Shen Yun změnil mou kultivaci od základu (1. část)

Sdílení z Evropské konference Falun Dafa ke sdílení zkušeností 2014

Od praktikující Falun Dafa z Rakouska

Vážený Mistře a spolupraktikující.

S Falun Dafa jsem se seznámila v roce 2012, kdy jsem slyšela o představení Shen Yun Performing Arts. Tím chci říct, že jsem zjistila, že bude nějaké čínské taneční představení, jehož umělci praktikují Falun Dafa, ale to byl tak veškerý rozsah mého pochopení.

Teprve v létě roku 2013 jsem se z běžné e-mailové komunikace mezi praktikujícími na rakouském e-mailovém listu dozvěděla, že do příprav Shen Yun jsou zapojeni praktikující Falun Dafa. Nebylo mi v té době jasné, že hlavním důvodem existence souboru Shen Yun je záchrana vnímajících bytostí.

Ráda bych sdílela některá ze svých pochopení, která jsem získala při vystoupení Shen Yun ve Vídni. Tato pochopení byla klíčová, jelikož změnila mou kultivaci od základu.

Opustit připoutanosti

Má touha zapojit se do příprav na Shen Yun narostla po poslechu místních praktikujících, kteří na týdenním studiu Fa hovořili o svém zapojení se do projektu. Zároveň jsem objevila, že stále není dost dobrovolníků, kteří by s přípravami na představení pomáhali.

Nicméně tu byly dva důvody, které mě brzdily při vykročení vpřed. Zaprvé jsem nikdy Shen Yun neviděla. Jak mohu lidi přesvědčovat, aby se na vystoupení šli podívat, když jsem ho sama neviděla? Konkrétněji, jak jim mohu doporučit něco, o čem nemám ani potuchy? Zadruhé jsem neměla tušení o Mistrových instrukcích pro Shen Yun, tedy ještě jsem nečetla to, co Mistr o Shen Yun řekl.

Sdílela jsem to s manželem a on mi navrhl, abych si přečetla poslední Mistrovo vyučování Fa na toto téma, ale než jsem jeho doporučení následovala, rozhodla jsem se, že se stanu součástí skupiny praktikujících, kteří rozdávali zvláštní vydání o Shen Yun. Hned, jak jsem se takto rozhodla, cítila jsem hluboké uspokojení a byla jsem si absolutně jista, že jsem učinila správné rozhodnutí. Už jsem nepotřebovala Shen Yun vidět, abych mu věřila. Stačila mi má víra v Mistra a ve Fa. Byla jsem schopna odhodit myšlenku na to, že nemám důkaz o hodnotě představení.

Mistr řekl:

„‚Co se nevidí, tomu se nevěří. To přece zní rozumně.‘ Ale z hlediska nepatrně vyšší úrovně to není rozumné.“ (Zhuan Falun, Přednáška druhá, Otázka třetího oka)

Navíc jsem objevila, že mám lidské vnímání marketingu a propagace, a také strach, že nemám dostatečné znalosti, kdyby se mě někdo na Shen Yun ptal. Četla jsem tedy související učení Fa a pochopila, že Shen Yun není běžná záležitost, a proto já, praktikující, nepotřebuji běžné reklamní techniky k propagaci Shen Yun.

Při čtení posledních objasňování Fa jsem si zlepšila své pochopení toho, co to znamená být v současnosti učedníkem nápravy Fa a jak následovat Mistrova uspořádání. Moje sebedůvěra přiměřeně narostla. Pochopila jsem, že Shen Yun hraje při záchraně vnímajících bytostí obrovskou roli a zároveň zachraňuje velký počet lidí najednou. Jde o příležitost, kterou Mistr osobně koordinuje a je to něco božského. Já mám jen za úkol přivést vnímající bytosti na představení.

Anglická verze: http://clearharmony.net/articles/a111615-Shen-Yun-Fundamentally-Transformed-My-Cultivation.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.