Singapur: Praktikující Falun Gongu nadále informují o pronásledování Falun Gongu v Číně

(Poznámka vydavatele: 13. února 2007 bylo odsouzeno šest praktikujících Falun Gongu k peněžité pokutě 1,000 singapurských dolarů a v případě, že nezaplatí, k jednomu týdnu vězení.)

Soudní přelíčení proti šesti praktikujícím Falun Gongu, kteří byli odsouzeni kvůli nedovolenému shromažďování, pokračuje dál. Protože se singapurští praktikující Falun Gongu nenechali zastrašit falešnými obviněními ze strany úřadů, nadále objasňují veřejnosti pravdu a rozdávají „Devět komentářů ke komunistické straně“.

Před soudní budovou objasňují praktikující Falun Gongu singapurským obyvatelům pravdu o pozadí pronásledování Falun Gongu

Lidé se dozvídají o Falun Gongu a o jeho pronásledování


Mnozí úředníci se během soudu dozvídali pravé skutečnosti o pronásledování Falun Gongu a nyní zdraví praktikující Falun Gongu s úsměvem na rtech. Někteří ukazovali gesto palcem ruky, aby vyjádřili svou podporu a někteří z nich jim přímo vyjadřovali přání všeho dobrého. Jejich dřívější lhostejný výraz v obličeji se změnil. Před budovou soudu si lidé od praktikujících Falun Gongu ochotně brali informační materiály. Někteří se zajímali o další informace. Když viděli, jak praktikující Falun Gongu chodí sem a tam s informačními tabulemi, začali se o tento případ zajímat a ptát se na podrobnosti. V soudní síni upozorňovali praktikující Falun Gongu soudce na to, že má za povinnost udržovat spravedlnost. Naléhali na něho, aby praktikující Falun Gongu propustil a místo toho přivedl před soud skutečné zločince; ty, kteří v Singapuru napomáhají Komunistické straně Číny při pronásledování Falun Gongu.

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200702/60088.html
Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200702/38050.html
Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200702/36469p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.