USA: Senátor Norm Coleman se vyslovil proti hrůzným činům loupeží orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně, které provádí Komunistická strana Číny

24. ledna 2007 napsal senátor Norm Coleman z Minnesoty dopis jedné praktikující Falun Gongu, ve kterém vyjádřil své znepokojení nad hrůznými činy loupeží orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně, které provádí Komunistická strana Číny. V tomto dopise napsal: „Jako právník pro lidská práva vám slibuji podporu těm lidem v Číně, kteří byli oloupeni o převážné množství svých svobod.“

Následuje text dopisu:

Senát Spojených států amerických
Washington, D. C., 20610-2307

24. ledna 2007

Vážená paní Tsutsui,

děkuji Vám, že jste se na mne obrátila ve věci pronásledování praktikujících Falun Gongu v Čínské lidové republice. Jako právník pro lidská práva slibuji svou podporu těm lidem v Číně, kteří byli oloupeni o podstatnou část svých svobod.

V březnu roku 2006 tvrdili zástupci Falun Gongu ve Spojených státech amerických, že tisíce praktikujících byly uvrženy do čínských koncentračních táborů, v nichž jsou vražděni za účelem odběru vnitřních orgánů pro transplantace v honbě za velkými zisky. Čína tuto zprávu důrazně popřela s odvoláním se na to, že úředníci amerického velvyslanectví v Pekingu a amerického konzulátu v Šen-jangu provedli na zvláštním místě několik sledování a nenašli žádné důkazy, že by toto místo bylo používáno na odebírání orgánů.

Já jsem Vaše obavy o loupežích orgánů sdělil ministerstvu a byl jsem ujištěn, že provedou přísné vyšetření tohoto tvrzení. Ministerstvo již dlouho požaduje na Číně, aby dbala o „svobodu myšlení, svobodu svědomí a svobodu vyznání, aby dovolila všem lidem svobodně si zvolit náboženství a aby ukončila období potlačování Falun Gongu“.

12. června 2006 přijal parlament rezoluci Nr. 608 se 363 hlasy proti jednomu. Rezoluce byla podána poslancem Thaddeusem McCotterem a odsuzuje eskalaci náboženského pronásledování v Číně a vyjadřuje mínění Sněmovny reprezentantů, že politika USA by měla podporovat a hájit politickou svobodu v Číně. Já jsem kromě toho kontroloval jednu rezoluci, podanou reprezentantem Christopherem Smithem, která odsuzuje porušování lidských práv v Číně a vyzývá Čínu, aby ukončila pronásledování Falun Gongu (rezoluce Nr. 794). Rezoluce byla 12. června 2006 v naší sněmovně schválena 28 podporujícími hlasy. Pokud by se v senátu objevily podobné legislativy, tak věřte, že budou mít moji plnou podporu.

Jako člen výboru pro zahraniční vztahy senátu a spoluzakladatel nadstranické senátní skupiny pro práci s Čínou, budu pokračovat v tom, že budeme na Čínu v této záležitosti činit nátlak a pracovat na tom, aby Čína dbala o své mezinárodní závazky týkající se férového obchodování, svobody vyznání a dodržování lidských práv, jak jsem to už činil na své poslední cestě do Číny v srpnu.

Ještě jednou Vám děkuji, že jste se se mnou spojila. Pokud Vám budu moci nadále pomáhat, neváhejte prosím a obraťte se na mne.

S úctou

Norm Coleman
Senát USA


Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200703/36898p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.