5. Česko-slovenská Fa konference: Vydržať krízu a vykročiť napred

Od praktizujúceho Falun Dafa zo Slovenska

Vážený Majster, milí praktizujúci.

Je to už niekoľko rokov čo sa venujem praktizovaniu Falun Gongu. Vďaka nemu som získal dobré fyzické a psychické zdravie, ako aj dobrú kondíciu. Predtým to tak nebolo, pretože som mal rôzne problémy.

V Čuan Falune (4. lekcia) Učiteľ hovorí:

„Keď sa kung zvýši po úroveň charakteru, ak chce ďalej zvyšovať svoj kung, konflikty sa tiež stanú veľmi vážnymi a bude musieť postupne zlepšovať svoj charakter.“

Tak to bolo aj v mojom prípade. Všetko začalo začiatkom leta, keď nastali problémy v podnikaní. Nízky predaj akváriových rýb, s ktorými podnikám, spôsobovala hospodárska kríza, ako aj letné obdobie, kedy sa toho predá obvykle menej. Vtedy som sa pri stretnutí s jedným z mojich odberateľov rovno spýtal, či mám pokračovať v chove alebo si mám hľadať inú prácu. On povedal, že mám pokračovať ďalej a že mi pomôže krízu prekonať a rybky odkúpi. Ale nestalo sa tak. Podobné veci mi sľúbili aj ostatní menší odberatelia. Ostalo však len pri sľuboch, ako to často býva. Intrigy a klamstvá sú v podnikaní bežné.

A tak peniaze v rodine začali pomaly chýbať. Nastalo horúce leto v pravom slova zmysle. Premýšľal som, že si nájdem inú prácu, veď ovládam rôzne zručnosti, elektrikárske práce, murárske. Mohol by som ísť pracovať do lesa, ako lesný robotník s drevom. Ale štúdiom Fa som prišiel na to, že tak nemám robiť.

Ako hovorí náš Učiteľ v 2. lekcii Čuan Faluna:

„Niektoré menšie veci môžu byť mierne pozmenené osobnými snahami, ale je to presne kvôli vašim snahám o zmenu, že môžete získať karmu.“

Ak by som mal dve roboty, už by mi neostal čas na praktizovanie. Premýšľal som aj o tom, ako dlho by som to bez cvičenia a študovania vydržal. V tomto zložitom prostredí bolo síce neľahké, ale zato dôležité udržiavať si spravodlivé myšlienky, pretože ako vieme, voda je živá a všetko v nej, od baktérii, mikroorganizmov až po ryby musí správne fungovať. To sa mi darilo dobre a počet rýb zakrátko narástol z 15 000 na 30 000. Tak sme mali ryby takmer všade. V záhrade, garáži, na chodbe i v obývačke. Bolo s tým aj dosť roboty udržiavať ryby v dobrom stave. Takže možnosť zháňať inú prácu bola prakticky vylúčená. Malé množstvo rýb sa vždy podarilo predať. Na jedlo sme mali, no nezaplatené účty a upomienky som len odkladal na kopu. Občas sme jedli len to, čo poskytol dvor a záhrada: zeleninu a zemiaky, tekvicu, sliepky znášali vajíčka a svokra nám dala domáce mlieko.

Celú situáciu ešte komplikovali podnikatelia, ktorí to už nevydržali, zrušili chovne rýb a trh zásobovali lacným dopredajom. Aj bez peňazí môže byť život krásny a prospešný. Aspoň bolo viac času na objasňovanie pravdy. Tentoraz sme sa vybrali s manželkou objasňovať pravdu do blízkych, ale aj vzdialenejších dedín ako sú Šuňava, Liptovská Teplička, Važec.

Vo vzdialených dedinách a v lesoch žijú ľudia viac v súlade s prírodou a myslím, že aj s vesmírom. O naše letáky mali väčší záujem ako v mestách. Cestou z Liptovskej Tepličky sme sa zastavili zaplávať si v Čiernom Váhu. V letnej horúčave je to tam krásne. Plávanie vo voľnej prírode má svoje čaro a nič to nestojí. Príroda a náš Dafa mi veľakrát pomáhali prekonať ťažkosti. Objasňovanie pravdy na dedinách má aj svoje výhody, napríklad: cnosť sa dá zhromaždiť hneď dvoma spôsobmi, pri objasňovaní a aj pri robení dobrých skutkov.

