Příběhy starověké Číny: Upřímný, poctivý Jen Šu

Jen Šu žil ve starověké Číně za dynastie Sung a vědělo se o něm, že již od svého dětství to byl laskavý a upřímný člověk. Byl také bystrý a měl chuť se učit. Když mu bylo pouhých sedm let, uměl napsat vynikající články. Ve svých patnácti letech ho uznali geniálním a díky jeho mimořádné inteligenci ho guvernér okrsku doporučil samotnému císaři.

Jen Šua mohl přijmout císař přímo, prozkoumat ho a provést s ním interview, ale on trval na tom, že se zúčastní formálního císařského přezkoušení místního guvernéra. Měl za to, že výsledky, které obdrží z císařského přezkoušení, vlastně ukážou jeho pravé vědomosti a nadání. Hlavní zkoušející souhlasil s jeho žádostí a dovolil mu, aby se zkoušek zúčastnil.

Zkouška začala. Když Jen Šu dostal zadání, zjistil, že tu otázku si zrovna procvičoval. Vzal si štětec na psaní a chvíli přemýšlel. Pak zvedl ruku a hlavnímu zkoušejícímu řekl: „Pane, já jsem si tuto otázku procvičoval již doma. Když ji udělám znovu, nebude to podvod? Připravil byste pro mě jinou otázku?“
Zkoušející ho vyslechl a souhlasil s tím, že mu dá jinou otázku.

Když Jen Šu dostal nové zadání, několikrát si ho přečetl a chvíli přemýšlel. Pak vzal do ruky štětec a napsal esej, aniž by se na chvíli zastavil. Zkoušející byl šokován. Domníval se, že tento student je tak rychlý a vynikající, a že není ničím jiným než géniem.

Žádostí, aby se zúčastnil této formální zkoušky a získal nové zadání, si Jen Šu získal u lidí respekt, protože byl tak poctivý. Zpráva se šířila mezi studenty, kteří se zúčastnili zkoušky, a dokonce se o tom doslechl císař. Císař Sung Čeng-cung si okamžitě vyžádal schůzku s Jen Šuem. Pochválil ho: „Máš důkladné znalosti a inteligenci. Ale co je důležitější, jsi poctivý člověk a nepodvádíš. Tento vysoký morální standard je mnohem vzácnější.“

Ve starověké Číně kritériem číslo jedna pro určení člověka na pozici bylo poměřit jeho morální kvality. Nezáleželo přitom na tom, zda to bylo na pozici u dvora, místního guvernéra, úředníka v okrsku či pro práci v obchodě, jestliže člověk byl náležitě kvalifikovaný a inteligentní, ale měl chabý morální standard, takovému člověku nikdo nechtěl nabídnout místo. Jen Šu měl tu čest, že zastával pozici vysokého úředníka u dvora, právě díky své poctivosti.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200703/38550p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.