Kanada: Kanadské osobnosti proti pronásledování Falun Gongu (1. část)

Praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) z Ottawy, Toronta a Montrealu se 9. prosince 2015, v předvečer Dne lidských práv, shromáždili před Parlamentem v Ottawě, aby požádali vládu o podporu při zastavení pronásledování Falun Gongu v Číně. Premiérovi Justinovi Trudeauovi předali 95 000 podpisů, které naléhavě žádají kanadskou vládu, aby tlačila na Čínu kvůli ukončení pronásledování Falun Gongu a propustila deset vězněných rodinných příslušníků kanadských praktikujících. Několik členů parlamentu promluvilo na shromáždění, aby vyjádřili svoji podporu.

 
 
Praktikující Falun Gongu se shromáždili před parlamentem a žádali podporu kanadské vlády

Poslankyně Judy Sgro: O perzekuci Falun Gongu hovořil premiér Justin Trudeau s čínským prezidentem

 
Paní Judy Sgro, poslankyně

Paní Judy Sgro, liberální poslankyně, předala pozdravy od premiéra Justina Trudeaua a řekla přítomným, že premiér sdílí jejich obavy.

Během projevu řekla: „Při nedávných setkáních, která měl premiér Justin Trudeau s čínským vůdcem, byla záležitost lidských práv, a speciálně Falun Gongu, přednesená premiérem.“

Paní Judy Sgro podpořila praktikující v jejich snaze: „Vím, že můžete být odrazeni, protože pronásledování se v Číně děje stále. Ale musíte zůstat silní a dělat to, co děláte. Protože to je to, co vytváří změnu. Nakonec svoboda zvítězí. Velmi silně tomu věřím. Nicméně zvítězí ne díky té troše práce, kterou dělám já a mí kolegové, ale díky tomu, co děláte vy. Postavit se, ať se jedná o 1 300 lidí, kteří nedávno byli uvězněni, nebo ať jde o tisíce lidí, kteří byli zabiti, anebo za všechny odběry orgánů, které byly spáchány. Vy tady dnes stojíte kvůli tomu všemu. Ujistěte se, že ti z nás, kdo mají velkou příležitost mít hlas ve sněmovně, budou mít i nadále tento hlas. A jak pokračujete kupředu, nakonec budete mít úplnou svobodu, nejen u nás, v naší skvělé zemi, ale po celém světě.“

Poslanec Michael Cooper: Principy Falun Gongu jsou kanadské i obecné

 
Pan Michael Cooper, poslanec

Pan Michael Cooper, konzervativní poslanec, řekl, že to byla výsada stát při lidech hájících principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. „Tyto principy nejsou jen principy Falun Gongu, jsou to i kanadské principy a obecné principy,“ řekl.

Také uznal vytrvalou práci praktikujících na odhalování porušování lidských práv dějících se v Číně. Považuje Falun Gong za největší pronásledovanou skupinu ve světě. Ujistil praktikující, že on a jeho kolegové nepřestanou bojovat za lidská práva, dokud čínská vláda nezastaví věznění, zadržování, odběry orgánů a vraždění tisíců a tisíců lidí následujících Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Nakonec povzbudil praktikující, aby se spojili v boji za lidská práva, protože „světlo pravdy dobude temnotu totality“.

Poslanec Scott Reid: Mírumilovnost Falun Gongu je bezprecedentní

 
Pan Scott Reid, poslanec

Pan Scott Reid, poslanec, silně podporoval Falun Gong už v době, kdy v roce 1999 začala perzekuce. Uvedl: „Už je to patnáct let, co jsem byl poprvé zvolen. Jsem hrdý na fakt, že můj úplně první zásah do poslanecké sněmovny byly podmínky Falun Gongu a vězňů svědomí v Číně.“

„Bylo to v únoru 2001. A musím říct, že kdybych se z toho bodu podíval dopředu a uviděl, že pronásledování bude pokračovat, a bude i v roce 2015, byl bych překvapen.“

„Nemůžu uvěřit, že v Číně nadále pokračuje pronásledování skupiny, která je zcela mírumilovná, zcela politicky neškodná, zcela zaměřená na osobnostní zlepšení a na duchovní blaho. Je to prostě nepředstavitelné. Bohužel toto není pronásledování bez precedentu, ale co já si myslím, že je bezprecedentní, to, čím jsem vždy zasažen, je fakt, že tolik lidí je pronásledováno a reagují tak pravdivě podle Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Není tady žádný příklad násilné odezvy a existuje jen velmi málo příkladů hněvu na toto hrozné pronásledování, kterým si praktikující Falun Gongu prošli.“

„Toto jsou hodnoty, které jsou v srdci čínské civilizace a čínské společnosti… Co děláte, je pozoruhodné. Jsem poctěn vaší přítomností a doufám, že s novou vládou, mnou v opozici a s dalšími na opoziční straně budeme společně schopni v budoucnu přispět naší troškou, abychom pomohli vám a těm, kteří v Číně trpí.“

Poslanec Garnett Genuis: Vlády, které omezují náboženskou svobodu, jsou neodmyslitelně nejisté

 
Pan Garnett Genuis, poslanec

Pan Garnett Genuis, nově zvolený konzervativní poslanec, řekl ve svém projevu na shromáždění: „Vlády, které omezují náboženskou svobodu, jsou ze své podstaty nebezpečné. Věří, že národ se svobodným myšlením podkopává sociální a politickou stabilitu. Ale svobodné a nespoutané myšlení má zásadní význam nezbytný pro lidský život. Jakmile vláda sníží občany na něco méně než lidské bytosti, bude se cítit stále nejistě, protože muži i ženy nahlédnou do svých myslí a srdcí, a pochopí, že tu existují pro něco víc.“

„A přátelé, chci dodat, že čínská vláda nemá důvod obávat se Falun Gongu. Ti, kdo upřímně uvažují o svém místě ve vesmíru, nejsou nebezpečím pro společnost, ve které žijí. Naopak, ti, kdo vážně přemýšlejí o tom, kdo jsou a kde jsou, o jejich smyslu, o tom, kam patří, budou stále dobrými občany, protože přinesou podobný odraz svých otázek i do svého okolí. Začnou s upřímnými otázkami, jaké je jejich místo ve vesmíru a budou pokračovat otázkami, jak tam mohou zapadnout a jak zlepšit společnost.“

„Upřímně řečeno, ti, kdo odmítají nebo se snaží omezit autentické duchovní uvažování, jsou největším zlem pro společenský klid. Popírají základní lidskou důstojnost, ze které vychází náboženská svoboda a jednají bez přemýšlení o hlubších otázkách o smyslu, místě a hodnotách.“

„Stojíme při vás, za vaše právo myslet, být, patřit a jednat. Jste opravdovými přáteli velkého národa a my jsme s vámi.“

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/11/320327.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/17/154122.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.