Rakousko/Vídeň: Ve Vídni se uskutečnila Evropská konference Falun Dafa ke sdílení kultivačních zkušeností

20. září 2015 se praktikující Falun Dafa z více než třiceti evropských zemí zúčastnili Evropské konference Falun Dafa ke sdílení kultivačních zkušeností v Austria Trend Eventhotel Pyramide ve Vídni.

 
Konferenční sál

Dvacet jedna praktikujících Falun Dafa ze třinácti evropských zemí a USA přednesli své kultivační zkušenosti. S ohledem na multikulturní pozadí účastníků byly projevy přeloženy a čteny v sedmi jazycích, a to v čínštině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a italštině.

Nositel Ceny obchodního průkopníka

Pan Vasilios Zoupounidis ze Švédska, podnikatel, získal od švédského krále Cenu obchodního průkopníka za rok 2011. V létě toho roku ale udělal překvapující rozhodnutí. Zavřel svou prosperující telekomunikační firmu a začal věnovat sto procent svého času mediálnímu projektu praktikujících.

Rozhodl se tak po důkladném zvážení. Dříve necítil entuziasmus, pokud šlo o práci v médiích. Když ho spolupraktikující vyzývali, aby se připojil k médiím, vždy je odmítl, protože měl čas jen na práci ve svém podniku. Neočekával, že by média praktikujících byla úspěšná, protože všechno, co viděl, byly jen četné potíže.

Když se dozvěděl, že management médií se stal velmi profesionálním, jeho negativní myšlenky zmizely. „Teď věřím, že to můžeme dokázat. Vážím si Mistrova náznaku. Změna v mém myšlení byl skutečně zázrak,“ řekl ve svém projevu.

Proto zavřel svůj podnik a spustil první mediální společnost vedenou praktikujícími ve Švédsku. Společně s ostatními praktikujícími vytvořil prostředí skupinového studia Fa. „Předtím jsem neměl takové prostředí a často jsem se snažil vyhnout zkouškám charakteru. Nyní si vážím všech druhů potíží a snažím se dívat dovnitř a kultivovat se. Naše média nejenže objasňují pravdu veřejnosti, ale také pro nás vytvářejí prostředí, ve kterém se můžeme zlepšit ve své kultivaci.“

Společnosti se finančně daří dobře. „Je očividné, že pokud odstraníme naše připoutání, můžeme dosáhnout průlomů.“

Na konci uvedl: „Ve svých předchozích zaměstnáních jsem se nikdy necítil šťastně. Ale v současnosti je můj pocit velmi odlišný. Jsem velmi šťastný. Můj život nebyl nikdy předtím tak nádherný.“

Skupinové studium Fa

Pan Sergej z Lotyšska uvažoval: „Za posledních deset let jsme měli tři skupinová studia Fa každý týden. Nebylo to snadné, ale setrvali jsme.“ Dodal: „Pokud vše děláme podle Fa a pokud se přizpůsobíme Fa, pak můžeme překonat jakékoliv obtíže.“

Sdílel příběh. V roce 2002 Ťiang Ce-min, vůdce Komunistické strany Číny, který spustil pronásledování Falun Dafa, navštívil Evropskou unii. Jelikož v Estonsku a Litvě nebyli žádní praktikující, praktikující z Lotyšska se rozhodli jet do těchto zemí a uskutečnit protesty. Avšak kvůli tlaku z Číny některé vlády zatkly praktikující, kteří se snažili přiblížit k Ťiang Ce-minovi s protestem. Téměř každý pohraniční agent měl černý seznam praktikujících, který jim poskytla čínská vláda.

Několik praktikujících v Sergejově dodávce se nacházelo na seznamu. Když přecházeli přes celnici, policie se je pokusila zatknout. „Vysílali jsme spravedlivé myšlenky a objasňovali pravdu policistům. Podařilo se nám úspěšně projet přes celnici. Věřím, že intenzivní skupinové studium Fa nám pomohlo projít touto zkouškou a mnoha dalšími během našich akcí.“

Štěstí po opuštění připoutání k sobě

Pan Wang z Rakouska se cítil sebejistě a šťastně, když loni začal pracovat na propagaci Shen Yun. Nicméně prodej lístků nešel tak dobře, jak očekával. Začal si stěžovat na ostatní praktikující, že nepracují dostatečně tvrdě. Když se snažil lidem více představit Shen Yun, uvědomil si, že lidé si ho nevšímají, a dokonce se mu snaží vyhnout. Počáteční štěstí pominulo.

Začal se tedy dívat dovnitř a objevil svůj negativní postoj k spolupraktikujícím a připoutání k sobě. „Nečistá mysl byla jako tvrdá skořápka, která mě obalovala a bránila štěstí a soucitu, aby vyšly ven z mého srdce. Tak jsem se velmi snažil dívat se dovnitř, kultivovat se a opustit připoutání k sobě.“

Když se napravil podle Fa, dobře spolupracoval s praktikujícími a opustil vlastní zájmy, znovu pocítil štěstí z kultivace.

Kultivování se skrze práci koordinátora

Paní Sinikka z Finska řekla, že její kultivace jako koordinátorky ji udělala silnější a zralejší. „Naučila jsem se, jak upřednostňovat ostatní a dělat věci na základě principů kultivace.“

Bylo pro ni těžké přijmout negativní odezvy od spolupraktikujících. „Nemohla jsem snést, když ostatní dělali změny v něčem, co jsem udělala. Cítila jsem se deprimovaná a celé to vypadalo, jako kdyby se staré síly snažily o můj pád a abych se vzdala projektu.“

Řekla, že studium Fa jí pomohlo zůstat v projektu a překonat svá připoutání. „Zjistila jsem, že moje největší připoutání je moje silné sebevědomí a strach ze ztráty tváře. Uvědomila jsem si, že pokud jsou naše srdce čistá, potom bude projekt běžet hladce.“

Pan Antoine, sedmdesátiletý praktikující Falun Dafa z Francie, byl před lety mučen vládou Toga, než jej zachránili. Řekl, že jeho motivací pro kultivaci ve Falun Dafa bylo zachránit čínské praktikující, kteří jsou pronásledováni v Číně.

Po opětovném přečtení Zhuan Falunu v roce 2001 začal skutečně chápat, o čem je kultivace. „Začal jsem se dívat dovnitř, ale bylo to těžké, protože jsem neuměl odhalit svá připoutání. Postupně jsem svá připoutání při konfliktech viděl.“

Během procesu objasňování pravdy se zbavil mnoha názorů a připoutání, jako například strachu, vyhledávání slávy a osobních zájmů a žárlivosti. „Čím více chodím ven mluvit s lidmi, tím víc jsem schopen odstranit svá připoutání.“

Není snadné objasňovat pravdu o Falun Dafa v Africe, kde je mnoho lidí chudých a nevzdělaných. Musí překonat i vliv, který má čínská vláda v Africe. Nicméně věří, že „na kultivační cestě uspořádané Mistrem neexistuje potíž, kterou bych nedokázal překonat.“

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2015/9/24/152669.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.