Francie/Paříž: Soudní přelíčení v Paříži přezkoumává důvody odpojení vysílacího signálu NTDTV do Asie Eutelsatem

5. listopadu 2009 se v Paříži konalo soudní přelíčení ve věci žaloby New Tang Dynasty Television (NTDTV) na Eutelsat. Eutelsat přerušil před začátkem Olympijských her 2008 v Pekingu vysílací signál NTDTV do Asie.

 
5. listopadu 2009 ráno drželi příznivci NTDTV před pařížským soudem ve výšce bannery, aby lidem sdělili, že „Čína potřebuje NTDTV“

Soudní zasedání trvalo hodinu a půl. Právníci obou stran sdělovali svůj úhel pohledu, přičemž docházelo k bouřlivé výměně názorů. Soudce tuto právní při a materiál obhajoby prozkoumá a 17. listopadu 2009 oznámí rozsudek. Pokud vyhraje tuto soudní při NTDTV, soud povolá technické experty, aby v nezávislém prozkoumání zjistili skutečné důvody Eutelsatu pro odpojení vysílacího signálu NTDTV do Asie.

Pan William Bourdon, právník zastupující NTDTV, je plný optimismu a věří, že NTDTV tento případ vyhraje, protože podklady od NTDTV byly velmi dobře připraveny a právníci Eutelsatu ukázali svá slabá místa. Řekl: „Podle mého názoru je situace zřejmá. Právník Eutelsatu totiž řekl: ‚Zkoumání technických expertů se neobávám. Je pro nás bezvýznamné. Ale přece jen bych nechtěl, aby k němu došlo.‘ Podle mého názoru soudce bude takové protiřečení považovat za velmi zvláštní. Pokud nemá Eutelsat opravdu žádný strach z prozkoumání, a když NTDTV dokonce přislíbila, že ponese náklady na toto prošetření, proč tedy vynakládá Eutelsat tolik námahy, aby tomu zabránil? Proto je ta situace tak zřejmá. Prošetření experty je velmi důležité jak pro NTDTV, tak i pro Eutelsat.“

 
Pan William Bourdon, právník zastupující NTDTV

NTDTV je jediným, komunisty nekontrolovaným, čínským televizním kanálem, který vysílá do Číny. Jeho posláním je pravdivě informovat čínský lid a podporovat tradiční čínskou kulturu. Tato televize vznikla v roce 2002 v Severní Americe a od července 2003 vysílala své programy do Asie, Evropy i Austrálie. NTDTV má celosvětově více než 200 milionů diváků a od velkého počtu diváků obdržela pochvalu.

V červnu loňského roku před začátkem Olympijských her 2008 v Pekingu byl Eutelsatem vysílací signál NTDTV přerušen. Pod záminkou technické poruchy už Eutelsat vysílání neobnovil. Vyšetřování Reportérů bez hranic však naznačuje, že se zde jedná o ekonomické zájmy a odpojení signálu se událo na přání Komunistické strany Číny.

 
Paní Isabelle Chaigneau, mluvčí NTDTV ve Francii

Paní Isabelle Chaigneau, mluvčí NTDTV ve Francii, řekla: „Náš právník vedl velmi přesvědčující debatu a jeho argumenty byly velmi silné. U právníka Eutelsatu se zdálo, že si protiřečí. Doufám, že francouzský soud se zachová spravedlivě, aby ty skutečné důvody Eutelsatu pro odpojení vysílacího signálu NTDTV mohly být světu objasněny.“

V den slyšení se v 8.30 hodin před pařížským soudem shromáždili příznivci NTDTV a praktikující Falun Dafa z různých zemí Evropy. Drželi bannery s nápisy, v nichž žádali Eutelsat, aby opět obnovil vysílání NTDTV do Asie. Rozdávali kolemjdoucím letáky a vysvětlovali situaci. Jedna dáma, která právě vyšla ze soudní budovy, po přečtení letáku řekla: „Pracuji zde jako soudkyně. Udělali jste to velmi dobře. Podporuji vás.“

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200911/87363.html
Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200911/51183.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200911/51052.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.