Německo/Wetzlar: Konference Falun Dafa na výměnu zkušeností 2006 proběhla úspěšně

V rámci každoročního setkání praktikujících Falun Gongu v německy mluvících oblastech se v malém městečku Wetzlar, ve středním Hesensku, konala 28. prosince 2006 konference na výměnu zkušeností. Šest praktikujících zde předneslo své zkušenosti.

Jedna čínská praktikující mluvila o svých zkušenostech při objasňování pravých skutečností Číňanům z kontinentální Číny. Naučila se při tom, že je důležité přistoupit na zájmy Číňanů a neprojevit usilující srdce o jejich vystoupení z Komunistické strany Číny. S jejím přičiněním tak vystoupilo několik Číňanů, se kterými je nyní v kontaktu.


Další čínský praktikující je softwareovým inženýrem. Praktikuje Falun Gong od začátku roku 2005. Přestože je plně zaměstnán, cvičí pět cvičení Falun Gongu každý den a zabývá se tím, že objasňuje pravdu o Falun Gongu čínskému obyvatelstvu. Spí velmi málo, aby měl hodně času na posílání e-mailů, faxů nebo telefonování do Číny. Každý den tímto způsobem osloví až tisíc lidí.

Jedna čínská praktikující, která rozdává od října v Berlíně letáky s informacemi o globálním Gala k čínskému Novému roku a podporuje prodej vstupenek. Ve své zkušenosti napsala, že podle jejího pochopení je Gala loďkou, kterou mohou být lidé spaseni. Porovnávala Berlín s New Yorkem, kde v roce 2005 bylo na stejný počet vstupenek mnohem více dobrovolných pracovníků, kteří se starali o distribuci vstupenek na Gala.

Mladý čínský praktikující vyprávěl, jak v roce 2003 v Číně začal praktikovat Falun Gong. Uprostřed samých negativních zpráv o Falun Gongu byl tenkrát zvědavý a chtěl se dozvědět, co Falun Gong vlastně je. Od jiného praktikujícího získal e-mailem informace o tom, jak je možné prorazit blokádu internetu čínskými úřady. A tak si mohl na internetu přečíst zprávy o pravých skutečnostech a nakonec si vytiskl knihu Zhuan Falun. Přesvědčen o učení Mistra Li se rozhodl kultivovat. Jeho zážitky ho přivedly k tomu, že se nyní v Německu snaží, aby objasnil pravdu Číňanům v kontinentální Číně mnoha různými metodami.

Mnoho zúčastněných praktikujících bylo zprávou mladého čínského studenta dojato. Poznali, jak jsou naše snahy pro Číňany v kontinentální Číně důležité. I když má člověk málo času, může během těch několika minut přinést naději těm Číňanům, kteří mají za komunistického režimu těžký přístup k pravdě. Mnoho západních praktikujících, kteří dosud při objasňování pravých skutečností čínskému obyvatelstvu toho mnoho nepodnikali, vyjádřilo své přání, že v budoucnu se budou této věci více věnovat.

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200612/58801.html
Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200701/35582p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.