Tak to bolo vo Važci. Dvaja ľudia ma požiadali, aby som im pomohol vykotúľať väčší klát dreva z prívesného vozíka. Tak som ten klát sám vybral z vozíka. Nemám v úmysle sa predvádzať. Chcel som len povedať, že praktizovanie mi veľmi pomohlo, pretože v minulosti som mal problémy s chrbtom a nemohol som dvíhať ani ľahké predmety. Dnes dvíham akváriá, krabice s rybami a na dvore spracovávam päťdesiat kubických metrov palivového dreva za rok.

Najťažšie obdobie nastalo začiatkom školského roka, keď bolo treba nakúpiť deťom školské potreby. Dcéra sa prihlásila na vysokú školu a termíny poplatkov sa blížili. Vtedy som sa rozhodol, že po dlhšej prestávke zavolám môjmu najväčšiemu odberateľovi. Ten mi ani nezdvihol telefón. Tak to robieva chovateľom, keď s nimi nechce obchodovať. Mne to ešte nespravil. V tejto beznádejnej situácii sa ma zmocnil nevysvetliteľný pokoj a cítil som sa veľmi dobre. Šiel som lepiť 400 litrové akváriá. Pritom som stretol známych, elektrikára a murára. Obaja hovorili, že majú veľa roboty a sú už z toho unavení. To ma zase zvádzalo ísť s nimi robiť. Ale nešiel som. To bola posledná skúška, či zostanem pevný.

V knihe Čuan Falun sa v 6. lekcii píše:

„Ak si poviete, že zostanete pevní, potom s touto myšlienkou to v tom čase naozaj budete schopní spraviť a prirodzene sa vám bude dariť, pretože váš charakter sa už zlepšil.“

A veru, bolo to presne tak. V predvečer mi volal ten najväčší odberateľ. Ospravedlnil sa mi, že mi nezavolal, pretože bol v Nemecku s rybami. Chcel odkúpiť veľké množstvo rýb, aj keď za nižšiu cenu, kvôli kríze. Súhlasil som, veď praktizujúci nebojujú o osobný zisk. Nakoniec, pohybovať sa dozadu znamená ísť dopredu. Výsledkom bolo, že som zarobil oveľa viac peňazí ako obvykle. A nielen to, mailom sa mi ozval nový odberateľ z Litvy. Chcel taktiež veľa rýb. Takže už o pár dní ma čakalo balenie takého veľkého množstva rýb, aké som doteraz nerobil. Rybky som lovil a balil nepretržite takmer tri dni. Spal som pomerne málo, cvičenie som vynechával a študoval som len krátko. Večer, keď som bol unavený, otvoril som Čuan Falun bez zámeru a oči mi padli na vetu, že Falun sa otáča nepretržite (voľná citácia). Aj ja balím skoro nepretržite, takže musím vydržať. Aj jedna veta pri štúdiu môže pomôcť.

Do Litvy išli rybky dvadsaťštyri hodín. Transport rýb dopadol dobre a zarobil som vcelku dosť peňazí. Zaujímavý bol dátum najväčšieho výkupu: 9. 9. 2009. Množstvá rýb tiež vychádzali s číslom deväť, napríklad: 9 000 kusov, 3 900 kusov a podobne.

Pri pozeraní dovnútra som zistil, že išlo o moju nedôveru k chovu rýb. Premýšľal som o inej práci, no pritom som pozabudol, že chov rýb som si budoval a zdokonaľoval vlastne od detstva a nemal by som sa vzdávať, keď nastanú problémy.

Podľa môjho pochopenia tak to bude aj v kultivácii. Na túto úroveň sme sa dostali po mnohých životoch, tak to nezničme keď nastanú problémy.

Na záver chcem poďakovať nášmu Majstrovi za všetko, ale hlavne za náš Veľký Zákon, bez ktorého poznania a študovania by som veci iba skomplikoval a neriešil ich dobre.

Vyššie uvedené je moje osobné pochopenie, upozornite ma prosím na prípadné nedostatky.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.