Itálie/Řím: V Římě proběhla Evropská konference Falun Dafa 2010 na výměnu zkušeností

14. listopadu 2010 se za přítomnosti praktikujících Falun Dafa z Anglie, Belgie, České republiky, Dánska, Francie, Holandska, Itálie, Litvy, Německa, Norska, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Španělska a Švédska konala konference na výměnu zkušeností. Sedmnáct praktikujících sdílelo své kultivační zkušenosti.

 
Konference Falun Dafa na výměnu zkušeností

 
Lukáš z České republiky

Lukáš z České republiky mluvil o překonávání sobectví. Řekl, že během procesu podpory představení Shen Yun odložili praktikující Falun Dafa z České republiky svá připoutání a spolupracovali s kanceláří Shen Yun. Představení Shen Yun byla dána nejvyšší priorita a podařilo se prodat 94 % vstupenek. Klíč k úspěchu vidí ve zbavování se připoutaností a svého vlastního ega.

Pan Wu, kontaktní osoba Evropské asociace Falun Dafa, mluvil o svém pochopení spolupráce. Řekl: „Vždy, když máme negativní mínění o druhých praktikujících, nemůžeme dobře spolupracovat. Jako kontaktní osoba to realizuji tak, že se snažím zaostřit svůj pohled na silné stránky ostatních praktikujících a podle nich se jim musejí přidělovat úkoly. Poznal jsem, že každý kultivující má své vlastní nedostatky, tak jako já mám ty svoje. A tak bych si neměl o nich vytvářet žádná negativní mínění jenom proto, že u nich vidím nedostatky.“

Pan Wang z Rakouska mluvil o podobném pochopení. Řekl: „Kontaktní osoba je jako motiv a každý praktikující je jako drahocenná perla. Úlohou kontaktní osoby je navazovat vztahy a propojení a z toho vyrobit náhrdelník, aby hodnota každé perly byla zřejmá.“ Dále řekl: „Během procesu podpory představení Shen Yun mohou ti, kteří jsou dobří v umění a hudbě, pomáhat při designu letáků, ti, kteří dobře vaří, mohou připravovat jídlo pro umělce. Já v těchto věcech nevynikám, ale mohu pomoci v něčem jiném.“ Pan Wang také řekl, že pokud se může člověk zbavit svých připoutání, může mnohem více vnímat krásu ostatních praktikujících.

 
Marco z Itálie

Marco z Itálie praktikuje čtyři roky. Řekl, že měl připoutání všechno kontrolovat a nespoléhat se na schopnosti ostatních praktikujících. Jakmile tuto připoutanost odložil, uvědomil si sílu Zákona. „Pokud následujeme Zákon, Mistr pro nás všechno uspořádá. Každý praktikující je vzácný, a tak bychom jej měli vidět v pozitivním světle a dát každému šanci, aby se kultivoval,“ řekl.

 
Propagační tým Shen Yun ze Švédska

Propagační tým ze Švédska hovořil o dobré spolupráci praktikujících při podpoře představení Shen Yun.

Praktikující z Francie sdíleli své zkušenosti při přesvědčování Číňanů na známých a turisty oblíbených místech v Paříži, aby vystoupili z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací. Líčili, jak se jim podařilo vytvořit jedno společné tělo.

Jedna praktikující řekla, že měla nejdříve strach a čínské turisty si netroufala oslovovat. Později se tohoto připoutání zbavila a poznala, jak naléhavé je zachraňovat lidi. Nyní se jí občas podaří přimět více než sto Číňanů za jeden den vystoupit ze strany.

Paní Čang z Nizozemí mluvila o zkušenostech při telefonování do Číny a při přesvědčování Číňanů, aby vystoupili ze strany. Řekla, že klíčem je být ke všem soucitná, ať je jejich chování jakékoliv.

 
Gela z Rumunska

Gela z Rumunska se k Falun Dafa dostala díky návštěvě představení Shen Yun a výstavě umění „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost“. Praktikuje jeden rok. Jakmile se naučila cvičení, pocítila silný proud energie. Řekla, že když viděla nedostatky spolupraktikujících, pomýšlela na to, že přestane praktikovat. Potom tuto špatnou myšlenku odstranila a zapojila se do několika projektů na objasňování pravdy. Konflikty mezi praktikujícími považuje za šanci ke zlepšení.

 
Dejan ze Srbska

Dejan ze Srbska sdílel své zkušenosti z pětiletého praktikování. Mluvil o vztazích se spolupraktikujícími a rodinnými příslušníky, o tom, jak dělat dobře tři věci a současně odvádět dobrou práci v zaměstnání. Řídí hotel a mluvil o tom, jak přenáší principy Pravdivost, Soucit a Snášenlivost do praxe.

Mnoho praktikujících se vyjádřilo, že díky sdílení zkušeností se toho mnoho naučili.

Německý policista Karsten byl velmi pohnut sdílením o spolupráci. V práci dává svým podřízeným příkazy a ti je bezvýhradně plní. A tak někdy jedná se spolupraktikujícími stejným způsobem. Řekl, že pokud v budoucnu nastanou konflikty, chtěl by se zlepšit.

Jorge ze Španělska praktikuje pět měsíců. Pořád hledal smysl svého života. Jednoho dne na veletrhu zdraví narazil na Falun Dafa a ihned se začal učit cvičení. Řekl, že účastí na konferenci získal mnoho dobrého.

Paní Marie Carmen, praktikující Falun Dafa ze Španělska, kultivuje devět let. Řekla, že jako kultivující by člověk neměl zdůrazňovat sám sebe a neměl by dělat věci na základě zištnosti. Místo toho by každý měl bezpodmínečně spolupracovat s ostatními praktikujícími.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201011/56333.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.