Česká republika: RSDr. Vlastimil Balín, senátor PČR Most, zaslal zdravici praktikujícím Falun Dafa

RSDr. Vlastimil Balín, senátor PČR Most
Vážená paní předsedkyně,

díky za pozvání na uvedenou akci. Bohužel jsem v uvedený den na akci související s přípravou na volby na podzim 2010 a s ohledem na skutečnost, že jsem byl osloven a pomáhám lidem, kteří se prezentují jako slušní, nefandící žádným nepravostem, nerad bych je zklamal.

K vaší akci sděluji následující:

Čínu jsem navštívil jen krátce asi na tři dny před asi třinácti lety, během nichž jsem stihl vidět dost (samozřejmě v rámci oficiální delegace, která absolvovala Čínskou operu, Velkou čínskou zeď, Věčné město aj.).

Zprávy o porušování lidských práv a tvrdý postup vůči nesouhlasícím s některými postupy vládnoucích míst v Číně sleduji s nelibostí a lítostí. I po osobních zkušenostech jsem přesvědčen o tom, že totalita je ten „nejlepší“ způsob, jak tlumit lidskou přirozenost, invenci a člověčenství. Říkám to i proto, nebo právě proto, že jsem viděl jakési pozlátko, ale i nadšení, entuziasmus a pracovitost lidí, slušnost k cizincům, a ty jsou devizí, kterou při správném uchopení vládnoucími kruhy Číny mají šanci ji posunout ke společenství standardních světových demokracií. Čínský lid by si to zasloužil, minimálně ke kulturním a jiným tradicím a hodnotám, které světu dala čínská kultura. Na druhou stranu se zde odráží velmocenské postavení Číny, která jako téměř každá jiná velmoc se ve vztahu ke světu chová velmocensky a ve vztahu ke svému lidu nepochopitelně pohrdavě.

Přeji Číně a jejímu lidu více štěstí v dalším vývoji a více osobních svobod a sociálních práv.

Hezký den.

S pozdravem

RSDr. Vlastimil Balín, senátor PČR Most


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.