Zachovejme si jasnou mysl

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Praktikující Falun Dafa spolu s celým světem byli nedávno svědky pádu některých vysoce postavených čínských úředníků, kteří byli zodpovědní za chladnokrevné pronásledování Falun Dafa a jeho praktikujících.

Mnozí praktikující se z toho radovali a diskutovali o tom. Hrstka z nich do jisté míry uznávala současné vůdce komunistického režimu, zatímco jiní si mysleli, že ten a ten vykonal dobrou práci. Vložili své naděje do běžných lidí a spoléhali se na vnější síly. Podle mě je tento druh pochopení nesprávný a tito praktikující se dívají ven.

Mistr řekl:

„S takýmto veľkým Fa, ako by mohlo tak mnoho veľkolepých budúcich Bohov, veľkolepých učeníkov Dafa, ktorí boli ukovaní kultiváciou Dafa, vložiť svoje nádeje do nejakej bežnej osoby?“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Filadelfii, USA, 2002)

Může to vypadat tak, že tito úředníci prohráli v boji o moc v Komunistické straně Číny, která neměla jinou možnost, než „obětovat svůj vlastní ocas“ tím, že tyto úředníky odsekla, aby přežila. Důkladnější zkoumání však odhalí, že jejich pád byl výsledkem jejich nemilosrdného útlaku Falun Dafa a úsilí praktikujících z celého světa na ukončení pronásledování a odstranění obrovských elementů zla v jiných dimenzích. A samozřejmě, Mistr je ten, kdo přijme konečné rozhodnutí.

Měli bychom si zachovat jasnou mysl a pamatovat si Mistrova slova:

„Nepřechovávejte jakékoli falešné naděje o té zlé ČKS. Tento zlovolný démon sem přišel zničit lidstvo. Když objasňujete fakta, musíte přivést lidi světa k tomu, že jasně uvidí její povahu. Učedníci Dafa by o ní neměli přechovávat jakékoli fantazie.“ … „Dokud ničemná strana ještě existuje, její povaha se nikdy nezmění.“ (Udržujte si jasnou mysl, 6. 11. 2012)

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2014/8/19/2574.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.