jako hanebný násilník. Lidé se mu smáli, kamkoli šel, odsuzovali jej a nadávali mu. Mnich Ta-sing si z nadávek nic nedělal. Každý den chodíval žebrat o almužnu, aby mohl dítěti koupit mléko. Díky jeho pečlivé starosti dítě rychle rostlo a nabývalo na moudrosti.

Tři roky utekly jako nic.

Přes údajné znásilnění se svatba konala, jak bylo naplánováno. O svatební noci chtěl ženich vědět, co se stalo jejich dítěti. Nevěsta mu vše v pláči pověděla. Příští den řekl ženich svým rodičům pravdu: jak se tajně sešli, a to byl důvod, proč Siao Chuej otěhotněla a porodila před třemi léty dítě. Proto i přes ten skandál trval na svatbě se Siao Chuej. Aby ochránila pověst svého manžela, Siao Chuej si vymyslela tu lež a obvinila mnicha Ta-singa.

Třetí den po svatbě navštívila Siao Chuej své rodiče a dle čínské tradice jim při té příležitosti pověděla pravdu. Její rodiče byli velice udiveni. Litovali svých nadávek na nevinného mnicha Ta-singa a také jim bylo líto, že opustili svého vlastního vnuka.

Obě rodiny spěchaly do kláštera. Poklekli před mnichem Ta-singem, prosili ho o odpuštění a o vrácení dítěte. Mnich Ta-sing jim chlapce přivedl s velkým úsměvem na chlapcově tváři a laskavě jej vložil do náruče Siao Chuej. Vypadal, jako by se vůbec nic nestalo. Řekl jim s úsměvem. „Vezměte si dítě zpět! Buddha Amitábha!“ Své ruce dal dlaněmi k sobě před hrudník, aby se rozloučil, a vrátil se do meditační komnaty s velkým úsměvem na tváři.

Od té doby všichni mniši v klášteře i místní lidé obdivovali mnicha Ta-singa více než kdykoli předtím.

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200506/27383.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.