Praktikující Falun Gongu byli pozváni do Základní školy v Mšených Lázních

Praktikující Falun Gongu byli pozváni do Základní školy v Mšených Lázních, aby zde seznámili žáky v rámci předmětu občanská nauka s fakty týkající se porušování lidských práv těch, kteří se této metodě věnují v Číně.

Zástupce ředitele školy byl několikrát svědkem tichých, pokojných protestů před Čínskou ambasádou v Praze. Nedávno kontaktoval české praktikující Falun Gongu, poté co si prohlédl internetové stránky, a domluvil s nimi, aby ve škole vystoupili.

Praktikující byli ve škole velmi srdečně přivítáni. Po obědě nás pan zástupce představil učitelům a žákům z 8. a 9. třídy. Během 60 minut jsme jim krátce představili Falun Gong a informovali o pronásledování, kterému praktikující čelí v Číně. Po krátkém úvodu jsme promítli film „Výzva Číně, výzva světu“. Žáci se utišili a soustředěně film sledovali. Žáci i učitelé se dozvěděli o historii Falun Gongu, o tom, že navzdory podpoře a ocenění, které metodě čínská vláda začátkem 90. let udělila, ho bez žádného skutečného důvodu v roce 1999 začala pronásledovat. Seznámili se s několika případy lidí, kteří byli v Číně za praktikování Falun Gongu mučeni nebo zabiti. Nechyběla ani ukázka cvičení a všichni si 1. cvičení „Buddha ukazuje tisíc rukou“ vyzkoušeli. Děti si také prohlédly informační plakáty, kde viděly způsoby mučení používané na praktikující v Číně, a fotografie ze světa, kde se Falun Gong praktikuje svobodně, a dívaly se na ně s velkým zájmem. Při prohlížení plakátů s mučenými lidmi učitelka dětem připomněla, že toto se děje nyní, nikoli v minulosti.

Přednáška byla natočena, aby záznam mohli učitelé pouštět i dalším žákům při občanské nauce.

Jeden učitel řekl, že doufá, že se v Číně brzy změní režim. Zástupce ředitele byl potěšen, že měl příležitost dozvědět se více o Falun Gongu, a požádal nás o zaslání odkazu na internet, kde by si mohl informační plakáty prostudovat. Jedna učitelka měla zájem naučit se cvičení, a tak od nás obdržela VCD s návodem ke cvičení.

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.