Oznámení ohledně žádostí studentů na hudební program na Akademii umění Fej Tchien a Hudební fakultu Univerzity Fej Tchien

Akademie umění Fej Tchien a Hudební fakulta Univerzity Fej Tchien oznámily, že žádosti na hudební program jsou již přijímány. Konkurzy jsou plánovány na ráno 15. května 2016.

Žadatelé musejí být praktikujícími Falun Dafa nebo musejí být z rodiny praktikujících. Kandidáti, kteří plánují, že se stanou praktikujícími, budou bráni také v úvahu.

Požadavky:

Požadovaný věk alespoň 15 let, nebo 13 – 14 let pro ty, kdo mají mimořádně dobré předpoklady.

Odborné požadavky:

- hudební program: hudební dovednosti minimálně na úrovni přípravné třídy na konzervatoř
- katedra hudební výchovy: hudební dovednosti na úrovni přípravné třídy na konzervatoř

Hudební nástroje:

Hledáme umělce, kteří umějí hrát na tyto nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas, flétna, harfa, hoboj, fagot, trubka, lesní roh, pozoun, basový pozoun.

Potřebné materiály:

1. Každý žadatel musí předložit životopis, profesní zkušenosti a rodinné nebo osobní kultivační zkušenosti.

Životopis by měl obsahovat: jméno žadatele, pohlaví, datum narození, místo narození, výšku, váhu, bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

2. Nedávné fotografie.

Fotografie nesmějí být starší než jeden měsíc a měly by zahrnovat:

- v celé délce čelní pohled ve stoje.

3. Poslední konkurzní video.

Pokud je obtížné nahrát video soubor, může se žadatel obrátit na redakci Ming-chuej.

4. Všechny požadované materiály musejí být předloženy v plném rozsahu, aby byly považovány za formálně předložené. Žadatelé, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení, budou informováni do tří týdnů od rozhodnutí.

5. Individuální odpověď nebude zaslána, jestliže žadatel neprojde předběžným šetřením, potřebné materiály nesplňují požadavky, jsou zfalšované, neúplné nebo nebyly předloženy včas.

6. Žadatelé mohou předkládat žádosti on-line a poté budou podrobeni předběžnému šetření.

Kontakt:

telefon: 845-551-7104
e-mailová adresa pro přihlášky ze zemí mimo Čínu: admission@feitianacademy.org
e-mailová adresa pro přihlášky z pevninské Číny: feitian@minghui.org

Akademie umění Fej Tchien a Univerzita Fej Tchien
14. února 2016

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/14/324163.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/15/155577.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.